ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אברהם בורוכוב נגד מטיילי החויה 2003 שירותי תיירות בע"מ :

28 אוגוסט 2016
לפני: כבוד השופט רועי קרת
התובע:
אברהם בורוכוב

-
הנתבעת:
מטיילי החויה 2003 שירותי תיירות בע"מ

החלטה

  1. לנוכח הודעת התובע מיום 28.8.2016, הצדדים יגישו את העדויות של בעלי הדין וכל יתר העדים בתצהירים, לתצהירים יצורפו תחשיבים מפורטים של הסכומים הנתבעים.
  2. הצדדים יצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים אשר הם מבקשים שיהיו בפני ביה"ד.
  3. בעל דין המבקש להציג כראיה לפני בית הדין מוצג וידאו, יגישו באחד הפורמטים הבאים: א. Divix ב. Mpeg4 ג. Avi.
  4. א. בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, ישקול ביה"ד לראותו כמודה בפרט שמסר לביה"ד בעל הדין שכנגד בעניין הנדון ולעניין זה לא די בהכחשה סתמית.

ב. בעל הדין שלא צרף לתצהיריו מסמך שהיה עליו לצרפו, לא יורשה להביא מסמך זה בפני ביה"ד בעת הדיון, אף לא בחקירה נגדית של עדי הצד שכנגד, אלא באישור בית הדין על פי שיקול דעתו.
5. סדר הבאת התצהירים הוא כדלהלן:
א. התובע יגיש את תצהיריה והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום. התצהירים יוגשו ב'עותק ניר' עם דגלונים לנספחים בנוסף לעותק המוגש לצורך סריקה או בהגשה מרחוק באמצעות נט המשפט. על גבי ' עותק הנייר' ירשם בברור כי אינו מיועד לסריקה כי אם ללשכת השופט.
ב. הנתבעת תגיש את תצהיריה והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום מיום המצאת תצהירי התובע. התצהירים יוגשו ב'עותק ניר' עם דגלונים לנספחים בנוסף לעותק המוגש לצורך סריקה או בהגשה מרחוק באמצעות נט המשפט. על גבי ' עותק הנייר' ירשם בברור כי אינו מיועד לסריקה כי אם ללשכת השופט.
ג. לא הוגשו תצהירי צד במועד שנקבע, ישקול ביה"ד לחייב את הצד בהוצאות לטובת אוצר המדינה או ליתן החלטה לפיה לא יורשה הצד להביא עדויות בע"פ בביה"ד ביום הדיון. לא תגיש התובעת תצהיריה במועד ישקול בית הדין את מחיקת ההליך.
6. למועד שיקבע לדיון להוכחות, ידאג כל צד כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שאין בדעתו לחקור את העד.
כל צד יצרף לתצהירו כל המסמכים שברצונו להגיש. לא צורף מסמך בידי צד כאמור, לא יורשה להגישו אלא על פי שיקול דעת בית הדין.
7. סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד לביה"ד יחד עם הגשת תצהיריו בקשה להתיר לו להעיד את אותו עד בע"פ בזמן הדיון. בבקשה יפורטו ניסיונות בעל הדין או בא כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר ותמצית העובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן. אם תאושר הבקשה על ידי ביה"ד, על הצד לדאוג להגיש בקשה להזמין את העד ליום הדיון. אם לא יוגשו הפרטים הנדרשים עפ"י החלטה זו, לא יוזמן העד.

ניתנה היום, כ"ד אב תשע"ו, (28 אוגוסט 2016), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: אברהם בורוכוב
נתבע: מטיילי החויה 2003 שירותי תיירות בע"מ
שופט :
עורכי דין: