ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק לאומי משכ. סניף נגד סטפניאן :


בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 022663/06

בשא 172347/07

בפני:

כב' השופט צבי כספי

תאריך:

07/01/2008

בעניין:

בנק לאומי למשכנתאות בע"מ

תובע

(המשיב)

נ ג ד

1 . סטפניאן לבן

2 . מרגולין מיכאל

3 . קוקסנקו אלכסי מבקש

נתבעים

החלטה

עניינה של הבקשה נשוא החלטה זו הוא בעתירת המבקש, נתבע מס' 3 בתיק העיקרי, לביטול פסק דין שניתן נגדו בהעדר בקשת רשות להתגונן בתביעת הבנק התובע [ להלן: "הבנק" ] שהוגשה ב"סדר דין מקוצר".

כתב התביעה נמסר למבקש ביום 18.5.06 כפי המפורט במסמכי המסירה, נספחים ב' לתגובת הבנק לבקשה.

המבקש מאשר בתצהירו התומך בבקשה זו כי קבל את כתב התביעה כאמור לעיל [ סעיף 6 לתצהיר ].

בהעדר בקשת רשות להתגונן ניתן פסק דין בהעדר כאמור ביום 24.10.06 והוא נמסר למבקש, יחד עם הודעת אזהרה של לשכת ההוצאה לפועל ביום 6.12.06 [ נספחים ד' לתגובת הבנק האמורה לעיל וראה גם סעיף 7 לתצהיר המבקש ].

בקשה זו, לביטול פסק הדין, הוגשה רק ביום 5.9.07, קרי למעלה מחצי שנה לאחר קבלת פסק הדין על ידי המבקש, ללא הצדק וללא בקשה להארכת מועד לעניין ביטול פסק הדין.

ביטול פסק הדין המתבקש אינו ביטול "מחמת הצדק" אלא הוא לפי שיקולו של בית המשפט ותלוי בנסיבות המקרה [ זוסמן, "סדרי הדין האזרחי" מה' 7 פסקה 575 עמ' 738 ]; בקשה לביטול פסק הדין אמורה להיות מוגשת לא יאוחר מתום שלושים יום לאחר המצאת פסק הדין למבקש כפי תקנות 201 ו 214(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 [ להלן: "תקנות סד"א" ].

הבקשה הנוכחית הוגשה כאמור כתשעה חודשים לאחר המצאת פסק הדין למבקש ולא ניתן כל הסבר לאיחור זה ולא הוגשה כל בקשה להארכת מועד שממילא הייתה זקוקה ל"טעמים מיוחדים שיירשמו" על מנת שתתקבל כפי הסיפא לתקנה 528 לתקנות סד"א .

הבקשה נדחית.

המזכירות תשלח עותק מההחלטה לב"כ הצדדים בדאר.

ניתנה היום כ"ט בטבת, תשס"ח (7 בינואר 2008) בהעדר הצדדים.

צ' כספי, שופט