ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סי. די נגד בנק לאומי :


בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

בש"א 179332/07

ת.א. 59007/06

בפני:

כב' השופטת אביגיל כהן

תאריך:

07/01/2008

בעניין:

סי.די.לוג מחשבים בע"מ

המבקשת – התובעת

נ ג ד

1. בנק לאומי לישראל בע"מ - סניף ראשי ת"א

2. בנק לאומי לישראל בע"מ - סניף נתניה

המשיבים – הנתבעים

החלטה

1. בפני בקשה שהוגשה ביום 20/11/07 על ידי התובעת – המבקשת לגילוי ועיון במסמכים לפי תקנה 114 (א) לתקסד"א.

2. בבקשה נטען, כי סמוך למועד ישיבת קדם המשפט שהתקיימה ביום 6/11/07 העבירה ב"כ המשיבים למשרדו של ב"כ המבקשת תשובות לשאלון שהומצא למשיבים על ידי המבקשת.

סמוך למועד מתן התשובות לשאלון הוגשו מטעם המשיבים תצהירי עדות ראשית.

המסמכים שהמבקשת מבקשת לעיין בהם, באים להציג, לגרסתם של המשיבים, כי במקרה הנדון פעלו לדעתם כדין בהתאם להוראות ונוהלים שונים, כפי שבאו לידי ביטוי במסמכים עליהם הם מסתמכים הן בתצהירי העדות הראשית והן בתשובות לשאלון.

3. המשיב טען, כי יש לדחות את הבקשה.

לטענת המשיב, הבקשה היא דרישה חדשה לגילוי מסמכים ספציפי המוגשת באצטלא של בקשה לעיון לפי תקנה 114 לתקסד"א, המוגשת רק עתה למרות שהליכי הגילוי והעיון במסמכים הושלמו זה מכבר.

בתיק זה כבר התקיימו שתי ישיבות קדם משפט והתיק נקבע להוכחות.

לא הובא נימוק המצדיק, מדוע בקשה זו הוגשה באיחור.

4. המסמכים שפורטו ברשימה של המבקשת בתוספת א' כלל לא נזכרו בתצהירים כלשהם מטעם הבנק ולא ניתן ללמוד מהתשובות לשאלון , כי קיים נוהל כלשהו ובוודאי שלא ניתן ללמוד על קיומו של נוהל ספציפי כזה או אחר הנזכר בתוספת א' לבקשה.

בסעיף 13 לתגובה הודגש, מדוע מדובר לטענת המשיבה בדרישות מופרכות.

5. ב"כ המבקשת בתשובתו לתגובת המשיב טען, כי הבנק מנסה לחמוק מלהציג נהלים ו/או מסמכים אשר מנחים אותו בעברת כספים לחו"ל וזאת בדרך של התחמקות תוך טיעון כי על פי חוות דעת של ב"כ הבנק, השאלה אינה רלוונטית.

6. עיינתי בשאלות או הסעיפים בתצהיר שצוינו בבקשה. (תשעה סעיפים שמתייחסים לכאורה ל"מסמכים מהתשובות לשאלון" וכן חמישה סעיפים המתייחסים לכאורה ל"מסמכים מהתשובות לתצהירה של גב' נטלי בורלקוב").

בתצהירים מטעם המשיב, לא צוינו מסמכים ספציפיים וממילא אין מקום להתיר עיון בשלב זה במסמכים שלא צוינו כלל.

אין מדובר במסמכים שהוזכרו בכתבי טענות או תצהירים של בעל דין שכנגד על פי דרישת תקנה 114 (א) לתקסד"א.

בנסיבות אלו, יש לדחות את הבקשה.

7. המבקשת תשא בהוצאות הבקשה ושכ"ט עו"ד בסך 1,000 ₪ + מע"מ.

8. המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, כ"ט בטבת, תשס"ח (7 בינואר 2008), בהעדר הצדדים.

אביגיל כהן, שופטת