ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רז פרזי טרבלסי נגד מכללת אלפא 100 פלוס בע"מ :

התובע

רז פרזי טרבלסי ת.ז. XXXXXX554

נגד

הנתבעת
מכללת אלפא 100 פלוס בע"מ ח.פ. 514005750

פסק דין

בתאריך 25.11.13 נרשם התובע אצל הנתבעת לקורס "מנהלי עבודה מוסמכים בבניין" לצורך קבלת תעודת מנהל עבודה . אין חולק על כך שבמעמד הרישום שילם התובע לנתבעת סך של 17,000 ₪.

בעתירתו לחיוב הנתבעת בהשבת 13,000 ₪ מתוך הסכום ששולם לה על ידו כאמור, לאחר ששניים מתוך 9 השיקים שהוא שילם לה במעמד הרישום בוטלו על ידו, טוען התובע כי תנאי הסף היחיד שהוצג בפניו בעת הרישום היה השתתפות ומבחן בקורס "טפסנות" וכי בשום שלב שהוא לא נאמר לו דבר אודות תנאי הסף הנוספים של וותק ונסיון בעבודה, אשר דבר קיומם הסתבר לו רק לאחר מכן במכתב הדחיה שנשלח אליו מטעם האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם במשרד הכלכלה.

בפתח כתב ההגנה שהוגש מטעמה טענה הנתבעת להעדר סמכות מקומית של בית משפט זה לדון בתביעה לאור תניית השיפוט המופיעה לטענתה בהסכמים שלה עם תלמידיה (שלא צורפו) הקובעת כי הסכסוכים עמה יידונו בבית המשפט בנצרת.
הוראת החוק הרלבנטית לעניין זה היא תקנה 2 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז-1976, הקובעת כי:
"תביעה תוגש לבית המשפט שאזור שיפוטו הוא אחד המקומות המנויים להלן, והוא על אף האמור בכל הסכם שבין בעלי הדין, ואלה הם: 1. מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע; 2. מקום יצירת ההתחייבות; 3. המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות; 4. מקום המסירה של הנכס;
5. מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים; 6. בתביעה שכנגד – מקום הגשת התביעה המקורית".
הווה אומר -בכל הנוגע לתביעות קטנות, הסכם בין צדדים, המתְנֵה מקום שיפוט, אינו חל.
לנוכח העובדה שכתובתה של הנתבעת היא בעיר אום אל פחם המצויה בתחום סמכות השיפוט של בית משפט זה, ומכיוון שטענה זו נזנחה על ידה ממילא ולא הועלתה עוד בדיונים שהתקיימו בפני, הרי היא נדחית.

לגופו של עניין טוענת הנתבעת כי במעמד רישומו לקורס קיבל התובע הסבר מפורט וכי רישומו בוצע רק לאחר שהוא התחייב להגיש לה את אישורי הוותק וההעסקה שלו עד אז.
עוד טוענת הנתבעת כי בהתאם להסכם שנחתם בינו לבינה ידע התובע כי הפסקת הלימודים על ידו לאחר פתיחת הקורס, תשחרר אותה מחובתה להשיב לו את שכר הלימוד ששולם.
לחילופין ובמקרה בו ייקבע כי היא חייבת בהחזר כספי כלשהו לתובע, מבקשת הנתבעת כי עלות קורס ה"טפסנות" אותו למד התובע אצלה, תקוזז.

לאחר שבמהלך הדיון הראשון שהתקיים בפני הסתבר לי כי נציג הנתבעת מולו התנהל התובע במעמד רישומו ללימודים במכללה היה בעליה מר "אבו קאסם" אשר לא התייצב לדיון זה, החלטתי לקיים דיון נוסף אליו הגיע ה לה וטען כי עובר לרישומו ללימודים קבל ממנו התובע הסבר מפורט אודות תנאי הקבלה הנדרשים: "אני הסברתי לו שהקורס הזה של מנהל עבודה כללי, בנין, יש תנאי קבלה, צריך להיות אזרח ישראלי או תושב ישראלי, גיל 23, חמש שנים וותק בעבודות בניה וטפסנות...."
והוסיף: "יש לנו דף שנתנו לו והוא זרק אותו. לכל תלמיד שנכנס אנחנו נותנים את הדף באופן אישי וזה גם מונח בתאים במשרד שלנו".

בתגובתו לדברים אלה עמד התובע על כך שהוא לא קבל מהנתבעת ו/או ממר אבו קאסם את דף המידע האמור ו/או כל הסבר בעל פה או בכתב אודות תנאי הסף הנדונים.
ואכן, בדף המידע הנושא את הכותרת "קורס מנהלי עבודה מוסמכים בבניין" אותו הגישה הנתבעת לתיק בית המשפט לאחר הדיון הנוסף הנ"ל מצוינים מספר תנאי קבלה מצטברים ובהם "נסיון מעשי של 5 שנים בעבודות בניה וטפסנות" וכן "אישורי וותק בעבודות בניה וטפסנות". דא עקא שבהתייחסותו בכתב למסמך זה טען התובע: "...לא הוצג בפניי הטופס הזה מעולם, אף אחד לא ציין בפני את התנאים הנדרשים, מה גם אני רואה שעלות הקורס היא 16,000 ₪ ואני העברתי שיקים על סך של 17,000 ₪, דבר אני חושב שיכול להוכיח על כך שמעולם לא ראיתי את המסמך, הרי ברור כי אם הייתי רואה את הסכום הנדרש לא הייתי משלם יותר".

לאחר ששמעתי את גרסאות התובע ונציגי הנתבעת ועיינתי בראיות שהוגשו מטעמם, מסקנתי היא כי דין התביעה להתקבל במלואה.
התובע הותיר עלי רושם מהימן ביותר וגרסתו העקבית נשמעה לי אמיתית והגיונית. מכיוון שאני מאמינה לתובע כי לו הוא היה מקבל לידיו את דף המידע ומבין כי לא יוכל להתקבל לקורס משום שאין לו את הוותק והנסיון המקצועי ה נדרשים, הוא כלל לא היה נרשם ללימודים בקורס זה, הרי שמסקנתי – על פי כל מבחני ההגיון והשכל הישר – היא ש הנתבעת לא הביאה לידיעתו את דבר קיומם של תנאי הסף הללו, אם בדרך של הטעיה מכוונת ואם בשל רשלנות מצידה.

מפני האמור לעיל, דעתי היא שהתובע היה רשאי לבטל את התקשרותו עם הנתבעת וכי זו חייבת להשיב לו את הכסף ששולם לה על ידו, במלואו. זאת על אף שהתובע השתתף בקורס ה"טפסנות" ומכיוון שבמצב הדברים המתואר לעיל, מדובר היה בקורס מיותר שאף גרם להשחתת זמנו לריק.

התוצאה היא אם כן שהתביעה מתקבלת במלואה.
הנתבעת תשיב לתובע את הסך של 13,000 ₪ - יתרת הסכום ששולם לה על ידו ונותר ברשותה לאחר ביטול שניים מתוך תשעה השיקים ששולמו. סכום זה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מאז 1.12.13 ועד ליום התשלום בפועל, בתוספת הוצאות בסך 800 ₪ ישולמו בתוך 30 יום, שאם לא כן, יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק, עד ליום התשלום בפועל.

זכות להגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה, בתוך 15 יום.

המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים, בדואר רשום.

ניתן היום, י"ט אב תשע"ו, 23 אוגוסט 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רז פרזי טרבלסי
נתבע: מכללת אלפא 100 פלוס בע"מ
שופט :
עורכי דין: