ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ופאאא זרעיני נגד זוכים שונים :

בפני כבוד השופת עינב גולומב

מערערת

ופאאא זרעיני

נגד

משיבים

1.זוכים שונים
10.אדואר סלימאן חדאד

פסק דין

בפני ערעור על החלטת כבוד רשמת ההוצאה לפועל מירי ברטהולץ מיום 17.07.16 , בה נענתה לבקשת המערערת לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ כנגדה, וזאת בכפוף למספר תנאים.
התנאים שקבעה כבוד הרשמת הינם בין היתר, הפקדה בסך 10,000 ₪, תשלום הפיגורים בתיק האיחוד ככל שקיימים וערבות של שני ערבים טובים אשר יהיו ערבים לשובה של המערערת ארצה וכן לעמידתה של המבקשת בצו התשלומים למשך 3 שנים.
לפי העולה מהחלטת כבוד הרשמת, כנגד המבקשת מתנהל תיק איחוד בגין חובות המסתכמים במעל ל- 6 מיליון ₪. ביום 17.07.16 הגישה המבקשת בתיק ההוצאה לפועל בקשה לביטול זמני של הגבלת עיכוב היציאה לתקופה שמיום 28.08.16 עד ליום 25.09.16 זאת לצורך יציאה לסעודיה לקיים מצוות העלייה לרגל. לטענת המערערת, היא שילמה את הנסיעה בעזרת מימון של אחותה ודחיית הבקשה בשלב זה תגרום לה לנזק והפסד ניכר. המערערת טוענת כי עם אישור בקשתה לאיחוד תיקים בחודש מרץ 2016 היא שילמה סך 3,000 ₪ תשלום ראשוני ותשלום חודשי בסך 500 ₪ ולטענתה עד ליום זה עומדת בצו התשלומים החודשי. בנוסף היא פנתה בבקשה לבטל הגבלת חידוש דרכון ובקשתה אושרה בתנאי לתשלום סך 3,000 ₪ אשר שולמו על ידה. המערערת טוענת כי החלטת רשמת ההוצל"פ לפיה עליה להפקיד 10,000 ₪ ולהציג שני ערבים שיערבו לחובותיה למשך שלוש שנים משמעה באופן מעשי דחיית הבקשה שכן אין באפשרותה לשלם את הסך האמור וכן אין באפשרותה להציג שני ערבים שיסכימו לערוב לחובה במשך שלוש שנים.
בהחלטתי מיום 21.08.16 קבעתי כי על המבקשת לפרט את שם הזוכים בתיק ההוצאה לפועל וכן לציין את מועדי הנסיעה במדויק וכן המסמכים המעידים על הנסיעה ואופן התשלום. בהודעת המשיבה מיום 22.08.16 הציגה היא אישור מעמותה הנקראת " העמותה לענייני עולי הרגל המוסלמים בישראל" לפיה היא רשומה אצלם כעולה לרגל למכה החל מיום 28.08.16 ועד ליום 25.09.16. וכן פירטה את רשימת הזוכים בתיק האיחוד.
שניים מבין הזוכים/המשיבים הגישו תגובות מטעמם. לטענתם, המערערת הסתירה בבקשתה נתונים שונים. עוד טענו כי המערערת לא קיימה את צו התשלומים בתיק האיחוד ע"ס 500 ₪ ורק כעת משנזקקה לביטול הגבלת היציאה היא גייסה את סכום הפיגורים. לטענתם, התנאים שהציבה רשמת ההוצאה לפועל כתנאי לביטול זמני של העיכוב הינם נדרשים ויש היגיון בצדם משהמבקשת לא עמדה תקופה בצו התשלומים. המשיבים מציינים כי המערערת לא המציאה את המסמכים שנדרשה להמציא – מסמך המעיד על רכישת כרטיס הטיסה הלוך וחזור ואופן התשלום, והעלתה גרסאות סותרות באשר לגורם הממן. אחד המשיבים השאיר את הבקשה לשיקול דעת בית המשפט.
לאחר עיון בעמדות הצדדים אני רואה לקבוע כדלקמן.
ראשית אציין כי ההליך הנ"ל נפתח כערעור, על-אף שנראה כי אין מדובר בערעור בזכות אלא בהחלטה לגביה יש לבקש רשות ערעור. זאת, משמדובר בחייבת המצויה בהליך של איחוד תיקים, ומכאן שצו היציאה מהארץ נ גדה ניתן בהתאם לסעיף 74ד לחוק ההוצאה לפועל, כמו-גם ההחלטה נשוא ענייננו. החלטות לפי הסעיף הנ"ל אינן החלטות שיש לגביהן ערעור בזכות (סעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל).
בכל מקום ונוכח דחיפות הזמנים, אראה בהודעה כאילו מדובר ברשות ערעור, ואדון לגופם של דברים.
אשר לגופם של דברים; בכל הנוגע לתנאי ההפקדה שקבעה כבוד הרשמת, אינני רואה עילה להתערב בהחלטה. סעיף 74ד' לחוק ההוצאה לפועל קובע כי הרשם רשאי לבטל צו עיכוב יציאה מהארץ שניתן נגד חייב באיחוד תיקים, וזאת "מטעמים מיוחדים שיירשמו ובתנאים שיקבע, לרבות מתן ערובה להנחת דעתו". בענייננו ביקשה המערערת לצאת מהארץ מטעמים של קיום מצווה דתית, וכבוד הרשמת נענתה לבקשה זו, וכמשתמע ראתה בזה בגדר טעמים מיוחדים כאמור. כנגד כך נקבעה כאמור הפקדה כספית בסך 10,000 ₪. בהינתן גובה חובה של המערערת בהוצל"פ, העולה על שישה מיליון ₪ (!) , אינני סבורה כי גובה ההפקדה שנקבעה הוא בלתי סביר. לכך יש להוסיף, כי המערערת כשלה בהנחת תשתית ראויה באשר לטענותיה בקשר למימון כרטיס הטיסה. חרף ההחלטה שניתנה בעניין זה, לא הוצג כרטיס טיסה ואסמכתא לתשלום, ובאשר לזהות המשלם העלתה המערערת טענות סותרות – בפני כבוד הרשמת טענה כי המימון הוא מילדיה ואילו בהליך דנן טענה כי המימון הוא מאחותה.
נוכח כל האמור, אינני רואה להתערב החלטה בעניין ההפקדה הכספית וגובהה.
עם זאת, סבורני כי מקום להתערב חלקית בהחלטת כבוד הרשמת בעניין הערבים. כאמור לעיל, בהחלטה נקבע כי על החייבת להציג שני ערבים טובים אשר יערבו לשובה ארצה וכן יהיו ערבים למשך 3 שנים לקיום צו התשלומים על-ידה, וככל שלא תעמוד בתשלומים משך תקופה זו – יצורפו כ חייבים לתיק ההוצל"פ. התנאי בדבר ערבים לצורך הבטחת חזרתה של החייבת ארצה בתנאים שקבעה כבוד הרשמת, הוא סביר ביותר ואף מתבקש. אולם אינני רואה את הבסיס לתנאי בדבר המצאת ערבים שיערבו לתשלום החוב במשך שלוש שנים, קרי, לתקופה ארוכה בהרבה מתקופת הנסיעה וללא כל קשר לשאלת חזרתה של החייבת. תנאי זה חורג מ תכלית של הבטחת שיבת החייבת ארצה, הוא מעמיד מכשול שנראה על-פניו בלתי עביר בפני החייבת (נזכור כי חובותיה, לגביהם נדרשים ערבים, הינם מעל ל- 6 מיליון ₪), והוא סוטה לטעמי מהאיזון הנדרש בנסיבות בין זכות התנועה של המבקשת לבין זכות הזוכים כי חובם ייפרע .
המסקנה היא כי התנאי בדבר ערבים שיערבו לתשלום החוב למשך שלוש שנים מהיום, מבוטל בזאת.
יתר התנאים שנקבעו בהחלטת כבוד הרשמת יעמדו בעינם.

המזכירות תמציא לצדדים

ניתן היום, כ' אב תשע"ו, 24 אוגוסט 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ופאאא זרעיני
נתבע: זוכים שונים
שופט :
עורכי דין: