ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ד"ר חיים שטנגר נגד בת שבע אדיב :

בפני כבוד ה שופטת נאוה ברוורמן

תובע

ד"ר חיים שטנגר

נגד

נתבעת

בת שבע אדיב

החלטה

רקע:

בפניי בקשה להורות על מחיקת סעיפים מכתב ההגנה של המשיבה, בהתאם להוראות תקנה 91 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד- 1984 (להלן: "התקנות"), תוך חיוב המשיבה בהוצאות הבקשה ובהוצאות משמעותיות לדוגמא.

עסקינן בבקשה למחיקת סעיפים מכתב הגנה במסגרת תביעת לשון הרע נזיקית כספית, בה טוען המבקש כי המשיבה התבטאה כלפיו במסגרת כתב הגנתה באופן מביש וכי קיימים בו סעיפים אשר אינם רלוונטיים לעניינים נשוא התובענה.

בתמצית טענות הצדדים:

לטענת המבקש בהתאם להוראות תקנה 91(ב) לתקנות, פנה תחילה למשיבה בתאריך 13.6.16 בבקשה למחוק את הסעיפים אשר לטענתו הינם בלתי רלוונטיים ומבישים . לפיכך, עתר המבקש כי המשיבה תמחק מכתב הגנתה את סעיפים: 2, 3, הסיפא של סעיפים 10, 17 ו- 22, את סעיף 23ד', 24ב', 31, הסיפא של סעיף 33 ואת סעיף 45.

דא עקא, שלטענת המבקש במכתב התשובה של המשיבה מתאריך 14.6.16, הודיעה המשיבה כי אין בכוונתה להיעתר לבקשתו הנ"ל למחיקתם של הסעיפים הנ"ל מכתב ההגנה שהוגש מטעמה , לפיכך הוגשה בקשה זו.

לשיטתו, סעיפי כתב ההגנה המבוקשים למחיקה הינם בלתי רלבנטיים, ונועדו להכפיש, לבזות ולהשפיל את המבקש. אשר על כן, טענה שעשויה להיחשב מבישה, יש להורות על מחיקתה מכתב הטענות, כמבוקש.

לטענת המשיבה, יש לדחות בקשה זו, שכן אין בנאמר בכתב ההגנה דבר החורג מהגנתה העניינית של הנתבעת כנגד תביעה , אשר על פי כותרתה ומהותה היא תביעת לשון הרע נזיקית וכספית.

המשיבה טוענת, כי כל הנאמר בכתב ההגנה הוא מותר ולגיטימי, אין מטרתו לבזות את התובע, אלא להעלות את הרקע למקרה, ולהעלות את טענות ההגנה החיוניות של הנתבעת.

כל טענה אותה מבקש התובע למחוק נסמכת על פסיקת ערכאות, על כתבי טענות רבים שהוגשו בתיקים רבים.

לטענת המשיבה, בקשה זו מהווה ניסיון לסתום פיות, להגביל ולצמצם את טענות ההגנה של המשיבה.

המבקש במסגרת תשובתו מציין כי התגובה הינה המשך הכפשות והשמצות המבקש, הגם שהמדובר בהרחבת חזית.

דיון והכרעה:

בקליפת אגוז, הכלל החל לעניין מחיקת כתב הגנה (כולו או מקצתו) זהה לכלל בעניין מחיקת תובענה – דהיינו, מחיקת הכתב או הטענה כ אשר אין הם מעלים עילת הגנה. (ראו: ע"א 34/71 פרידמן נ' חן, פ"ד כו(1)524 ).

תקנה 91(א) לתקנות, מתירה לבית המשפט להורות בכל עת על מחיקה או תיקון של כל עניין בכתב טענות "שאין בו צורך או שהוא מביש או עלול להפריע לדיון הוגן בתובענה, לסבכו או להשהותו". אלא, שתקנה זו אינה מחייבת את בית המשפט להיעתר לכל בקשה לתיקון כתב טענות , אף אם נפל בה פגם , ושיקול דעת רחב מסור לבית המשפט . (ראו: רע"א 2919/13 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' קווי אשראי לישראל שירותים פיננסיים (פורסם בנבו) פסקה 3 (28.5.2013).

ועוד, תקנה 91, אינה יכולה לשמש תרופה לפגיעה בזכות לשם הטוב עקב פרסום תוכן מסמכים המוגשים לבית המשפט בתביעה בגין הוצאת לשון הרע. המבחן להפעלת תקנה 91 היא רלוונטיות הטענה המבישה, ובתביעת לשון הרע - טענות הנוגעות לשמו הרע של התובע נחשבות לרלוונטיות, שכן הן משפיעות על שיעור הנזק. (ראו: 3614/97 אבי יצחק, עו"ד נ' חברת התחדשות, פ"ד נג(1) 26).

בנוסף, יש לעשות שימוש זהיר בסמכות למחוק חלקים מכתבי הטענות, שכן אין זה מתפקידו של בית המשפט לערוך את כתבי הטענות ומשום שמשמעותה המעשית של מחיקת סעיפים היא סילוק על הסף של חלק מההליך. (ראו: רע"א 6060/14 תשובה נ' יוניון מוטורס (פורסם בנבו, 2.11.2014).

לאחר בחינת נימוקי הצדדים, במסגרת הבקשה, התגובה והתשובה, ועיון בכתבי הטענות, לא שוכנעתי כי המקרה שלפנינו נמנה על אותם מקרים בהם יש הצדקה לצעד הדרסטי של מחיקת סעיפים מכתב טענות של צד להליך , החפץ להוכיח טענותיו.

כל זאת, ביחוד שעה שעסקינן בטענות הגנה בתביעת לשון הרע, אשר כל מהותה היא הוכחת עמידה בתנאים של סעיפי ההגנה והחזקות הקבועות בחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה- 1965.

בנסיבות העניין ובשל הזהירות הנדרשת במקרים כגון דא, אני סבורה כי דין הבקשה להידחות , וכי יש לאפשר למשיבה למצות את הגנתה במסגרת ההליך שבפניי.

יצוין, בשלב זה אין בית המשפט נדרש להכריע לגופם של דברים, הטענות והעובדות מצריכות בירור, ואלו יבחנו בעת המתאימה לכך . למותר לציין, לצדדים תישמר הזכות לטעון את מלוא טיעוניהם , במסגרת ההליך העיקרי.

לאור האמור והמפורט לעיל, דין הבקשה להידחות. לפי שעה אינני פוסקת הוצאות בגין הבקשה, אלו יובאו בחשבון במידת הצורך בעת פסיקת ההוצאות בסיומו של ההליך.

הנני להמליץ לצדדים, לאור טענותיהם, לנסות ולמצות ביניהם את הליך ההידברות, ואף לשקול לפנות להליך גישור במחלקה לניהול תיקים בבית המשפט, ללא עלות.

המדובר בהמלצה בלבד, לצרכי פשרה, על מנת לחסוך במשאבים ובהוצאות.

המזכירות תמציא החלטתי זו לצדדים.
ניתנה היום, כ' אב תשע"ו, 24 אוגוסט 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ד"ר חיים שטנגר
נתבע: בת שבע אדיב
שופט :
עורכי דין: