ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רכבת ישראל בע"מ נגד אביגיל ביטון :


בפני כבוד ה שופטת אסתר נחליאלי חיאט

מבקשות

רכבת ישראל בע"מ
רכבת ישראל מטענים בע"מ

נגד

משיבים

אביגיל ביטון
דוד נחמיאס

החלטה

בקשה לפי סעיף 7 לחוק תובענות ייצוגיות התשע"ו-2006 (להלן גם: "החוק") למחוק אחת משתי הבקשות לאישור תובענה ייצוגית שהוגשו באותו עניין – היא הבקשה דנא.
לטענת המבקשות עוסקות שתי התובענות באותו אירוע, מעוררות שאלות זהות של עובדה ומשפט ומדובר באותה קבוצה – ומכאן בקשתן. המבקשות לא נקטו עמדה בשאלה איזו מבין הבקשות תמחק.
האירוע נשוא התובענות התרחש ביום 14.3.16. בקשת האישור הראשונה הוגשה ביום 20.3.16 על ידי המבקש מר דוד נחמיאס ואת הבקשה השנייה הגישה הגב' אביגיל ביטון ביום 22.3.16.
במסגרת תגובתם לבקשת המחיקה הגישו המשיבים כאן תגובה משותפת ובה עתרו למחוק את התובענה הראשונה בזמן - ת"צ 40106-03-16, וכן להתיר להם להגיש בקשת אישור מתוקנת אחת, משותפת לצדדים ולבאי הכוח בשתי התובענות וזאת במסגרת ת"צ 48029-03-16 ( התובענה השנייה). המבקשים ציינו כי במסגרת הבקשה המתוקנת לא יכללו טענות ו/או מסמכים זולת אלו שנכללו במסגרת בקשות האישור המקוריות, ומכאן שלא יהיה בהגשת הבקשה המתוקנת פגיעה בזכויות הדיוניות של המשיבות בבקשת האישור ( המבקשות כאן). עוד ציינו המשיבים כי תגובתם מתיישבת עם עמדת המבקשות שממילא עתרו למחוק את אחת התובענות ואף הבהירו כי אין להן עמדה בשאלה איזו מבין התובענות תמחק.
המבקשות הסכימו למחיקת אחת מבקשות האישור, אך התנגדו בעת הזאת לבקשה לאשר הגשת בקשת אישור מתוקנת. לטענתן על המשיבים להגיש בקשה נפרדת לתיקון כתב טענות בהתאם לתקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984, כשהיא נתמכת בתצהיר ובו יוסבר מדוע נחוץ תובע מייצג נוסף וב"כ נוסף וגם כדי שבית המשפט יוכל לבחון האם התיקון המבוקש נחוץ להגשמת מטרות חוק תובענות ייצוגיות והאם עניינה של הקבוצה ינוהל בדרך הטובה ביותר.

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ראיתי להיעתר לבקשה למחוק את התובענה - ת"צ 40106-03-16 וכן ראיתי לאפשר למשיבים להגיש בקשת אישור מתוקנת וכתב תביעה מתוקן בהתאם למצוין בתגובת המשיבים.
סעיף 7(ב) לחוק תובענות ייצוגיות מעניק לבית המשפט הדן בבקשות לאישור תובענה ייצוגית העוסקות באותו נושא שיקול דעת רחב להורות על איחוד הדיון בבקשות כאשר הוא סבור שיש בכך לתרום לניהול עניינה של הקבוצה בדרך הטובה והיעילה ביותר ( רע"א 6208/15 באייר ישראל נ' טייטלר (26.11.15). המחוקק ציין במפורש כי השיקול המנחה בבחינת בקשה לפי סעיף 7 לחוק הוא טובת הקבוצה; לצד שיקול עיקרי זה נשקלים שיקולי יעילות דיונית, חסכון במשאבים ובזמן שיפוטי וכן שיקולים מערכתיים.
בענייננו, נתתי דעתי לשלב המקדמי בו מצוי ההליך, קרי, שלב בו טרם הוגשה תשובה לאיזו מבין בקשות האישור, כן הבאתי בשיקולי את עמדת הצדדים ואת דברי המשיבים כי לא יוסיפו טענות חדשות זולת אלו שכבר נכללו בשתי הבקשות ומשכך אף לא תפגענה הזכויות הדיוניות של המבקשות מאיחוד התובענות, וגם לא מצאתי כי איחודן יפגום באינטרס יעילות הדיון. ממילא הגשת תובענה ייצוגית על ידי מספר מבקשים וייצוג על ידי מספר באי כוח הוא עניין שבשגרה בבקשות אישור תובענות ייצוגיות, ובענייננו אין בכך כשלעצמו כדי לפגום בניהול ההליך בדרך היעילה והתקינה בוודאי משהגיעו המבקשים מיוזמתם להסכמה בעניין איחוד ' הכוחות' בבקשות האישור, ואף נראה על פניו כי יש באיחוד הבקשות כדי להיטיב עם הקבוצה - בשל צירוף חוות דעת המומחה ובשל הייצוג הנוסף על ידי ארגון סביבתי ('עמותת אזרחים למען הסביבה'), ומשכך – ראיתי לאשר האיחוד שוודאי שאין בו כדי לפגוע בטובת הקבוצה.
למותר לציין כי אין בצירוף מייצגים נוספים כדי 'להגדיל' את שיעור הגמול ושכר הטרחה ככל שיקבעו, קרי, אלה יחולקו ביניהם ככל שתתקבל הבקשה.
לא התעלמתי מבר"מ 4303/12 אינסלר נ' המועצה האיזורית עמק חפר (22.11.2012) שנזכר בבקשה דנא ומהשיקולים המנחים שנקבעו בו בעניין תיקון כתבי טענות – קרי, האם התיקון אכן דרוש לשם בירור השאלות האמיתיות שבמחלוקת, מועד הגשת בקשת התיקון, הפגיעה בבעל הדין שכנגד והאם יש חוסר תום לב בבקשה – אלה מקובלים עלי. תוך יישום הכללים המנחים הללו ובהביאי במסגרת שיקולי את המועד המוקדם בו מבוקש לתקן את כתב הטענות, את העובדה כי טרם הוגשה תגובת המבקשות באיזו מבין הבקשות לאישור התובענה , גם לא התרשמתי מפגיעה כלשהי בבעל הדין שכנגד ולא נטענה כל טענה לחוסר תום לב – אף לא מצאתי בסיס לכך, ו"על רקע שיקולים אלה התגבש בפסיקתנו הכלל שלפיו בעל דין המבקש לתקן את כתב תביעתו בשלב מוקדם של ההליך, כדי שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין, נעתרים לו ברוחב לב..." ( בר"מ 4303/12 הנ"ל).
מכל אלה ראיתי להיעתר לבקשה.
אני מוחקת את התובענה בתיק 40106-03-16.
המבקשים בבקשות האישור יגישו בקשה מתוקנת מאוחדת לאישור תובענה ייצוגית בהתאם לאמור בתגובתם לבקשה זו במסגרת תיק 48029-03-16.
הבקשה וכתב התביעה יוגשו תוך 30 ימים.
תגובת המשיבות לבקשת האישור תוגש תוך 90 ימים מיום הגשת הבקשה המתוקנת.
לא ראיתי לעשות צו להוצאות; יאמר כי נתתי דעתי לכך כי המבקשות לא הגישו תגובתן לבקשה לאישור התובענה הייצוגית.
ת.פ. בהתאם.

ניתנה היום, כ' אב תשע"ו, 24 אוגוסט 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רכבת ישראל בע"מ
נתבע: אביגיל ביטון
שופט :
עורכי דין: