ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הראל חברה לביטוח בע"מ נגד אבי לוין :

בפני כבוד ה רשמת הבכירה נעמה פרס

התובעת

הראל חברה לביטוח בע"מ

נגד

הנתבעים

1.אבי לוין
2.קווים תחבורה ציבורית בע"מ
3.איילון חברה לביטוח בע"מ

פסק דין

לפניי תביעה בסדר דין מהיר לתשלום סך של 18,800₪, שעילתה נזקי רכוש שנגרמו, על פי הנטען, לרכב התובעת, בעטיה של תאונת דרכים מיום 9.9.13 (להלן: "התאונה "). התאונה התרחשה בשעה 15:20 או במועד סמוך לכך, בצומת סלע, אזור תעשייה סגולה בפתח תקווה. בתאונה היו מעורבים, רכב התובעת, נהוג בידי מר רוני קינן, ואוטובוס הנתבעים נהוג בידי הנתבע 1. תביעה זו הינה תביעת שיבוב של התובעת, אשר פיצתה את המבוטח ת שלה.

ביום 14.6.16 התקיים בפניי דיון בו נשמעו עדויותיהם של נהג רכב התובעת, מר רוני קינן והנתבע 1. כמו כן, נשמעה עדותה של נוסעת באוטובוס במועד התאונה , גב' רחל חן. במהלך הדיון הגיש ב"כ התובעת לבית המשפט טופס הודעה (ת/1), תמונות נזק בצבע לרכב התובעת (ת/2) ותמונות הצומת מגוגל מפות (ת/3). ב"כ הנתבעים הגיש טופס הודעה של הנתבע 1 ותעודת עובד ציבור של מר מאיר שוהם, עובד בעיריית פתח תקווה, במסגרתה צורפה תכנית הרמזורים בצומת סלע (נ/1). בתום הדיון הוגשו סיכומים בכתב במסגרתם הסמיכוני הצדדים להכריע את הדין בהתאם לסעיף 79א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-198 4 בצירוף הנמקה תמציתית .

המחלוקת בן הצדדים הינה בשאלת אחריות הנהגים המעורבים לגרם התאונה וביתר פירוט, מי מהרכבים המעורבים בתאונה, נכנס אל הצומת וחצה אותו כשמופע האור האדום דולק בכיוון נסיעתו או למצער, מי מהנהגים המעורבים נכנס לצומת כשהצומת לא היה פנוי או בחוסר זהירות.

לאחר ניתוח מכלול חומר הראיות, מצאתי לקבל את התביעה בחלקה. ראיתי לקבל את גרסתו של נהג רכב התובעת, אשר לתרחיש התאונה הסביר וההגיוני יותר בנסיבות העניין, ולפיה, רכבו עמד בקו העצירה בצומת עת דלק מופע האור האדום בכיוון נסיעתו, בנתיב השמאלי מבין שני נתיבים לפנייה שמאלה. משהתחלף האור הירוק ברמזור בכיוון נסיעתו, החל נהג רכב התובעת לבצע פנייה שמאלה. או-אז, אוטו בוס הנתבעים, אשר הוסע ישר ברחוב גליס בנתיב הימני ביותר, נכנס אל הצומת בנסיעה רציפה ופגע ברכב התובעת בחלקו האחורי ימני. עדותו של נהג רכב התובעת נמצאה בעיני, מהימנה, וראיתי להשתית עליה ממצאים של עובדה. לא מצאתי כי נפלו סתירות משמעותיות ובנות משקל בעדותו של נהג רכב התובעת. נהג רכב התובעת השיב כיאות לשאלות שהוצגו לו ביחס לתזמון של מופעי הרמזורים, אשר מטבע הדברים, כרוכות באומדן לא מדויק של הקפאת מצב דברים לפני קרות תאונה מיום 9.9.13.

מיקום התאונה בצומת (נתיב ימני בכיוון נסיעת האוטובוס) ומוקד הפגיעה ברכב התובעת (מוקד אחורי ימני), מלמדים כי התאונה התרחשה בשלב בו רכב התובעת, כבר היה לקראת סיום חציית הצומת וביצוע הפנייה. נוכח האמור, יותר סביר והגיוני לקבוע כי נהג רכב התובעת, נכנס אל הצומת עת דלק האור הירוק בכיוון נסיעתו. לא זו אף זו, מעדותו של הנתבע 1 עולה, כי בנתיב השמאלי (בכיוון נסיעת האוטובוס), נסע וחלף רכב נוסף, אשר חצה את הצומת. מכאן, שככל הנראה הרכב הנוסף בנתיב השמאלי, הספיק לחצות את הצומת, כש מופע האור הירוק עדיין דלק בכיוון נסיעתו, בעוד שנהג האוטובוס, אשר המשיך בנסיעה רציפה, סבר בשגגה כי יוכל להספיק ולחצות את הצומת עת דלק האור הירוק בכיוון נסיעתו. מעדותו של נהג האוטובוס עולה, כי הוא הבחין ברכב התובעת ובכל זאת בחר להמשיך בנסיעה רציפה ולא לבלום. משנשאל על כך נהג האוטובוס, השיב כי לו היה בולם בלימת חירום היה פוצע את כל הנוסעים. לכן החליט להסיט את האוטובוס שמאלה ובכך לנסות ולמנוע את התאונה. לטעמי, נהג האוטובוס המשיך בנסיעה רציפה, לא האט לקראת הכניסה לצומת וביצע "מחטף רמזור", אשר גרם לקרות התאונה.

אינני סבורה כי ניתן ללמוד מעדותה של הנוסעת באוטובוס, גב' רחל חן, אשר עמדה בחלקו האחורי של האוטובוס (ליד הדלת), אם נהג האוטובוס חצה את הצומת עת דלק מופע האור הירוק בכיוון נסיעתו, אם לאו. גב' חן העידה כי לא ראתה את צבע האור ברמזור. יחד עם זאת, ניתן ללמוד מעדותה, כי אכן בנתיב השמאלי שלצד האוטובוס נסע רכב נוסף, אשר הספיק לחצות את הצומת. עוד העידה הנוסעת כי ראתה את רכב התובעת מאיץ את מהירות נסיעתו, בעת שחצה את הצומת, אך אין בכך כדי להעיד כי נהג רכב התובעת נכנס אל הצומת עת דלק האור האדום בכיוון נסיעתו. יותר סביר והגיוני בעיני לקבוע כי רכב התובעת האיץ משום שעבר ממצב עמידה אל מצב נסיעה. הנני קובעת אפוא כי עדותה של גב' חן לא יכולה לסייע לנתבעים בשאלת חציית מי מהנהגים המעורבים את הצומת ברמזור אדום. עדותה של גב' חן יכולה לסייע בשאלה הנוספת הצריכה הכרעה, בעניין כניסת מי מהנהגים המעורבים לצומת לא פנוי.

יתר על כן, באוטובוס הנתבעים, נסעה נוסעת נוספת, אשר פרטיה ידועים לנהג האוטובוס ואשר התלוננה כי נפגעה מעמוד בתוך האוטובוס בעת קרות התאונה. אציין, כי ב"כ התובעת טען שבשל טעות משרדית לא זומנה נוסעת האוטובוס הנוספת להעיד מטעם התובעת. אני מקבלת הסבר זה כמניח את הדעת. יחד עם זאת, בשל העובדה שהנוסעת הנוספת באוטובוס לא הובאה למתן עדות על ידי התובעת, אני מתעלמת מן האמור בהודעתה במשטרה מיום 9.9.13 ואינני קובעת כל ממצא של עובדה ו/או מסקנה ראייתית לחובת מי הצדדים על יסוד תוכן הדברים הכלולים בהודעה.

לאור האמור לעיל, אני קובעת כי האחריות העיקרית לגרם התאונה, רובצת לפתחו של הנתבע 1, אשר נכנס אל הצומת, עת נחזה כי דלק האור האדום ברמזור בכיוון נסיעתו. יחד עם זאת, ראיתי לזקוף לחובתו של נהג רכב התובעת, אשם תורם בשיעור של 15% משום שנהג רכב התובעת, הבחין באוטובוס התובעת מגיע אל הצו מת בנסיעה רציפה, והיה עליו לנהוג במשנה זהירות. כניסה לצומת בחסות מופע האור הירוק בכיוון נסיעת נהג רכב התובעת, מחייבת אף היא תשומת לב לנעשה בצומת עצמה ועל נהג רכב התובעת היה לוודא שהוא יכול לעבור בו ללא הפרעה ומבלי ליצור סיכון.

לעניין הנזק ברכב התובעת, הנתבעים, לא הציגו חוות דעת שמאית נגדית מטעמם ואף לא ביקשו לחקור את שמאי רכב התובעת על חוות דעתו. לאחר עיון בחוות דעת שמאי התובעת, מר יהודה דרומר מיום 8.11.13, מצאתי לקבל אותה כראויה וסבירה בנסיבות העניין, אשר לנזק שנגרם לרכב התובעת בתאונה .

אשר על כן, אני מחייבת את הנתבעים, באמצעות הנתבעת 3, לשלם לתובעת, סכום של 15,980₪ (85% מסכום הנזק) , בצירוף הפרשי הצמדה כחוק מיום 27.10.14 ועד לתשלום המלא בפועל. כמו כן, יישאו הנתבעים, באמצעות הנתבעת 3, בתשלום אגרת ב ית משפט בסך ששולם, שכר עד התובעת, כפי שנפסק בדיון ושכר טרחת עורך דין בשיעור של 17.55% מסכום הנזק כפי שנפסק. הסכום הכולל ישולם תוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין. הנתבעת 3 תישא בשכר העדים מטעמה כפי שנפסק בדיון.

נוכח סיום ההליך לפי סעיף 79א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, אני פוטרת את התובעת מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית משפט.

ניתן היום, כ' אב תשע"ו, 24 אוגוסט 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הראל חברה לביטוח בע"מ
נתבע: אבי לוין
שופט :
עורכי דין: