ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל-פמ"ד נגד בוגדן לרין -בעצמו :

בפני כבוד השופט איתי ברסלר-גונן, סגן נשיאה

המאשימה
מדינת ישראל-פמ"ד
ע"י ב"כ עו"ד דבורה מזור

נגד

הנאשם
בוגדן לרין (עציר)-בעצמו
ע"י ב"כ עו"ד אלכס גאוסקין

פרוטוקול

ב"כ המאשימה טוענת לעונש:
מגישה גיליון רישום פלילי (התקבל בהסכמה וסומן ת/1).
מגישה פרוטוקול גזר דין מת"פ 3003/12 (התקבל בהסכמה וסומן ת/2).
הנאשם עצור מיום 11.2.2016. אנחנו נבקש לאמץ את ההסדר שהוצג ביום 31.5.16. מדובר בעבירות מרמה ושימוש בכרטיסי אשראי מזויפים. בכתב האישום המקורי מדובר אומנם בכמה אישומים ובכמה אירועים שבהם השתמש בכרטיס אשראי מזויף וקיבל דבר במרמה, אבל בסך הכל מדובר בסכומים שהם קטנים, הוא קנה סיגריות. גם בכתב האישום המצורף, הסכומים הם לא מאוד גדולים. עם זאת, מדובר בעבירות מרמה שנעשו יחסית בהיקף לא מבוטל שחזרו על עצמן. לנאשם יש עבר פלילי ומאסר על תנאי בר הפעלה. אנחנו סבורים שמדובר בעונש סביר בנסיבות אלו, ואנחנו נבקש לאמץ את ההסדר.

ב"כ הנאשם טוען לעונש:
אני אבקש לכבד את ההסדר. מדובר בנאשם שקורות חייו מפורטים בתסקיר שירות המבחן ואני לא אחזור על הדברים. אבקש להזכיר כי בתיק המקורי (של פמ"ד), עולה בבירור שהנאשם היה עושה דברו של אחר שאלמלא שיתוף הפעולה של הנאשם בחקירה, לא היו מגיעים אל אותו אחר וכשאנחנו לוקחים בחשבון שסך היקף המרמה עומד על 1,347 ₪ שמתוכם הנאשם קיבל עשרות בודדות של שקלים, אני סבור לא רק שההסדר סביר וראוי אלא גם ברכב בכספי שהושאר לשיקול דעת ביהמ"ש, יש להתחשב בנאשם, זאת גם לאור תקופת המאסר המשמעותית שהוא הולך לרצות בתיק זה ובתיק המצורף.

הנאשם:
אין לי מה להוסיף.

גזר דין
הנאשם הורשע, על פי הודאתו, במסגרת של צירוף תיקים, בעבירות כדלקמן :
בת"פ 7594-03-16 הורשע הנאשם בעבירות קשירת קשר לביצוע עוון לפי סעיף 499(א)(2) בחוק העונשין תשל"ז – 1977, שתי עבירות של קבלת דבר במרמה לפי סעיף 415 בחוק העונשין, 4 עבירות של ניסיון לקבלת דבר במרמה לפי סעיפים 415 + 25 בחוק העונשין, ו- 4 עבירות של שימוש במסמך מזויף לפי סעיף 420 בנסיבות סעיף 418 רישא בחוק העונשין.
ברקע האירועים קשר שבין הנאשם לחברו [להלן: "סאלי"]. הם הצטיידו ברכב ובכרטיסי אשראי מזויפים ונסעו לבתי עסק, שם קיבל הנאשם מסאלי את כרטיסי האשראי והיה מבצע עסקאות או מנסה לבצע עסקאות, חלק מהפעולות הצליחו וחלק נכשלו. הפעולות שצלחו היו בהיקף כולל יחסית נמוך.

בת"פ 8657-08-15 הורשע הנאשם בעבירות של קבלת דבר במרמה והפרת הוראה חוקית, עבירות לפי סעיפים 415 רישא ו – 287(א) בחוק העונשין תשל"ז – 1977, בהתאמה. עוד מורשע הנאשם בתיק זה בעבירות של גניבת כרטיס חיוב והונאה בכרטיסי חיוב, לפי סעיפים 16 ו- 17 בחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו – 1986, בהתאמה.
נסיבות תיק זה הן שהנאשם ביחד עם חבר (חבר אחר) החזיקו בכרטיס חיוב שמצאו והשתמשו בו בצוותא במספר בתי עסק בערד, גם כן בהיקף יחסית לא גבוה וזאת, בין היתר, תוך שהנאשם גם מפר את ההוראה החוקית של מעצר בית מהליך קודם שהתנהל אף הוא בפניי.
הצדדים הגיעו להסדר טיעון לאחר הליך של דיון מקדמי ועתרו במשותף להשית על הנאשם 11.5 חודשי מאסר, כאשר מתוכם הובהר שתשעה וחצי חודשים יהיו בגין התיק 7594-03-16 ועוד חודשיים במצטבר בגין תיק 8657-08-15. עוד הוסכם על הפעלת עונש מאסר מותנה של 5 חודשים, חציו בחופף וחציו במצטבר. בסה"כ עתרו הצדדים להשית על הנאשם 14 חודשי מאסר בפועל לצד מאסר מותנה וקנס לשיקול דעת בית המשפט .
הנאשם כבן 23 עוד מעט. הוגש בעניינו תסקיר, בין היתר בשים לב לחובת התסקיר הנוגעת לחלק מהעבירות. עיינתי בתסקיר שירות המבחן. בית המשפט מכיר את הנאשם מהליך קודם, ומבלי לפגוע בפרטיותו של הנאשם, אציין כי התסקיר מתרשם מגורמי סיכון רבים והעדר מוטיבציה מספקת לטיפול בבעיות התמכרויות ובהליך שיקומי. שירות המבחן מתרשם כי הנאשם לא מורתע דיו מהעונשים שהוטלו עליו עד כה והוא מתקשה להפיק למידה ולקחים מהליכים קודמים. המלצתו של שירות המבחן היא להטיל על הנאשם ענישה מוחשית לצד מאסר מותנה ולבחון את האפשרות לשלבו בהליך טיפולי בכלא.
הערכים המוגנים שבהם פגע הנאשם נוגעים לפגיעה בקניין של בעלי כרטיסי האשראי ובעלי העסקים. הם נוגעים לפגיעה בשיטת המסחר המבוססת, בראש ובראשונה, על אמון בין מחזיקי אמצעי התשלום לבעלי העסקים. העונש המוסכם סביר, נמצא במתחמי הענישה הנוהגים במחוזנו ומביא בחשבון את נטילת האחריות המהירה אגב החיסכון בזמן השיפוטי. אציין כי הנאשם הודה בכתבי האישום המקוריים ואף לכך משמעות. אני סבור כי יש חשיבות לעיצום כספי שיבהיר לנאשם גם את העובדה שעבריינות אינה משתלמת, גם כלכלית.
נוכח האמור, אני דן את הנאשם לעונשים הבאים:
11.5 חודשי מאסר בפועל, אשר ימנו מיום מעצרו 11.2.2016 אני מפעיל את העונש המותנה של 5 חודשי מאסר שהוטל על הנאשם מת"פ 3003/12, כאשר חציו בחופף וחציו במצטבר.
למען הסר ספק, בסה"כ ירצה הנאשם 14 חודשי מאסר שיימנו ממועד מעצרו ביום 11.2.2016.
8 חודשי מאסר על תנאי, לתקופה של שלוש שנים בהתאם לסעיף 52(ג) בחוק העונש ין תשל"ז – 1977 שלא יעבור עבירה מבין העבירות בהן הורשע, למעט עבירה של הפרת הוראה חוקית.
3 חודשי מאסר על תנאי, לתקופה של שלוש שנים בהתאם לסעיף 52(ג) בחוק העונשין תשל"ז – 1977 שלא יעבור עביר ה של הפרת הוראה חוקית.
קנס כספי בסך 4,000 ש"ח או 40 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב -8 תשלומים חודשיים שווים ורצופים, ה חל מיום 1.5.2017 ובמשך כל 1 לחודש שלאחריו. לא ישולם אחד התשלומים במועדו, תעמוד כל היתרה לפירעון מיידי ויתווספו תוספות פיגור כחוק, וזאת מעבר לזכותה של המאשימה לבקש הפעלת מאסר חלף הקנס.

זכות ערעור בתוך 45 יום לבית המשפט המחוזי.

ניתנה והודעה היום ז' תמוז תשע"ו, 13/07/2016 במעמד הנוכחים.

איתי ברסלר-גונן , סגן נשיאה

הוקלד על ידי עדי דבדה


מעורבים
תובע: מדינת ישראל-פמ"ד
נתבע: בוגדן לרין -בעצמו
שופט :
עורכי דין: