ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ר. ח. נגד כלל חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד השופטת שולמית ברסלב

תובע

ר. ח.
ע"י ב"כ עוה"ד אבו יונס ח'אלד

נגד

נתבעת

כלל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד תומר זמר ואח'

החלטה

בהתאם להחלטה מיום 14.7.16, ובהעדר הודעה - אני ממנה בזה את ד"ר ירון סחר מבית החולים לוינשטיין כמומחה מטעם בית המשפט בתחום השיקום (להלן: "המומחה") על מנת שיחווה דעתו בסוגיות שבמחלוקת ובכלל זה יבדוק את התובע ויחווה את דעתו בקשר למצבו של התובע עקב האירועים מושא התביעה.

1. כל אחד מהצדדים ימציא העתק של כל המסמכים הרפואיים שברשותו הנוגעים לעניין שבמחלוקת, לרבות חוות דעת, הן למומחה והן לצדדים האחרים בתיק זה: התובע ימציאם תוך 15 ימים מהיום והנתבעת תוך 15 ימים לאחר מכן.

2. התובע מתחייב לעמוד לבדיקות על ידי המומחה או כפי שיורה המומחה לצורך מתן חוות דעת. על ב"כ התובע לתאם בהקדם עם המומחה מועד לבדיקת התובע.

3. שכר טרחתו של המומחה יקבע על ידי המומחה וישולם לו ישירות על ידי שני הצדדים, בחלקים שווים, מיד בסמוך לאחר שהמומחה יקבע את שכר טרחתו ובטרם יחל במלאכתו.
בסיום המשפט, יקבע מי יישא בהוצאה זו, בהתאם לתוצאות ההליך.

4. הפניה למומחה תעשה רק לאחר שהתובע יפקיד בקופת בית המשפט את חלקו לכיסוי שכ"ט המומחה, על התובע להמציא למומחה את שובר ההפקדה טרם הבדיקה.

5. המומחה מתבקש ליתן את חוות דעתו, במידת האפשר, תוך 60 יום ממועד קבלת כל החומר.
אם מכל סיבה שהיא נבצר מהמומחה ליתן את חוות דעתו בתיק זה - יודיע על כך לבית המשפט תוך 15 יום מהיום.
הצדדים יפנו במשותף ישירות למומחה.

6. בקשה למשלוח שאלות הבהרה תומצא לבית המשפט ולצד שכנגד תוך 15 יום מיום קבלת חוות הדעת והצד שכנגד יגיב תוך 15 יום לאחר מכן. העדר תגובה יחשב כהסכמה.

7. התיק יובא לפניי עם קבלת חו"ד ולא יאוחר מיום 25.12.16.

8. בנסיבות, הישיבה הקרובה מבוטלת.

המזכירות תשלח עותק ההחלטה לצדדים ולמומחה (ד"ר ירון סחר ).

ניתנה היום, כ' אב תשע"ו, 24 אוגוסט 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ר. ח.
נתבע: כלל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: