ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משה בן דוד חברה לבניה בע"מ נגד קואופ ישראל :

בקשה מס' 12
בפני כבוד השופט דניאל פיש

תובעת

משה בן דוד חברה לבניה בע"מ ח.פ. 510974892
ע"י ב"כ עו"ד משה גבע

נגד

נתבעת

קואופ ישראל - רשת סופרמרקטים בע"מ ח.פ. 520038852
ע"י ב"כ עו"ד הרצוג, פוקס, נאמן ושות'

החלטה

בפניי בקשה למחיקת כתב התביעה מכוח תקנה 122 לתקנות סדר הדין האזרחי (להלן-התקסד"א) בטענה כי המשיבה, היא התובעת בתיק העיקרי (להלן-המשיבה), הפרה צו בית המשפט מיום 23.5.16 לגילוי מסמכים. המבקשת ביקשה עוד לחייב את המשיבה בהוצאות ההליך שבכותרת לרבות הוצאות דוגמא.

בהחלטה מיום 23.5.16 נעתרתי לבקשת המבקשת, היא הנתבעת בתיק העיקרי, והוריתי למשיבה להמציא את כל ההתכתבויות בינה לבין עו"ד אלכס בית הלחמי לידי המבקשת תוך 7 ימים.

בבקשה נטען כי המשיבה בסופו של יום ולאחר מספר ארכות לא גילתה ולא העבירה לעיון המבקשת התכתבויות חשובות בינה לבין משרד עו"ד בית הלחמי , תוך הפרה חמורה של חובת תום הלב המחייבת צדדים להליך משפטי. בבקשה מנתה המבקשת את המסמכים החסרים והם: מכתב מיום 26.2.14 [צ.ל. מכתב מיום 16.2.14, הערה שלי, ד.פ], ייעוץ ב"כ המשיבה למשיבה לדווח למבקשת על התחלת הבניה, מענה המשיבה כי היא מעדיפה "שלא להעיר את הדב מרבצו" ומכתב מיום 31.12.13.

המשיבה בתגובתה לבקשה שבכותרת טוענת כי מילאה אחר צווי בית המשפט ככתבם וכלשונם וכי גילתה בפני המבקשת את כל המסמכים שהיו בידה ו/או בידי היועצים שפעלו מטעמה.

אשר למכתב מיום 31.12.13, טוענת המשיבה כי מסמך זה שהוא מכתב ב"כ המשיבה למבקשת צורף בנספח ט"ז לכתב התביעה. אשר למכתב מיום 16.12.16 נטען כי מכתב זו לא התגלה אצל המשיבה ולא בתיקו של עו"ד בית הלחמי ז"ל על אף שנעשה חיפוש יסודי גם לאחר שהתקבלה הבקשה שבכותרת אצל המשיבה. המשיבה מוסיפה כי אין ולא היתה סיבה להסתיר מכתב כאמור שהרי ברור לחלוטין כי עו"ד בית הלחמי ז"ל התנגד להגשת התביעה בתיק העיקרי באותו מועד וזו היתה אחת הסיבות שהמשיבה פנתה לשירותיו של עורך דין אחר.

המבקשת בתשובתה לתגובת המשיבה טוענת כי מאי התייחסות המשיבה בתגובתה למכתב עו"ד בית הלחמי בעניין ההצעה לדווח למבקשת על התחלת הבניה ומענה המשיבה לכך- מכתבים שעל קיומם ניתן ללמוד מהמכתב מיום 26.2.16 שגולה בתצהיר המשיבה- ניתן ללמוד על סירובה של המשיבה לגלותם בלא כל הסבר או סיבה ודי בכך כדי לסלק את התביעה. אשר למכתב מיום 31.12.13 טוענת המבקשת כי תצהיר גילוי המסמכים בסעיף 3.3.3 מפנה למכתב שונה מזה שצורף כנספח ט"ז לתביעה.

לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה ובתשובת המבקשת הגעתי למסקנה כי בשלב זה דין הבקשה להידחות.
מחיקת כתב טענות על פי הסמכות המוקנית לבית המשפט בתקנה 122 לתקסד"א, דהיינו בשל אי ציות לצו בדבר מסירת פרטים נוספים או צו לתשובות לשאלונים או צו לגילוי מסמכים, מהווה סנקציה קשה וחמורה וככלל יימנע בית המשפט מנקיטתה כל עוד הוא סבור כי יש בידו לכפות ציות לצו באמצעים מתונים יותר. ואולם, שיקול הדעת המוקנה לבית המשפט בדונו בבקשה לפי תקנה 122 הוא צר למדי שכן יש בכוחו להאריך מועד שנקבע לקיום הצו אך אין בכוחו לפטור את המפר של הצו מהחובה לקיימו [ א' גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי , 284 (מהד' שתים עשרה, 2015)].

בנסיבות המתוארות ולאור המסמכים שכבר גולו על ידי המשיבה, לא מצאתי הצדקה וטעם, בשלב זה, לנקוט בסנקציה החמורה של מחיקת כתב התביעה בשל אי גילוי או העברה לעיון של ארבעת המסמכים נשוא הבקשה.

בשלב זה מצאתי לנכון להאריך את המועד לקיום מלא של הצו עד ליום 30.8.16. עד המועד האמור תגלה המשיבה ותעביר לעיון המבקשת את 4 המסמכים נשוא הבקשה שבכותרת. ככל שהמסמכים נשוא הבקשה או חלק מהם לא נמצאו על ידי המשיבה לאחר בדיקה וחקירה יסודית, תמציא המשיבה לתיק בית המשפט תצהיר מטעמה במסגרתו יוצהר על כך כי המסמכים לא התגלו אצלה או אינם עוד ברשותה, הכל לאחר בדיקה וחקירה יסודית כפי שנדרש בדין.

נקבע לתזכורת פנימית ליום 31.8.16.

ניתנה היום, כ' אב תשע"ו, 24 אוגוסט 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: משה בן דוד חברה לבניה בע"מ
נתבע: קואופ ישראל
שופט :
עורכי דין: