ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יצחק פרולינגר נגד אמיר ממו :

לפני השופטת אביגיל כהן

המבקש

יצחק פרולינגר

נגד

המשיבים

  1. אמיר ממו
  2. יעקב ממו
  3. כרמלה ממו

החלטה

1. לפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות (כבוד השופט יאיר חסדיאל) מיום 27.7.16 בת"ק 15428-03-16 במסגרתו נדחתה תביעת המבקש כנגד המשיבים וזה חויב בתשלום סך של 2,000 ₪ בגין הוצאות משפט.

2. עסקינן בתביעת משכיר כנגד שוכר. משיצא המשיב 1 - השוכר, מהדירה שבבעלות המבקש - המשכיר , תבע המבקש את המשיבים בגין נזקים לכאורה שגרם המשיב 1 למזגן שבדירה. לטענתו מדובר בהפרת הסכם השכירות שנחתם בין הצדדים.

המשיב 1 טען כי המזגן היה מקולקל כבר במועד כניסתו לדירה וממילא הנזק שנגרם לו הינו בחזקת "בלאי סביר" אשר תיקונו באחריות המשכיר.

3. פסק הדין דחה כאמור את התביעה תוך שבית משפט קמא מדגיש כי "תביעה זו משוללת יסוד מהבחינה המשפטית, ומוטב שלא הייתה מוגשת מלכתחילה" (ראו סעיף 8 לפסק הדין). למסקנה זו הגיע בימ"ש גם לאור עדויות הצדדים ולאחר שבימ"ש נתן אמון מלא בעדות המשיב 1.

4. המבקש משיג על קביעות פסק הדין, לרבות מסקנותיו של בית משפט קמא מהראיות שהובאו בפניו.

5. דין הבר"ע להדחות אף ללא צורך בתגובה.
"ההליך המשפטי בבית המשפט לתביעות קטנות נועד להיות הליך פשוט ומהיר, וכדי לשמור על תכלית זו נקבעה ההלכה לפיה אמת המידה למתן רשות ערעור על פסקי דינו היא מחמירה במיוחד, כשרשות זו תינתן רק במקרים חריגים ביותר בהם נפל פגם מהותי הדורש את התערבותה של ערכאת הערעור. רשות ערעור על פסק דינו של בית משפט לתביעות קטנות לא בהכרח תינתן אף כאשר מתעוררת שאלה משפטית בעלת חשיבות החורגת מעניינם הישיר של הצדדים למחלוקת." (ראו בין היתר: רע"א 2095/15 אולמי נפטון בת ים בע"מ נ' משיח, 20.5.15)

בעניינינו, מכוון המבקש לממצאי העובדה והמהימנות שקבעה ערכאה קמא, שאין זה מדרכה של ערכאת הערעור להתערב בממצאים אלו אלא במקרים חריגים שאינם כאן.

די אם אצטט מדבריו של בית משפט קמא בפסק הדין באשר לגרסת המבקש על מנת לדחות את טענותיו באשר לממצאי הערכאה הדיונית:

"גרסתו של התובע שהייתה קלושה ומתעתעת מבחינה משפטית וראייתית אך עם את (הטעות במקור – א.כ. ) נחושה ומגמתית ". (ראו סייפא של סעיף 8 לפסק הדין)

6. ערכאה קמא ישבה לדין , הקדישה לתביעה ממיטב זמנה , שמעה עדויות מהן התרשמה באופן ישיר, בחנה היטב את מכלול הראיות שנפרשו לה והוציאה מלפניה פסק דין מנומק כדבעי אשר אינו נושא עימו טעות ממשית מן הסוג הקורא לתיקון והמחייב סטיה מההלכה השוררת לגבי אמת המידה להתערבות בפסקי דין שמקורם בתביעה קטנה.

7. לפיכך, הבר"ע נדחית אף מבלי להזדקק לתגובת המשיבים .

משלא התבקשה תגובה; אין צו להוצאות בערכאה זו.

המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, כ' אב תשע"ו, 24 אוגוסט 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יצחק פרולינגר
נתבע: אמיר ממו
שופט :
עורכי דין: