ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עומרי נגד חי הפקות אירועים :

בפני כבוד ה שופטת אורית ליפשיץ

תובעת

עומרי - השכרת ציוד לאירועים בע"מ

נגד

נתבעים

  1. חי הפקות אירועים
  2. מאיר זוביב
  3. גיא מנחם אוזן

בית המשפט מצר על כך שהצדדים לא השכילו לשתף פעולה האחד עם השני ו/או בין באי כוחם על מנת להביא את סאגת המצאת המסמכים אל קיצה. עם זאת, משעה שנדרשתי (שוב) להכריע באשר לשאלת המצאת המסמכים (הכרוכה "כריכה כנה" בהגשת חוות הדעת מטעם התובעת, לשיטתה), אין לבית המשפט אלא להביע מורת רוחו מהתנהלות התובעת מחד אשר על אף בקשת ב"כ הנתבעים להגיע למשרדו על מנת לקדם את פתרון הסכסוך בין הצדדים והמצאת המסמכים המבוקשים , לא פעלה להגיע לפגישה זו וליתן הכרעה בעניין המצאת המסמכים מאידך.

החלטה

לפניי בקשה מטעם התובעת מיום 23/8/16 , למתן הבהרה באשר להחלטת בית המשפט על הגשת (יותר נכון – אי הגשת) חוות דעת מטעם התובעת בתיק זה.

עניינה של התביעה שלפניי הינו הסכם שותפות (להלן: "ההסכם") שנחתם, לשיטת התובעת, ביום 29/1/15, כאשר ביום 2/10/15 ובחלוף מספר חודשים, הודיעה התובעת על ביטול ההסכם משום שלטענתה, הפרו הנתבעים את ההסכם שנחתם בין הצדדים.

ראשיתה של הבקשה שבפניי מקורה בהסכמות אליהן הגיעו הצדדים בדיון בפניי מיום 12/11/15 (ראו עמודים 3 - 4 לפרוטוקול, שורות 29-31 ושורות 1-2 בהתאמה). עפ"י ההסכמות שצוינו, על הנתבעים 1-3 (להלן: "הנתבעים") היה להמציא לתובעת מסמכים רלוונטיים הנדרשים על ידה כגון חשבוניות, קבלות, דו"חות רבעוניים וכו' (להלן: "המסמכים"), כאשר אלה יימסרו בנאמנות לעו"ד בן יוחנה בתוך 45 ימים מיום הדיון.

נימוקי התובעת בבקשה למתן ההבהרה עוסקים בהימצאות ההליך, לשיטתה, בשלב הראשון מבין שני שלבים של תביעה למתן חשבונות. לדידה של התובעת, ההימצאות בשלב הראשוני בלבד, העוסק בשאלת זכאותה של התובעת לקבל את החשבונות נשוא תביעה זו אינו מחייב אותה, בשלב זה של ההליך, להגיש חוות דעת מטעמה. בנוסף, לטענת התובעת, חוות דעת שכזו תידרש רק במידה שאכן תיקבע זכאותה לקבלת החשבונות ובמעבר לשלב השני בתביעה למתן חשבונות, שבו על בית המשפט להכריע, לשיטת התובעת, האם הינה זכאית לקבלת פיצוי ו/או סעד כספי אחר על פי אותם החשבונות.

כאן גם המקום להעיר כי במהלך ניהול התביעה, התקבלו לא פעם החלטות בית המשפט המורות לצדדים לקדם שיח והידברות ביניהם, מבלי להיזקק להחלטות שיפוטיות לעניין המצאת המסמכים המבוקשים ואולם, עצם כך ששוב הגישה התובעת את בקשתה זו שבפניי, מעלה רושם כי לא מוצו ניסיונות ההידברות בין הצדדים לעניין המצאת המסמכים והציפיה של בית המשפט מהצדדים לנהוג בכבוד ובהגינות האחד כלפי רעהו, לא התגשמה, לדאבון הלב.

בית המשפט מצר על כך שהצדדים לא השכילו לשתף פעולה האחד עם השני ו/או בין באי כוחם על מנת להביא את סאגת המצאת המסמכים אל קיצה. עם זאת, משעה שנדרשתי (שוב) להכריע באשר לשאלת המצאת המסמכים (הכרוכה "כריכה כנה" בהגשת חוות הדעת מטעם התובעת, לשיטתה), אין לבית המשפט אלא להביע מורת רוחו מהתנהלות התובעת מחד אשר על אף בקשת ב"כ הנתבעים להגיע למשרדו על מנת לקדם את פתרון הסכסוך בין הצדדים והמצאת המסמכים המבוקשים , לא פעלה להגיע לפגישה זו וליתן הכרעה בעניין המצאת המסמכים מאידך.

בענייננו: בבקשתה מיום 23/3/16 פירטה כאמור התובעת בסעיף 6 את המסמכים המבוקשים על ידה, שטרם הומצאו. עיון מעמיק בתיק זה מעלה כי על הנתבעים להתייחס אך ורק לס"ק "ב" ו – "ג" בסעיף 6 בבקשה למתן הוראות. זאת משום שבתגובת הנתבעים לאותה הבקשה (תגובה שהוגשה על ידם ביום 6/4/16) לא היתה כל התייחסות לסעיפים קטנים אלו ואף משום שלא מצאתי טעם בנימוקיה של התובעת לקבלת מסמכים לאחר התאריך 31/12/15 בשעה שהתובעת הודיעה לנתבעים על ביטול ההסכם כבר ביום 2/10/15.

עוד מצאתי, כי בטרם הוגש כתב ההגנה מטעם הנתבעים, הרי שהתקיימו בין הצדדים הליכים מקדמיים מסוימים והמסמכים הנדרשים במסגרת נימוקי הבקשה שבפניי נכנסים תחת קיומם של ההליכים המקדמיים בין הצדדים, שראוי היה, כבר אמרתי, שיתקיימו בין הצדדים, ללא הצורך להידרש להחלטות שיפוטיות בעניין זה.

לפיכך, לא מצאתי לנכון לקבל את טענת התובעת על כך שהגשת חוות הדעת מטעמה קשורה קשר ישיר "לשלב" של התובענה למתן חשבונות. מכאן שאין לקבל טענתה של התובעת שחוות דעת מטעמה תוגש רק אם וכאשר תעבור התובעת את "המשוכה הדיונית" הראשיתית שתקבע כי יש לתובעת זכאות לקבלת החשבונות האמורים. המסמכים הנדרשים ע"י התובעת , נדרשים על ידה במסגרת קיומם של ההליכים המקדמיים המתקיימים בין הצדדים עפ"י התקנות המפורטות בפרק ט' לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984.

יצוין כי לא ברורה התנהלותה של התובעת, שעל אף שזומנה, לשיטת הנתבעים, מספר פעמים, לקבל את המסמכים הנחוצים לה, לא השכילה לעשות כן ותחת זאת, הטריחה את בית המשפט פעם אחר פעם בבקשות שתוכנן זהה באשר למתן הוראה לנתבעים להמציא את המסמכים האמורים. עם זאת, מאחר והנתבעים לא התייחסו בתגובותיהם לבקשותיה של התובעת לנושאים המפורטים בס"ק "ב" ו – "ג" לס עיף 6 בבקשת התובעת מיום 23/3/16, למען יעילות הדיון ולשם קידום ענייני של התביעה שבפניי, אני מורה ל נתבעים להגיש תגובתם לעניין זה בלבד, בתוך 14 ימים ממועד החלטה זו, כשימי הפגרה יבואו במניין.

מאחר שסביר להניח כי הצדדים כולם מעוניינים לסייע בחקר האמת ולקדם את התביעה בצורה קונקרטית, בית המשפט מביע תקוותו כי על אף חילוקי הדעות ביניהם, ימצאו הצדדים את הדרך היעילה ביותר לסיים את ההליכים המקדמיים הנדרשים, מבלי להטריח את בית המשפט בבקשות נוספות מסוג זה.

כמו כן, יובהר למען הסר ספק, כי מאחר ולא מצאתי לנכון לקבל את טענת התובעת באשר לקיומו של קשר ישיר בין אופייה של התביעה כתביעה למתן חשבונות לבין המצאת חוות הדעת מטעמה, הרי שההחלטה מיום 2/7/16 (ובהמשכה ההחלטה מיום 22/8/16) – בעינה עומדת. ככל שלא תוגש חוות הדעת מטעם הת ובעת במועד הנקוב, ייחשב הדבר כויתורה של התובעת על זכותה לעשות כן.

לעיוני בעוד 14 יום לצורך עיון בתגובת הנתבעים בהתאם לאמור בסעיף 11 להחלטתי זו.

המזכירות תודיע לצדדים בדחיפות הראויה.

ניתנה היום, כ' אב תשע"ו, 24 אוגוסט 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עומרי
נתבע: חי הפקות אירועים
שופט :
עורכי דין: