ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נסים דהן נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני:

כבוד השופטת אירית הרמל
נציג ציבור (מעסיקים) גב' כרמלה אורן

התובע
נסים דהן

-
הנתבע
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד מלכה קריצמן

פסק דין

השאלה בה נדרשות אנו להכריע הינה האם כדין נדחתה תבי עתו של התובע לתשלום גמלת הבטחת הכנסה בשל העדר שיתוף פעולה אם לאו.

רקע כללי וטענות הצדדים :

ביום 16.6.14 הגיש התובע תביעה לתשלום גמלת הבטחת הכנסה כאשר במסגרת התביעה הוא טען כי הוא מתגורר בגפו. תביעתו של התובע נדחתה על ידי הנתבע ביום 3.12.14 מן הטעם של אי שיתוף פעולה בהתאם לסעיף 21 לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א -1980 (להלן: "החוק").

משכך המחלוקת המרכזית בין הצדדים נוגעת לשאלה האם התובע שיתף פעולה עם נציגי הנתבע ואיפשר להם לברר את הנתונים הרלבנט יים, לרבות הטענה שלפיה התובע מתגורר בגפו ואינו מתגורר עם בת זוג.

לטענת הנתבע חוסר שיתוף הפעולה של התובע אשר הצדיק את דחית התביעה התבטא במספר מישורים כדלקמן:
א. התובע לא מסר לנתבע את מלוא הפרטים הנדרשים לצורך בירור התביעה או מסר פרטים שאינם נכונים: כך למשל, לא דיווח לנתבע על כך שיש לו 5 ילדים משותפים מהגב' סוזן דהן, ילידי 1999, 2001, ,2006, 2007 ו- 2014; לא דיווח על מגורים משותפים עם הגב' סוזן.

ב. התובע סירב לשתף פעולה עם חוקרי הנתבע ואף גירש אותם מהבית.

3. התובע הכחיש טענות אלה. אשר לטענה כי הוא לא שיתף פעולה עם חוקרי הנתבע וגירש אותם מהבית, טען התובע כי מדובר בטענה שאיננה נכונה. כי הוא שיתף פעולה עם החוקרים באופן מלא, השיב לכל שאלותיהם ואף הציע להם לבקר בבית שבו התגורר, לטענתו.

אשר לטענה כי התובע לא מסר פרטים או מסר פרטים לא נכונים, טען התובע כי הוא לא התגורר יחד עם הגב' סוזן בתקופה הרלבנטית, משכך לא דיווח על מגורים משותפים. אשר לחמשת ילדיו המשותפים, טען כי במועד הרלבנטי שבו נדרש לדווח, טרם נערכה בדיקת אבהות המלמדת על זהותו כאבי הילדים.

4. מטעם התובע, העיד התובע בעצמו ומטעם הנתבע העיד חוקר הנתבע , מר אדיר שושן, אשר באמצעותו הוגשה גם ההודעה שנגבתה מן התובע במהלך הביקור ש נערך בבית שבו מתגוררת סוזן ברח' החרמון 3. הודעה שלא נשאה את חתימת התובע: לטענת הנתבע, בשל סירוב התובע לחתום על ההודעה ואילו לטענת התובע מאחר והאמור בה לא שיקף את הדברים שנאמרו על ידו.

הכרעה:

5. נקדים ונציין כי לאחר שבחנו את טענות התובע ואת החומר המצוי בתיק, הגענו לכלל מסקנה כי יש להעדיף את גירסת הנתבע על פני גירסת התובע וזאת מהטעמים שיפורטו להלן.

6. אשר לטענה של התובע שלפיה הוא לא דיווח על כך שהוא מתגורר עם סזון מאחר ובמועד הרלבנטי הוא היה פרוד והתגורר בגפו, יאמר מיד כי התובע לא זימן לעדות עדים אשר יתמכו בגירסה זו אשר עליה, בין היתר, השתית את כתב התביעה; התובע אף לא הציג לבית הדין מסמכים שיתמכו בגרסה כי הוא התגורר בתקופה הרלבנטית בכתובת אחרת מזו של סוזן, ברח' הרצל 77. במאמר מוסגר נציין כי חשבון החשמל שהציג התובע המתייחס לכתובת זו הודפס ביום 22.3.12 והוא מתייחס לתקופה קודמת. דהיינו, אין מדובר במסמך הנוגע ולו בקירוב לתקופה הרלבנטית, עובדה שיש בה ללמד על כך שלתובע לא היו מסמכ ים משכנעים יותר להציג לבית הדין; התובע מסר גירסאות סותרות על מנת להסביר את נוכחותו בבית שבו מתגוררת סוזן, בשעה 07:20 בבוקר, במועד שבו נערכה הביקורת על ידי חוקרי הנתבע:
מחד טען כי הוא הגיע על מנת לחגוג חגיגת יום הולדת לבנו הקטן והוא לוקח אותו לגן (עמ' 1 לפרוטוקול ) ומאידך טען כי הוא הגיע למקום על מ נת לחגוג את יום ההולדת של סזון (עמ' 4 לפרוטוקול, שורה 24) וכן הוסיף שהילד לא חש בטוב ולכן הוא נשאר כדי לקחת אותו למטפלת.
למותר לציין, כי בשני ההסברים כאחד יש כדי לעורר תמיהה בשים לב לכך שהתובע שהה בבית שבו מתגוררת סזון בשעה 7:20 בבוקר.
כן נציין כי בדו"ח פעולה וזיכרון דברים שהוגש על ידי החוקר וסומן נ/4 תואר ביקור קודם של החוקרים במענה של הגב' סוזן ביום 26.1.14 ונכתב " בתחקור סביבתי אצל 2 דיירים בכניסה סמוכה לכניסת התובע, נמסר חד משמעי שהתובע מוכר וגר וחי עם סוזן בכניסה השניה בקומה שניה בדלת בצד ימין".

7. אשר לטענת התובע כי הוא לא דיווח על חמשת הילדים המשותפים שלו ושל סוזן מאחר ובמועד הרלבנטי עדין לא בוצעה בדיקת האבהות, הרי שיש קושי אף בטענה זו בשים לב לכך שהתובע השיב לשאלה מתי עודכנו ילדיו בספח:
"אחרי 8.3.14 הוזמנתי לתל השומר דרך בית המשפט ע"י סוזן כהן ושם נעשתה הבדיקה" (עמ' 6, שורה 7 לפרוטוקול) . ולכן גם על פי דברים אלה סביר שמדובר בבדיקה שבוצעה לפני הגשת התביעה לנתבע ביום 16.8.14. לא למותר לציין כי גם בהקשר זה התובע לא הציג לבית הדין את בדיקות האבהות, לא הראה מתי הן נערכו ולא הוכיח מתי רשם את ילדיו על שמו בתעודת הזהות.

8. אשר לטענות התובע שלפיהן הוא לא "גירש" את חוקרי המשיב מהבית שבו התגורר עם סוזן, כי הוא שיתף עימם פעולה ואף הזמין אותם לבקר בבית שבו התגורר לטענתו, הרי שדברים אלה נסתרו בעדותו של חוקר הנתבע אשר העיד על כך שהתובע לא נתן לחוקרים לסייר בדירה על פי בקשתם; על כך שהתובע גירש את החוקרים ולא איפשר להם להשלים את החקירה ושלאול את התובע את כל השאלות שבכוונתם היה לשאול אותו. לכשעצמנו, לא מצאנו מקום לפקפק בגירסה זו של חוקר המשיב שאין ליחס לו אינטרס בחקירה בעוד שלג בי התובע המצב הוא הפוך. מה גם שעולה ממכלול הראיות שכפי שפורט לעיל כי התובע ניסה להסתיר מידע ואף מסר מידע שאינו אמת, הן לנתבע והן בבית הדין. מעבר לכך, לו אכן היה ממש בטענת התובע שלפיה הוא לא חתם על טופס ההודעה כיון שהאמור בה לא היה אמת, הרי שלא ברור מדוע התובע לא מצא לנכון לציין את ההסתייגויות שלו על גבי טופס ההודעה עצמה או לתקן את האמור בה באופן אשר ישקף את חילופי הדברים, כפי שהיו. בהקשר זה יש ליתן את הדעת אף לכך שמדובר בתובע רהוט אשר ידע לנהל את ההליך בבית הדין בעצמו ולטעון בכתב ובעל פה.

9. למעלה מן הצורך נציין כי לא מן הנמנע שחלק משיתוף הפעולה המצופה מנחקר הוא שבכל מקרה בו נפלו לדעתו טעויות או רישום לא מדויק של עובדות או של חילופי הדברים, אזי עליו לפעול לתיקון הרישום תוך ציון ההסתייגויות בגוף ההודעה במקום לסרב לחתום עליה.

10. בנוסף לכל האמור נציין כי מעדות חוקר הנתבע , אשר כאמור לא מצאנו לנכון לפקפק באמינותה , ומהמסמכים שהוגשו במהלך עדותו ואשר נערכו על ידו, המתייחסים לחקירה הסביבתית שערך (נ/3 ו-נ/4) ניתן להתרשם כי התובע הערים קשיים נוספים על הנתבע ובכלל כך: דיווח כי הוא מתגורר בכתובת מסוימת אשר בה נמצא גן ילדים שאין מתגורר בו איש. כאשר בסופו של יום החוקרים הגיעו לכתובת שבה איתרו את התובע בשעה 7:20 בבוקר, היה זה לא על יסוד מידע שמסר התובע אלא על יסוד מידע שהם נאלצו לאסו ף מגורמים אחרים, מפרודתו של התובע( עמ' 1 למזכר מיום 25.11.14 (נ/4) ודו"ח סיכום חקירה (נ/3).

סוף דבר:

10. לאור כל האמור, בדין נדחתה התביעה של התובע לתשלום גמלת הבטחת הכנסה בשל חוסר שיתוף פעולה.
התביעה נדחית.
לפנים משורת הדין, אין צו להוצאות.

ניתן היום, כ' אב תשע"ו, (24 אוגוסט 2016), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

נ.צ. גב' כרמלה אורן

אירית הרמל, שופטת


מעורבים
תובע: נסים דהן
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: