ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פ.מ נגד מגדל חברה לביטוח בע"מ :


בפני כבוד סגן הנשיא, השופט גיל דניאל

תובעים

פ.מ
ק.א

נגד

נתבעת

מגדל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

ישיבת קדם משפט ראשונה תתקיים ביום 9.2.2017 בשעה 9:30 בפניי.

לקראת הדיון ניתנות בזה ההוראות הבאות:

1. בעלי הדין ישלימו ההליכים המקדמיים לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים יוחלפו ופרטים נוספים אם ידרשו. הליכים אלה יסתיימו תוך 45 יום מהיום.

2. אחר עיון בבקשה למינוי מומחה ובתגובה לה, בית המשפט מורה על מינויו של פרופ' תום הלל מביה"ח /כתובת: האתרוג X רמת אפעל, טלפון: 03-XXXX504, כמומחה רפואי מטעם ביהמ"ש בתחום האורתופדיה, וזאת ביחס לשני התובעים.

המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבם הרפואי של התובע ים בעקבות האירוע מיום 12.4.2014 ובמיוחד יתייחס ל:

א. מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובעים ולאילו תקופות.

ב. האם לוקים התובע ים כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.

ג. המומחה יתייחס לקשר שבין התאונה ובין המצב התובעים נכון להיום.

ד. האם יהיו התובע ים זקוק ים לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מה הם סוגי הטיפולים ומה היא העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.

ה. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבם בעתיד.

3. בעלי הדין רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם למעט חוות דעת מומחים בתוך 30 יום מהיום.
העתק כל פניה למומחה יועבר במישרין לצד שכנגד.
המומחה יציין בחוות דעתו אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.

4. שכ"ט המומחה יעמוד על סך של 4,500 ש"ח + מע"מ.
הנתבעת תישא בשכרו של המומחה כמימון ביניים ותשלם ישירות לידיו אל מול חשבוניות.
הנתבעת תשלם למומחה את שכרו ישירות, בתוך 45 ימים מהיום. הנתבעת תפנה למומחה מיוזמתה, לקבלת חשבון לתשלום שכרו וכל המסמכים הדרושים לשם ביצוע התשלום, בתוך המועד האמור, תפרע את שכרו ותציג לבית המשפט אסמכתא על ביצוע התשלום עד לתום המועד הנ"ל.

5. המומחה לא יבדוק התובעים לפני חלוף 60 יום מהיום.

חוות הדעת תימסר לביהמ"ש ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 90 יום מהיום ורק לאחר שיובטח שכר טרחתו של המומחה.

6. בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 30 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
שאלות ההבהרה וכן תשובות לשאלות ההבהרה יועברו לצד שכנגד ולתיק בית המשפט.

7. תחשיב נזק מטעם התובעים יוגש עד 21 יום קודם מועד הדיון.
תחשיב נזק מטעם הנתבעת יוגש עד 14 ימים קודם מועד הדיון.

8. במידה ולא הוגשה חוות הדעת עד 60 יום טרם הדיון הקבוע בתיק, יודיעו ב"כ הצדדים מדוע טרם הוגשה חוות הדעת וכן יפרטו מהן הנסיבות שגרמו לעיכוב בהגשתה. על ב"כ הצדדים להקפיד ולהגיש הודעת העדכון במועד שנקבע.

ניתנה היום, כ' אב תשע"ו, 24 אוגוסט 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פ.מ
נתבע: מגדל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: