ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין זמיר מועלם נגד ממונה איזורי-מס ערך מוסף :

בפני: כבוד הרשם אמיר זולטי

המערער: זמיר מועלם

נגד

המשיב: ממונה איזורי-מס ערך מוסף

בקשה לפטור מערבון

בשם המערער: עו"ד רועי פלר

בשם המשיב: עו"ד יהודה ליבליין

בבית המשפט העליון

החלטה

בפני בקשה לפטור מהשלמת הפקדת ערבון, ולחלופין להמרתו בערבות צד ג' ולחלופי חלופין - לדחיית מועד להפקדתו

1. ביום 9.11.98 דחתה כבוד הרשמת מ' אגמון (באופן חלקי) את בקשת המבקש לפטור מערבון. יחד עם זאת, ועל מנת להקל עם המבקש, אפשרה כבוד הרשמת את הפקדת הערבון בשני תשלומים בני 10,000 ש"ח כל אחד, הראשון תוך שלושים יום ממועד המצאת החלטה זו, והשני תוך שלושים יום ממועד הפקדת התשלום הראשון.

2. המבקש עמד (לאחר הארכת מועד - בהסכמה) בתשלום הראשון. אך לאחר מכן הגיש בקשה לפטור מתשלום מחציתו השניה של הערבון ולחלופין, למתן אפשרות להמרת מחצית זו בערבות צד ג' ולחלופי חילופין - להארכת מועד להפקדה. בקשה זו נומקה במחלות ותאונות קשות שתקפו את המבקש ואת רעייתו וקיפחו את פרנסתם. לעניין זה צורף תיעוד רפואי לפיו הוכרה נכותו הרפואית של המבקש בשיעור 65% ועקב כך הוכרה זכאותו לקצבת נכות בשיעור 100%. כן צורף תיעוד רפואי המעיד על טיפולים רפואיים שונים במבקש וברעייתו. ביום 4.5.99 הורתה כבוד הרשמת מאק קלמנוביץ על מתן תגובת המשיב לבקשה ועל הארכת המועד להפקדת ערבון עד למתן החלטה אחרת. עקב תקלה התעכב הטיפול בבקשה ולפיכך איפשרתי למבקש לעדכן את בקשתו. בבקשתו המעודכנת טען המבקש (וגם לעניין זה נסמך על תיעוד רפואי), כי מצבו הרפואי (ומצבה הרפואי של אשתו) רק החמיר מאז הגשת בקשתו הראשונה. עוד טען המבקש, כי עד כה עמד בכל חיוביו למשיב. המשיב מתנגד לבקשה. לטענתו משלא עמד המבקש בהפקדת הערבון במועד מן הראוי לדחות את ערעורו עקב כך.

3. אכן, כעיקרון, אין מקום לאפשר לבעל דין לשוב ולפנות בבקשות שנדונו והוכרעו בעבר. אולם במקרה זה התרשמתי, כי הפניה המחודשת מתבססת (גם אם לא באופן מלא) על נסיבות מצערות חדשות שהתרחשו לאחר הדיון בבקשתו הראשונה של המבקש. התמונה המצטיירת מטענותיו החדשות של המבקש היא קשה ואיני מוצא אפשרות להתעלם ממנה. לעניין זה, מצאתי לנכון להתחשב גם בעובדה שהמבקש עמד (ולו לאחר הארכת מועד) בהפקדת מחצית סכום הערבון שהושת עליו וכי ככל הנראה הוא מצליח, ולו בדוחק, לעמוד בפרעון חובו (החוב נשוא ההליך) למשיב. בנסיבות אלו, ואפילו מהווה הדבר התחשבות שלפנים משורת הדין במבקש, סברתי, כי מוטב יהיה כי יגבר האינטרס של המבקש לשמיעת ערעורו על האינטרס של המשיב בהבטחת מלוא הוצאותיו. זאת משום שבנסיבות העניין הפגיעה במבקש היא בחזקת "ברי" ואילו הפגיעה במשיב היא בחזקת "שמא" - מחצית הערבון, כבר הופקדה, כאמור, המבקש מצליח (כדברי המשיב עצמו) להקטין את חיוביו במהלך השנים, וערבות צד ג' שהוצעה על ידו מקטינה אף היא את החשש, כי המשיב לא יוכל להיפרע (אם יידחה הערעור והמבקש יחוייב בהוצאות) את מלוא סכום ההוצאות שייפסק לזכותו - אם וככל שייפסק.

אי לכך אני נעתר לבקשה ומורה, כי חובתו של המבקש להפקיד את מחציתו השניה של הערבון תומר בהפקדת ערבות צד ג' שהוגשה על ידו. אי לכך, יש להעביר את התיק להמשך טיפול בו - לקראת הדיון בו לגופו.

ניתנה היום, י"ג בתמוז תש"ס (16.7.2000).

אמיר זולטי, רשם

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98055640.O11


מעורבים
תובע: זמיר מועלם
נתבע: ממונה איזורי-מס ערך מוסף
שופט :
עורכי דין: