ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רג'אי ערפאת אבו נאב מירושלים נגד יוסף מוחמד חרשיק איובי :


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

תיק עיקרי 1592/04

בשא003578/04

לפני:

כב' השופט עודד שחם

07/01/2008

בעניין:

רג'אי ערפאת אבו נאב מירושלים

המבקש

נ ג ד

יוסף מוחמד חרשיק איובי

המשיב

החלטה

1. ביום 19.11.04 חייבתי את הנתבע לשלם לתובע הוצאות בסך של 1,200 ₪. קבעתי מועד לתשלום ההוצאות. התניתי את קיומו של קדם משפט בתיק בכך שההוצאות ישולמו. החיוב האמור נעשה על רקע אי התייצבותו לדיון, בלא שניתן לכך טעם מספיק. עתה מבקש הנתבע כי התשלום האמור יידחה עד לסיום ההליך.

2. (א) דין בקשה זו להידחות. נקודת המוצא היא, כי בעלי הדין מצווים לפעול בהתאם להוראות הדין ובית המשפט. אכן, מחדלים דיוניים ניתנים לתיקון בדרך של פסיקת הוצאות. ואולם, על מנת שדרך זו תהיה אפקטיבית, יש לקבוע מנגנון אשר יבטיח תשלום, ויבטיח קיומה של זיקה בין המחדל ובין התשלום. דחיית התשלום עד לסוף ההליך מעקרת את פסיקת ההוצאות מכל אפקט ממשי. אין בה כדי להבטיח את גביית ההוצאות בשלב כלשהו. היא מחלישה עד מאד את תג המחיר שנקבע בגין המחדל של בעל הדין. בפועל, היא אינה רחוקה מעתירה כי בית המשפט יתעלם, לפחות בשלב זה, מן המחדל הדיוני.

(ב) לגישה זו אין הצדקה. אכן, שיטתנו מבכרת הכרעה לגופו של עניין על פני סיום הליך על בסיס טכני. עם זאת, בכך אין כדי לייתר את הצורך בסדרי הדין. לאלה תפקיד חשוב בהגנה על זכויותיהם הדיוניות של בעלי הדין, ועל מיצוי האינטרס הציבורי בניצול המשאבים העומדים לרשות בתי המשפט באופן יעיל ונכון. הקביעה בהחלטתי מיום 19.11.07, בה הוריתי על תשלום ההוצאות עד ליום 18.12.07, ובדבר התניית קיומו של קדם משפט נוסף בתשלום של הסכום האמור, נדרשות על מנת להגשים תכלית זו. לא מצאתי טעם לשנותן.

(ג) זאת ועוד. הנתבע מיוצג על ידי עורך דין. אין בפניי תשתית ממשית, לפיה הנתבע אינו מסוגל לגייס את הסכום שנקבע. אדרבא, הבקשה לדחיית המועד לתשלום ההוצאות אינה נתמכת בתצהיר של הנתבע. בתוך כך, אין בה טענה בדבר העדר יכולת כלכלית, כי אם טענה כי גיוס הסכום האמור יארך זמן, נוכח חג הקורבן אשר חל באותה עת. נימוק זה אינו רלוונטי עוד. בכל מקרה, אין בפניי תשתית העשויה להצדיק דחייה כמבוקש בתשלום ההוצאות.

3. סופם של דברים, הבקשה נדחית. לפנים משורת הדין, אני קובע כי על הנתבע לשלם את הסכום האמור של 1,200 ₪ בשני תשלומים שווים, אשר הראשון שבהם ייעשה לא יאוחר מיום 15.1.08, והשני לא יאוחר מיום 15.2.08. החלטתי לעניין התניית קביעתו של קדם משפט נוסף בתיק בביצוע התשלום עומדת בעינה. על הנתבע להודיע לבית המשפט במקביל לביצוע כל תשלום. עיונים 7 ימים לאחר כל אחד מן המועדים האמורים.

ניתנה היום כ"ח בטבת, תשס"ח (6 בינואר 2008) בהעדר הצדדים.

עודד שחם, שופט

קלדנית: מאיה כהן - אטיאס