ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אילן גבריאל שנקר נגד אגד אגודה שיתופית לישראל בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת רנה הירש

התובעים

  1. אילן גבריאל שנקר
  2. גלי שנקר

נגד

הנתבעת
אגד אגודה שיתופית לישראל בע"מ

פסק דין

הרקע ותמצית טענות הצדדים

  1. תאונת דרכים בנתיבי איילון, בסמוך למחלף קוממיות, בין רכב פרטי לאוטובוס, הביאו להגשת תביעה ותביעה שכנגד בהליך זה.
  2. לטענת התובעת, נסעה בנתיב השמאלי מבין השלושה, כאשר לפתע "חתך" לפניה אוטובוס שהיה בנתיב האמצעי מימינה. התובעת לא הספיקה לבלום חרף ניסיונה לעצור, ופגעה באוטובוס בפינה אחורית שמאלית.
  3. לטענת נהג הנתבעת (להלן: הנהג), האוטובוס נסע בנתיב השמאלי, כאשר לפתע חש חבטה מאחור, וכשירד לראות מה קרה, הבין שרכב התובעת פגע בחלק האחורי של האוטובוס.
  4. במהלך הדיון הוצגו על ידי הנתבעת מסמכים שונים אשר לא סומנו כראיות, לפיכך יסומנו כעת כדלקמן: טופס הודעה של נהג האוטובוס – מסומן נ/1; תמונה צבעונית של הנזק ברכב התובעת – מסומן נ/2; שתי תמונות צבעוניות ממקום התאונה – מסומן נ/3; עותק צבעוני של תמונות הנזק שצילם שמאי הנתבעת – מסומן נ/4.

דיון והכרעה
5. מדובר בתביעה אזרחית בה רמת ההוכחה הנדרשת עומדת על 51% - ולפיכך די בכך שגרסה אחת תהא מסתברת ולו במעט, מהגרסה האחרת. במקרה המונח בפניי מדובר בגרסה מול גרסה ומשכך, על בית המשפט לבחון האם יש בעדויות גופן, בדין או בראיות החיצוניות, כדי לתמוך באיזו מגרסאות הצדדים באופן המטה את מאזן ההסתברויות לכיוון גרסה זו. בהעדר אותו "דבר מה נוסף" שיהיה בו כדי להטות את המאזניים לכיוון זה או אחר, יש להכריע על בסיס נטל ההוכחה בלבד.
6. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים וראיותיהם, וראיתי את תמונות הנזק שהוגשו, מצאתי להעדיף את גרסת התובעת וזאת בשל אלה:
ראשית, לפי עדות הנהג, הוא לא הבחין בתאונה אלא שמע את המכה. הנזק ברכב התובעת הוא בעיקר בצד הימני של חזית הרכב, דבר שאינו מתיישב עם תאונת -חזית אחור קלאסית, כפי שזו מתוארת בדו"ח התאונה שמסר האוטובוס נ/1.
שנית, הנזק באוטובוס הוא בפינה האחורית שמאלית. אם האוטובוס נסע – כך טען הנהג – בנתיב השמאלי, לא ניתן להבין את מיקום הפגיעה באוטובוס בפינה אחורית שמאלית, וכל שכן בשים לב למיקום הפגיעה ברכב התובעת, בפינה קדמית ימנית של רכבה. מיקומי הנזק מתיישבים עם גרסת התובעת לפיה האוטובוס נכנס לנתיבה באופן שלא התאפשר לה לעצור טרם פגיעתה באוטובוס שחסם נתיב נסיעתה.
שלישית, שמאי הנתבעת צילם בתמונה האחרונה נזק שנגרם לדופן האחורי שמאלי באוטובוס. לא ניתן כלל להסביר את הנזק בדופן (להבדיל מנזק בפגוש מאחור), בתאונת חזית-אחור, כאשר רכב התובעת נוסע מאחורי אוטובוס באותו נתיב נסיעה. נזק כזה מתיישב עם טענת התובעת כי האוטובוס היה בזווית מסוימת בשל מעבר מנתיב נסיעתו לנתיב נסיעה אחר.
7. אמנם, התובעת מסרה בפרטי האירוע כפי שנרשמו על ידה והועברו לשמאי הרכב מטעמה (מסמך שצורף לכתב התביעה), כי היה עד לתאונה, נהג הרכב שנסע מאחורי האוטובוס, שהיה מוכן להתייצב בביהמ"ש ולהעיד. העד לא זומן על ידי התובעת ויש בכך כדי לפעול לחובתה.
עם זאת, התברר כי באוטובוס היו נוסעים בעת אירוע התאונה, והנתבעת אף היא לא זימנה מי מהנוסעים למסור עדות בביהמ"ש ולתמוך בגרסת הנהג מטעמה ואף לא זימנה את הסדרן שהגיע למקום סמוך לאחר התאונה. בשל כך, מצאתי כי מחדלי הצדדים ההדדיים פועלים כל אחד לחובת הצד שנמנע מזימון העד מטעמו, באופן שאין בכך כדי לשנות את מאזן ההסתברויות ואת העדפת גרסת התובעת כאמור לעיל.
8. מאחר שקיבלתי גרסת התובעת באשר לנסיבות אירוע התאונה, אינני סבורה כי יש להטיל עליה אשם תורם כלשהו לתאונה או לתוצאותיה. כפועל יוצא, אני מורה על דחיית התביעה שכנגד.
9. נזקי התובעת:
בהתאם לדו"ח השמאי שצירפה התובעת לכתב התביעה, עלות תיקון הנזקים ברכבה מסתכם בסך של 14,495 ₪ ונגרמה לרכב ירידת ערך בשיעור 10%, השווה לסך של 2,727 ₪. לא הובאה חוות דעת נגדית המתייחסת לנזקים ברכב התובעת, ואין בכתב ההגנה טענות מפורטות בנוגע לנזקים אלה, למעט טענה כללית כי לא אירעו הנזקים או כי אינם נובעים מהתאונה וכי הם מופרזים. בשל כך, אני מקבלת את העתירה לפיצוי בגין הנזקים שפורטו בחוות הדעת מטעם התובעת, באופן מלא.
בנוסף, שילמה התובעת לשמאי מטעמה שכר בסך של 2,027 ₪. מדובר בשכר גבוה מהמקובל, אולם עולה מחוות הדעת כי השמאי בדק את הרכב במהלך התיקון בסה"כ 4 פעמים, ובנוסף נערכה חוות דעת בעניין ירידת הערך. הנתבעת לא העלתה כל טענה ספציפית בנוגע לשכר הטרחה האמור, ועל כן אני מחייבת את הנתבעת להשיב לתובעת את מלוא שכר השמאי כפי ששילמה.
סוף דבר
10. התביעה מתקבלת, והתביעה שכנגד נדחית. אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 19,249 ₪.
11. לאחר ששקלתי את הוצאות המשפט, את שערוך הפיצוי ליום פסק הדין, את הטרחה שבניהול הליך משפטי ו התייצבות לדיון, ואת כלל נסיבות העניין, אני מעמידה את הסכום הכולל לתשלום, בערכים ליום מתן פסק הדין , על סך של 20,200 ₪.
הפיצוי שנפסק ישולם בתוך 30 יום , שאם לא כן, יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל.
ניתן להגיש בקשת רשות ערעור בתוך 15 ימים לבית המשפט המחוזי מרכז - לוד.
המזכירות תשלח העתק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, י' אב תשע"ו, 14 אוגוסט 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אילן גבריאל שנקר
נתבע: אגד אגודה שיתופית לישראל בע"מ
שופט :
עורכי דין: