ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלכסנדר פבלובסקי נגד 1 אילן מיכאלי :

התובע

אלכסנדר פבלובסקי ת.ז. XXXXXX121

נגד

הנתבעים
1 אילן מיכאלי ת.ז. XXXXXX224
.2 קבוצת אילן מיכאלי להשקעות בע"מ ח.פ. 514582469

פסק דין

רקע
נתבעת 2 הינה חברה פרטית המפעילה את מכללת "אומנות הנדל"ן" (להלן: "המכללה").
במהלך שנת 2011 או בסמוך לכך, על רקע היכרות קודמת בין התובע אשר למד במכללה בעבר לבין נתבע 1 שהוא מנכ"ל הנתבעת 2 ומרצה במכללה, הוסכם בין השניים כי התובע יפתח סניף של נתבעת 2 בחיפה, יוכל לעשות שימוש בשמה, בחומר המקצועי ובמרצים המועסקים על ידה ובתמורה לכך יעביר לנתבעים חלק מ רווחי הסניף החדש (להלן: "סניף חיפה").
אין חולק על כך ש מערכת היחסים בין הצדדים לא הוסדרה בכתב.

טענות התובע
התובע, העותר לחיוב הנתבעים בתשלום סך של 33,800 ₪, טוען כי במשך כשנתיים וחצי הועברו בסניף חיפה 7 קורסים שהוא עצמו היה האחראי לפן הניהולי, השיווקי והפרסומי שלהם, בעוד הנתבעים תרמו לו את המוניטין והגיבוי המקצועי, ה"סילבוס" ו המרצים, לרבות הרצאות שניתנו בסניף זה על ידי נתבע 1 בעצמו . עוד טוען התובע כי הוא היה זה שגבה את התשלומים מהתלמידים, שילם את שכר המרצים וההוצאות השונות הנוספות ובסיום הקורסים העביר לנתבעים את מחצית הרווחים שהצטברו בגינם . דא עקא, שב סמוך לחודש אוגוסט 2014, בעת שהוא החל להיערך ל קראת פתיחת מחזור נוסף של קורס נדל"ן ובתוך כך השקיע חודש של עבודה אינטנסיבית מטעמו, הוציא כספים לצורך שיווק הקורס ופרסומו והכין את המערך הלוגיסטי הנדרש לשם כך, כשסך כל ההוצאות הישירות מכיסו עמד על 11,396 ₪, החליט נתבע 1 באופן פתאומי ועל דעת עצמו, שלא לפתוח את הקורס ולא לקיימו. וכך, מבלי שנתן לו הסבר כלשהו לפשר התנהגותו ניתק עמו נתבע 1 את הקשר באופן חד צדדי וביטל את כתובת הדוא"ל שהייתה לו במכללה.
במצב דברים זה ולאחר שכל פניותיו אל נתבע 1 לא נענו, פנה התובע אל בית המשפט בתביעה זו שבמסגרתה הוא עותר לחיוב הנתבעים בפיצוי בגין הנזקים השונים שנגרמו לו - החזר הוצאות בסך של 11,396 ₪, שכר בסך 10,000 ₪ בגין חודש עבודת ההכנות שנעשו על ידו לשווא, 10,000 ₪ בגין שכר טרחת עורך הדין שסייע לו בהכנת מכתב וכתב התביעה ובגין הפגיעה בשמו הטוב ופיצויים נוספים בגין הסתמכות, אובדן רווח ועוד.
במהלך עדותו בבית המשפט הוסיף התובע ואמר: "הנתבע לא הסתדר עם מרצה בקורס משכנתאות ששמו אשר לוגסי והמזכירה של הנתבע הזמינה אותי למשרד, אני הגעתי והודיעו לי על סיום עבודה עם המרצה ליעוץ משכנתאות. אני לא המילה הקובעת, אני רק סניף אחד מתוך שלושה... אז אילן (נתבע 1 – ר.ס.מ) הודיע לי שהוא כבר הודיע לאשר על הפסקת העבודה ואמרתי לו מה עושים הוצאתי כסף והוא אמר לי שימצא מרצה אחר... ואז הייתי במצב של שתי אופציות, או להתקשר לכולם ולומר שימתינו עד שיהיה מרצה אחר או לפתוח קורס. במקביל לכל זה, שבועיים לאחר מכן, היה צריך להיפתח קורס של נדל"ן של אילן שגם שם היינו בתהליכים מתקדמים שהיו שני כנסים והקורס היה צריך להיפתח עוד שלושה שבועות במקביל לקורס משכנתאות. התקשרתי לאילן, מה עושים, מה קורה והוא אמר "אתה משוחרר"...".

טענות הנתבעים
נתבע 1 המאשר כי התובע אכן השתמש בשמה של המכללה לצורך פתיחת הסניף בחיפה כמו גם בידע, בחומר המקצועי ובמרצים של המכללה והכל תמורת חלק מהרווחים בסניף זה, טוען כי במסגרת ההסכמה שהושגה ביניהם, היה התובע רשאי לעשות כן בכפוף לזכ ותה של המכללה להטיל "וטו" ב עניינים מקצועיים ובכל הנוגע לשמה הטוב של נתבעת 2 ולמוניטין ש נצבר על ידה במהלך השנים. לטענת נתבע 1, בשלב מסוים הוחלט על הפסקת העסקתו של המרצה מר אשר לוגסי במכללה על כל סניפיה, אלא שכאשר הוא פנה אל התובע והודיע לו על כך, סירב הלה להפסיק את התקשרותו עם מר לוגסי בשל קשריו העסקיים עמו ואף טען כי הוא "משלם לו ב שחור". במצב דברים זה ובשל החשש שהתעורר אצלו מפני האפשרות שהתובע מדווח לו ולנתבעת 2 דיווחי שקר ומונע מהם רווחים כספיים המגיעים להם, החליט נתבע 1 להפסיק את התקשרותו עמו. עוד טוען נתבע 1 כי על אף שבמהלך חודש יולי 2014, עם תום הקורס השביעי והאחרון בסניף חיפה, הובהר לו כי המכללה אינה מעוניינת עוד בקשר עמו והיא מתנגדת לכך שהוא יעשה שימוש כלשהו בשמה ו/או במוניטין שלה, הודיע לו התובע - בסמוך לחודש אוגוסט או ספטמבר 2014 - כי הוא מתכוון לפתוח קורסים נוספים של המכללה בסניף חיפה . בנקודה זו, כך טוען נתבע 1, הוא חזר והזהיר את התובע לבל יעשה שימוש בשמה של המכללה ולכן – כך ט וען נתבע 1 – כל ההוצאות הכספיות שהוצאו על ידי התובע החל מחודש יולי 2014 והלאה אינן קשורות לקורסים של המכללה, אלא ל קורסים עצמאיים שאותם הוא מנהל התובע מאז, במסגרת עסקיו עם מכללה אחרת (מכללת "מישלן").
בתשובתו לטענות התובע הוסיף נתבע 1 ואמר: "... הבאתי מרצה אחרת ששמה ענבר רייכר שמרצה בתחום המשכנתאות שתהווה תחליף כדי שהמכללה לא תיפגע. אלכס (התובע – ר.ס.מ) לא הסכים. אני הצבתי את זה בפניו בתור עובדה. אמרתי לו שאשר הולך הביתה. זה היה בערך עשרה ימים או שבועיים לפני תחילת הקורס. נוהלה שיחה בינינו שהושמטה מהפרוטוקול משום מה, הוא אמר לי "תשאיר לי אותו, לי הוא טוב"..., הוא אמר שהוא משלם לו במזומן, פה נדלקו לי נורות אדומות, קודם כל העסק על השם שלי ואותי חינכו לדאוג לשם שלי יותר מכל דבר אחר. פתאום יש בן אדם שעובד איתי ומשלם למישהו בשחור... לו התובע היה "מתיישר" איתי ולא משאיר את לוגסי אצלו, כל זה לא היה קורה ואם היה נגרם לו הפסד בעקבות כך אני הייתי מכסה אותו ".
לשאלתי האם פעל כנגד התובע בהגשת תביעה בגין אופן התנהלותו ו/או בכל דרך אחרת, כפי שטען כי הוא עושה או מתכוון לעשות (ר' סעיף 8 לכתב ההגנה) השיב נתבע 1 בשלילה והסביר כי הוא "אינו בנוי לדברים האלה למרות שהיה צריך לעשות זאת".

התובע, אשר התבקש להתייחס לטענותיו הנ" ל של נתבע 1 כלפיו ואישר כי הוא ממשיך לעבוד עם לוגסי ואף הקים עסק חדש - מכללת "מישלן", בה הוא מקיים קורסים למשכנתאות בלבד, הכחיש מכל וכל את טענת נתבע 1 בדבר הכסף השחור שהוא משלם ללוגסי, באמרו: "אין חיה כזאת שאני מסתדר עם לוגסי. אולי חלק מהסכומים שילמתי לו במזומן אבל זה לא קשור לחשבונית...", הסביר כי הוא איננו דורש פיצוי בגין הסכום המלא המופיע בחשבונית שניתנה לו בגין התשלום בעד השכרת הכיתות שכן בסופו של דבר בוצעו שני כנסים בלבד והקורס לא התקיים, והוסיף: "...התביעה היא על הנדל"ן, הוא העיף את המרצה ואותי ומזעור הנזקים שעשיתי זה שהמשכתי אחרי חודש במקום אחר, בשם אחר, הכל אחר ובנדל"ן לא קיבלתי כלום...". בנוסף לכך טען התובע כי בתקופה הרלבנטית לסכסוך שהתגל ע ביניהם, סרב נתבע 1 לדבר איתו באופן ישיר וניהל את ההתנהלות מולו באמצעות מזכירתו מירית: "...היתה לי התכתבות איתה במייל אבל אי אפשר לשחזר אותו כי אילן סגר אותו. היא שלחה לי מייל שאילן כתב שאני אכתוב כל שקל שהוא חייב לי ושהוא לא רוצה לראות אותי, העברתי לו אימייל עם פירוט של בין 13 ל – 15 אלף ₪ וכשהייתי מתקשר למירית היא אמרה שאילן לא מוכן לדבר על זה. הסוף של זה הגיע כשראיתי שמירית לא משתפת פעולה כי היא עובדת אצלו, הלכתי לשם פיזית, אילן היה בפגישה, מירית ישבה במשרד שלה, חיכיתי בחוץ עשרים דקות, לאחר מכן הוא יצא עם מישהו מהמשרד והוא אמר לי שהוא מעשן סיגריה ונכנס, נכנסתי וישבתי עם מירית אבל הוא לא חזר וראיתי שהרכב שלו נעלם. זו היתה הפעם האחרונה שהתראינו".

לאחר ששמעתי את טענות הצדדים, הוריתי לתובע להגיש לתיק בית המשפט העתקים מלאים של הקבלות והחשבוניות עליהן הוא מסתמך בתביעתו ו/או כל ראיה אחרת שיש בה כדי לתמוך בטענותיו , שכן שתיים מתוך שלוש החשבוניות והקבלות שצורפו לכתב תביעתו לא נשאו כותרות של פרטי הגורמים שהוציאו אותן , והוא עשה כן. אף שאיכות המסמכים שהוגשו על ידי התובע איננה טובה, נ יתן ללמוד מהם ומן הפרטים הנוספים שצורפו על ידו כי בתאריך 30.10.14 ניתנה לו חשבונית מס/קבלה מיום 30.10.14 בגין שירותי שיווק ע"ס 2,500 ₪, בתאריך 30.11.14 הוא קבל מ"גו'ן ברייס מדיאטק הייטק בע"מ" חשבונית בגין השכרת כיתות ל- 14 מפגשים ל תקופה שבין אוקטובר 2014 לפברואר 2015, ע"ס 7,681ש"ח וב- 18.12.14 ניתנה לו קבלה/חשבונית מס בגין פרסום פייסבוק לקורס נדל"ן ע"ס 7,500 ₪.
-

דיון והכרעה
לאחר ששמעתי את גרסאות הצדדים ו בחנתי את הראיות שהוגשו מטעמם, מסקנתי היא כי דין התביעה להתקבל בחלקה . ואלה הם נימוקי:
גרסת התובע נשמעה לי הגיונית ומשכנעת והיא אף נתמכה ברובה בדברי נתבע 1 אשר אישר את דבר התקשרותו עם התובע ואת אופן התנהלותם עד לפרוץ הסכסוך בי ניהם ולא תמך במאום את טענותיו נגדו בדבר העלמת הכנסות וכו' וגם לא נקט נגדו בהליך כשלהו בעניין זה, גם לא בדרך של הגשת תביעה שכנגד במסגרת הליך זה, וזאת על אף הצהרותיו בדבר כוונתו לעשות כן). בנוסף לכך, ולמרות שבכתב ההגנה שהוגש מטעמו (ס' 29) טען נתבע 1 כי הוא הודיע לתובע על סיום התקשרותו עמו עוד בחודש יולי 2014 , הרי שבמסגרת עדותו בפני הוא אישר כי שיחתו עם התובע בדבר החלפת המרצה נעשתה "עשרה ימים או שבועיים לפני תחילת הקורס" – אישור המתיי שב עם גרסת התובע.
דעתי היא כי דרישת נתבע 1 להחליף את המרצה מר לוגסי בשלב הזה , דהיינו בסמוך למועד פתיחת הקורס בסניף המכללה בחיפה, הי תה אכן בלתי סביר ה מבחינתו של התובע, מה גם ש טענות הנתבע 1 לפיהן הוא דאג למרצה מחליפה תחת יו נטענו בעלמא ולא הונחה בפני ראיה כלשהי לכך שזו מוכנה היתה להחליפו באופן מיידי. בהקשר זה אזכיר כי בתשובה לשאלתי אמר נתבע 1: "...הייתי מוכן לספוג את כל ההפסדים אם היו נגרמים כאלה בעקבות הרחקת לוגסי ואותה ענבר רייכר כבר היתה בהישג יד..." וכן, כפי שצוטט כבר לעיל: "...לו התובע היה "מתיישר" איתי ולא משאיר את לוגסי אצלו, כל זה לא היה קורה ואם היה נגרם לו הפסד בעקבות כך אני הייתי מכסה אותו ...".
מכיוון ששוכנעתי כי ההוצאות הכספיות אותן הוכיח התובע באמצעות החשבוניות והקבלות שהוגשו מטעמו אכן הוצאו לקראת פתיחת הקורס אשר בוטל בעקבות ביטול הנתבעים את התקשרותם עמו ולאור הצהרת התובע בדבר הקטנת נזקיו בכל הנוגע לרכיב השכרת הכיתות, אני מחליטה לקבל את התביעה ככל שהיא נוגעת לרכיבי ההוצאות הללו שהוכחו בראיות (בסך כולל של 11,096 ₪) ומחייבת את נתבעת 2 שהנתבע 1 הוא מנהלה, לשלם לו סכום זה בתוספת פיצוי כולל בסך 4,000 ₪ בגין התשלום בעד מכתבו של עוה"ד והצורך בפניה אל בית המשפט , להבדיל מסיועו של עוה"ד בהכנת התביעה - רכיב שאיננו בר פיצוי בהליך של תביעות קטנות , ו כן בגין הטרחה שנגרמה לו עקב ביטול ההתקשרות עמו בהתראה כה קצרה.
סכומים אלה בתוספת הוצאות בסך 500 ₪ ובסה"כ 15,596 ₪ ישולמו בתוך 30 יום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק, עד ליום התשלום בפועל.

זכות להגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה, בתוך 15 יום.
המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים, בדואר רשום.
ניתן היום, י"א אב תשע"ו, 15 אוגוסט 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלכסנדר פבלובסקי
נתבע: 1 אילן מיכאלי
שופט :
עורכי דין: