ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ביטוח חקלאי נגד מוסך מחניים בע"מ :

בפני כבוד הרשם הבכיר אבי כהן

התובעת

ביטוח חקלאי - אגודה שיתופית מרכזית בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד מרקו אייזנברג

נגד

הנתבעות

  1. מוסך מחניים בע"מ
  2. הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ

שניהם ע"י ב"כ עוה"ד ע. מגן
3. אי.די.טי. אי-דרייב טכנולוג'י בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד תמר מאירוביץ אורלי
4. כלל חברה לביטוח בע"מ (נמחקה)

החלטה

לקראת דיון ישיבת הוכחות הקבוע בפניי בתיק זה ליום 5.10.16, מצאתי לערוך בהחלטה זו סקירה של הקיים בתיק, כולל הצגת כתבי הטענות (על עיקרי הטענות שבהם), הצגת ההליכים בתיק והצגת הראיות שהוגשו עד כה, ככל שהוגשו, בתיק.

סקירת הליכים

ביום 1.9.13 הגישה התובעת נגד הנתבעות תביעת "שיבוב, נזיקין" ע"ס 47,831 ₪, בסדר דין מהיר (מדובר בכתב תביעה מתוקן לכתב התביעה המקורי מיום 25.3.12). עילת התביעה היא נזקים שנגרמו לרכב באירוע מיום 12.11.10 (להלן: "האירוע"). כפי הנטען בכתב התביעה, התובעת היא החברה המבטחת של הרכב הניזוק בעל מ.ר 29-953-14 (להלן: "הרכב"), הנתבעת 1 היא חברה המפעילה מוסך לתיקוני רכב שביצעה החלפת מנוע ברכב ביום 7.9.10, הנתבעת 2 היא מבטחת הנתבעת 1, הנתבעת 3 היא חברה המפעילה מוסך רכב וביצעה התקנת מערכת יחידת אלחוט (מערכת בקרה) ברכב ביום 17.11.10 וביום 29.11.10, הנתבעת 4 היא המבטחת של הנתבעת 3. כפי הנטען, ביום 12.11.10 תוך כדי נסיעה עלה הרכב באש. נטען כי, עפ"י חוקרי שרפות אשר בדקו את הממצאים, מקור השריפה בתא המנוע, מכיוון המנוע עצמו. עוד נטען, כי חודשיים לפני מועד השריפה יצא הרכב מתיקון אשר כלל טיפולים במנוע הוחלפת תושבת ימנית, בזמן השריפה המנוע היה תחת אחריות הנתבעת 1. התובעת שילמה למבוטחה את מלוא הנזק הנגרם ומכאן התביעה.
נספחי כתב התביעה:
מפרט פוליסת ביטוח.
טופס הודעה.
חוות דעת מיום 13.7.11 של מומחה חוקר שריפות אשר סלוצקי.
חוות דעת שמאי מיום 28.11.10 של יוסי שניידרמן.
אישורי תשלום למבוטח.
רשימת גילוי מסמכים.
יצוין כי לא צורפו המסמכים הבאים:
תצהיר אימות של העובדות הנטענות בכתב התביעה.
ביום 23.5.12 הגישו הנתבעות 1+2 כתב הגנה משותף.
בכתב ההגנה נטענו הטענות העיקריות הבאות, בתמצית:
הנתבעת מכחישה את הנטען בכתב התביעה.
הרכב הניזוק נכנס לטיפול אצל הנתבעת 1 ביום 3.9.10 לטיפול שכלל החלפת תושבת מנוע ימין, החלפת מנוע והחלפת שמנים, כאשר בסיום הטיפול הרכב נמצא תקין וללא כשלים. הרכב נסע ללא תקלות מעל חודשיים זאת ללא כל תלונה.
ביום 8.11.10 ארבעה ימים לפני האירוע הוכנס הרכב למוסך של הנתבעת 3 ובשל בעיות חשמל שאינן קשורות לתקלה הקודמת שבגינה טופל הרכב אצל הנתבעת 1. אצל הנתבעת 3 הרכב טופל באמצעות חשמלאים אשר פרקו התקינו החליפו מערכות חשמל שונות ברכב ולכן נותק הקשר הסיבתי.
נספחי כתב ההגנה:
רשימת גילוי המסמכים.
יצוין כי לא צורפו המסמכים הבאים:
תצהיר אימות של העובדות הנטענות בכתב ההגנה.
ביום 8.4.13 נערך דיון ראשון (ישיבה מקדמית) בפני כבוד השופטת יסכה רוטנברג שבו הצדדים הודיעו כי השלימו את ההליכים המקדמיים וניתנה הוראה לצדדים להגיש ראיותיהם.
ביום 28.4.13 הנתבעות 1+2 הגישו חוות דעת מומחה לחקירת שריפות והצתות מיום 14.4.13 של אלי היינה.
ביום 14.7.13 הנתבעות 1+2 הגישו חוות דעת שמאי מיום 27.3.11 של דני אפלבוים.
ביום 1.9.13 כאמור התובעת הגישה כתב תביעה מתוקן שבו התווספו הנתבעות 3+4.
ביום 30.10.13 הנתבעת 3 הגישה כתב הגנה.
בכתב ההגנה נטענו הטענות העיקריות הבאות, בתמצית:
הנתבעת מכחישה כי במועד קרות אירוע השריפה הייתה ברכב מערכת יחידת אלחוט. גם אם יוכח כי הייתה מערכת כזו מדובר ביחידה שאינה מחוברת למנוע של כלי רכב אלא מותקנת בתוך תא הנוסעים ובמנותק לחלוטין ממנוע הרכב.
דו"ח חוקר השריפות מטעם התובעת מעלה כי אין בו דבר הקושר את יחידת האלחוט לשריפה ברכב.
נספחי כתב ההגנה:
תצהיר אימות של העובדות הנטענות בכתב התביעה מיום 30.10.13 מטעם דניאל אסנין יו"ר הנתבעת 3..
יצוין כי לא צורפו המסמכים הבאים:
רשימת גילוי מסמכים.
ביום 17.11.13 התובעת הגישה כתב תשובה שבו היא חוזרת על טענות כתב התביעה ומצרפת חשבונית של הנתבעת 3 עפ"י טופל הרכב על ידה.
ביום 13.1.14 נערך דיון שני ( ישיבה מקדמית) בפני כבוד השופטת יסכה רוטנברג. במהלך הדיון התובעת ביקשה לתקן את כתב התביעה באופן שיצורף מסמך שלפיו הנתבעת 3 טיפלה ביום 8.11.10 ברכב, הנתבעים 1+2 לא התנגדו. כמו כן, נקבע כי התובעת תודיע אם היא עומדת על התביעה נגד הנתבעת 4.
ביום 15.1.14 הנתבעות 1+2 הגישו הודעה שלמען הסר ספק הן מצרפות את המסמכים הבאים:
כרטיס עבודה של הנתבעת 3 מיום 8.11.10.
חוות דעת שמאי מיום 27.3.11 ונספח מיום 23.4.12של דני אפלבוים.
והודעה שהוגשה לביהמ"ש מיום 14.7.13.
ביום 22.5.14 נערך דיון שלישי ( ישיבה מקדמית) בפני כבוד השופטת יסכה רוטנברג. במהלך הדיון הומלץ לצדדים להידבר ביניהם, בהעדר הסכמה, הצדדים יגישו תצהיריהם תוך 60 יום ממועד סיום המו"מ. כמו כן, בהסכמת הצדדים התביעה נגד הנתבעת 4 נמחקה.
ביום 4.2.15 התובעת הגישה ראיותיה.
תצהיר עדות ראשית מיום 28.1.15 של סיון מזור עובדת התובעת.
פוליסת ביטוח.
חוות דעת שמאי מיום 28.11.10 של יוסי שניידרמן.
תשלום למבוטח.
תצהיר עדות ראשית מיום 3.2.15 ( אימות טלפוני) של חיים סיטון קצין בטיחות של מבוטח התובעת.
תצהיר עדות ראשית של נהגת הרכב המבוטח מרים צ'פמן מיום 2.2.15 ( אימות טלפוני).
חשבונית מיום 29.11.10 ומיום 17.11.10 + כרטיס עבודה של הנתבעת 3.
חוות דעת מומחה חוקר שריפות אשר סלוצקי מיום 13.7.11.
דו"ח חקירת שריפה של מור ישיעהו מיום 5.12.10.
ביום 15.4.15 הנתבעת 3 הגישה ראיותיה.
תצהיר עדות ראשית מיום 15.4.15 של רוברט אסוס מתקין מערכות יחידת אלחוט אצל הנתבעת 3.
העתק תעודת תקן מהמכון לבקרת איכות.
כרטיס עבודה מיום 8.11.10.
חשבוניות מיום 17.11.10 ומיום 29.11.10.
ביום 4.5.16 הנתבעות 1+2 הגישו ראיותיהן.
תצהיר עדות ראשית של שמיר זאב מנהל המוסך של הנתבעת 1 ( לא מאומת).
חוות דעת שמאי מיום 27.3.11 + נספח מיום 23.4.12 של דני אפלבוים.
כרטיס עבודה מיום 8.11.10 של הנתבעת 3.
חוות דעת מומחה לחקירת שריפות והצתות מיום 14.4.13 של אלי היינה.
ביום 28.6.15 הנתבעות 1+2 הודיעו כי הליכי הגישור לא צלחו בין הצדדים.
ביום 7.1.16 זמן קצר לאחר שהתיק עבר לטיפולי נתתי את ההחלטה היזומה הבאה: " אני מורה על שינוי סוג הדיון הקבוע בפניי ביום 5.10.16, מישיבה מקדמית ( נוספת) לישיבת הוכחות. כל הצדדים יגישו עד יום 30.1.16 הודעה ובה פירוט כל העדים מכל הסוגים ( נותני תצהירים ומומחים למיניהם) שבכוונתם להעיד בדיון".
ביום 24.1.16 הנתבעים 1+2 הגישו בקשה לזימון עדים: זאב שמיר, דני אפלבוים, אלי היינה.
ביום 28.1.16 הנתבעת 3 הגישה בקשה לזימון עד רוברט אסוס.

ביהמ"ש יוצא מהנחה שב"כ הצדדים וידאו אישית ובפועל, כי כל העדים מטעם כל הצדדים הוזמנו כדין ובפועל לדיון ההוכחות, ומתייצבים אליו.

אני מקצה לדיון ההוכחות 4 שעות דיון.

ניתנה היום, ז' אב תשע"ו, 11 אוגוסט 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ביטוח חקלאי
נתבע: מוסך מחניים בע"מ
שופט :
עורכי דין: