ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בטוח לאומי-סניף נגד שבו נמרוד י :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האיזורי לעבודה בתל-אביב – יפו

בל 002362/07

בפני:

כב' השופטת עציון אהובה

תאריך:

07/01/2008

בעניין:

המוסד לבטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד ספורטה

המערער

נ ג ד

שבו נמרוד

ע"י ב"כ עו"ד ספיר

המשיב

פסק - דין

1. לפנינו ערעור על החלטתה של ועדה רפואית לעררים, אשר קבעה למשיב נכות בגין ליקוי שמיעה כתוצאה מפציעה בפעולות איבה – 7.5% לצמיתות.

הועדה קבעה נכות של 15% אך ציינה כי מאחר ומחד גיסא המשיב נפגע בראשו ואף היתה חבלה מוחית קלה ומאידך ליקוי השמיעה יכול להתאים גם למצב הנובע ממחלת רקע של המשיב, "מחמת הספק" היא ייחסה מחצית הנכות לאירוע ומחצית למצבו הקונסטיטוציונלי.

עיקר הערעור של המוסד לביטוח לאומי מופנה כנגד הביטוי "מחמת הספק" שבו נקטה הוועדה, וכן נטען כי הפגיעה בשמיעה היא דו צדדית בעוד שהחבלה היתה רק בצד ימין של הראש.

2. ב"כ המשיב תומך בהחלטת הוועדה וטוען כי הביטוי "מחמת הספק" מתייחס לשאלת השפעתן של מחלות המשיב על כושר השמיעה, ולא לעצם הקשר בין הליקוי לבין הפגיעה בפעולות איבה.

3. לאחר שעיינתי בטיעוני הצדדים ובכל המסמכים שבתיק, אני פוסקת כדלקמן:

א. אני דוחה את הערעור שהגיש המוסד לביטוח לאומי לאחר ששוכנעתי כי לא נפלה טעות משפטית ואין כל פגם בהליכי הדיון, הבדיקה והמסקנות של הוועדה לעררים.

ב. המשיב נחבל לא רק בצד ימן של ראשו, כטענת המערער. בתיעוד הרפואי מאוזכרת פגיעה באיזור השמאלי כמו גם באזור הימני של הגולגולת. (ראה: סע' 28 לפרוטוקול הוועדה מדרג ראשון, שפירטה את הפציעות מהן סבל המשיב בגין יידוי אבנים בראשו).

ג. הוועדה לא ציינה אילו מחלות היו למשיב בעבר, אך קבעה כי מהליקוי השמיעתי יש לייחס למחלות אלו ולכך כיוונה בדבריה "מחמת הספק". הוועדה לא הביעה ספק כלשהו באשר לחבלות הראש שספק המשיב בפיגע ואף לא באשר לקשר הסיבתי בין החלות הללו לבין הליקוי בשמיעתו.

ד. לאור כל האמור לעיל, הערעור נדחה.

4. המערער ישלם למשיב הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בגין הליך זה בסכום כולל של 2,500 ₪ בצירוף מע"מ ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל.

ניתן היום כ"ט בטבת, תשס"ח (7 בינואר 2008) במעמד הצדדים.

אהובה עציון, שופטת - אב"ד

קלדנית: דפנה ענוה