ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרדכי יוסף נגד וייס טובה :

בפני: כבוד הרשם אמיר זולטי

המבקש: מרדכי יוסף

נגד

המשיב: וייס טובה

בקשה לפטור מערבון

בשם המבקש: עו"ד יעקב פודים

בבית המשפט העליון

החלטה

בפני בקשה לפטור מערבון.

1. המבקש הגיש את בקשת רשות הערעור ביום 12.6.00. ביום 20.6.00 הומצאה לו הודעה בדבר קביעת ערבון, לפיה נדרש להפקיד ערבון בסך 20,000 ש"ח להבטחת הוצאות המשיבה. המבקש לא עשה כן, ולפיכך נתבקש ליתן טעם מדוע לא תדחה בקשת רשות הערעור שהגיש עקב כך. בתגובה הוגשה הבקשה שבפני.

2. בבקשה נטען, כי עניינה של בקשת רשות הערעור הוא מלכתחילה, בכך שניתן נגדו פסק דין במעמד צד אחד בבית משפט השלום וביטולו הותנה בתשלום הוצאות בסך 10,000 ש"ח למשיבה. המבקש, שלטענתו, ידו אינה משגת לשאת בתשלום זה, ערער על התנייה זו, ערעורו נדחה, ולפיכך הוגשה בקשת רשות הערעור. המבקש ממשיך וטוען, כי אין מקום לפקוד לחובתו את העובדה שידו אינה משגת לשאת בתשלום ההוצאות ולמנוע ממנו לממש את זכותו להגיש בקשת רשות ערעור. לעניין זה טוען המבקש, כי אינו עובד זה כשנתיים, כי מימש את כל חסכונותיו, כי שניים מארבעת ילדיו מתגוררים בביתו, וכי כולם מתקיימים ממשכורתה של אשתו. המבקש מצרף דף חשבון (לתקופה שבין 5.5.00 ל - 26.5.00), לפיו הוא מצוי ביתרת חובה של עשרות אלפי ש"ח ואזהרה מלשכת ההוצאה לפועל בגין חוב פסוק.

3. דין הבקשה להידחות. ראשית - המבקש אינו מתייחס כלל לשאלה מדוע לא הגיש מבעוד מועד בקשה לפטור מהפקדת ערבון (בטרם חלף המועד להפקדתו, ולמצער - בטרם ניתנה החלטתי מיום 3.8.00); שנית - גם בבקשתו הנוכחית - אין די פרטים המצדיקים מתן פטור מהפקדת ערבון: אין בבקשה כל התייחסות לנכסיו של המבקש (מן ההליכים נשוא בקשת רשות הערעור עולה, לכאורה, כי המבקש הוא בעל משק, וכי בעשור האחרון הרחיבו והוסיף לו לולים, מתקני דלק וגז וחניה מקורה), אין פירוט כלשהו באשר להכנסת אשת המבקש, או להכנסת הילדים שאינם מתגוררים בביתו, ממילא גם אין התייחסות לנסיונות המבקש לגייס את כספי הערבון מידידים ומקרובי משפחה (וראו, לדוגמא: בש"א 494/95 שמעוני נ' שמעוני, לא פורסם; ע"א 4519/99 דב רוזמן נ' מס ערך מוסף, לא פורסם). דף החשבון שצורף אינו עדכני והוא מתייחס למקטע זמנים קצר שאינו עולה כדי חודש מלא, כך שהיכולת להסיק ממנו מסקנות היא מוגבלת; שלישית - על פני הדברים סיכויי בקשת רשות הערעור הם קלושים - המדובר בערעור שני ברשות, בסוגייה שעל פניה אינה חורגת מגדרו של הסכסוך שבין הצדדים (וראו: בר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו (3) 123) וגם מטעם זה נדרשת הבטחת הוצאותיה של המשיבה (וראו: בש"א 329/90 אברך נ' גרוגר, פ"ד מד (2) 383).

4. אי לכך, משלא ניתן טעם מניח את הדעת לאי הפקדת הערבון ומשלא נמצאה עילה לפטור את המבקש מהפקדה כאמור, אני מורה על דחיית בקשת רשות הערעור, על פי הוראות תקנות 404 (ב) ו- 431 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד1984-.

ניתנה היום, י"ג באב תש"ס (14.8.2000).
אמיר זולטי, רשם
העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
00042230.O02


מעורבים
תובע: מרדכי יוסף
נתבע: וייס טובה
שופט :
עורכי דין: