ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עיזבון המנוחה שרה גרבנאו ז"ל נגד ארנון ויינברג :

בפני: כבוד הרשם אמיר זולטי

המערער: עיזבון המנוחה שרה גרבנאו ז"ל

נגד

המשיבים: 1. ארנון ויינברג
2. שושנה ויינברג
3. משה אריאן
4. מרים אריאן
5. חיים שמעון הרבסט

בקשה לפטור מערבון

בשם המבקש: עו"ד גדעון סגל

בשם המשיבים 1-2: עו"ד גיא קינן

בשם המשיבים 3-4: עו"ד טל ארגמן

בשם המשיב 5: עו"ד אורי מזור

בבית המשפט העליון

החלטה

בפני בקשה לפטור מהפקדת ערבון.

1. המבקש הוא עזבון המנוחה שרה גרבנאו ז"ל (להלן: "המנוחה"). המשיבים 3-4 עשו שימוש ביפוי כח שניתן למשיבה 4 על ידי המנוחה לשם עשיית עסקאות נוגדות בדירה שבבעלות המנוחה. במסגרת מכלול ההליכים סביב עסקאות נוגדות אלו (וראו, לדוגמא: ע"א 1235/90 הרבסט נ' אריאן, פ"ד מו (4) 661) חייב בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (כבוד השופט א' סטרשנוב) את עזבון המנוחה ואת המשיבים 3-4 בתשלום פיצויים למשיבים 1-2 עקב הפרת ההסכם למכירת דירת המנוחה שנחתם עמם. חיוב זה (המגיע כיום לכדי למעלה מ- 400,000 ש"ח) הוא נשוא הערעור כאן. ביום 1.5.00 עיכב כבוד השופט א' ריבלין את ביצועו של חיוב זה עד להכרעה בערעור.

2. בבקשה שבפני נטען, כי רכוש העזבון כולל דירת מגורים אחת בתל-אביב, משכנתא על ידרת המשיבים 3-4 ששוויה אינו ידוע וכן בעלות בדירה נשוא ההליכים (הרשומה עדיין על שם המנוחה). לטענת המבקש, אם תשמש הדירה בתל אביב כבטוחה לשם גיוס כספי הערבות ייפגעו מכך המשיבים 1-2, שדירה זו אמורה לשמש להם בטוחה לחיוב העיקרי. עוד נטען, כי "כפי שהוסבר בבקשה לעיכוב הליכים. למבקש אין זי מזומנים על מנת לשלם את סכום הערבון.".

3. המשיבים 1-2 מתנגדים לבקשה (המשיבים 3-4, שהגישו ערעור מטעמם - ע"א 189/00, מסכימים לה והמשיב מס' 5 אינו מביע עמדה, בהיותו, למעשה, משיב פורמלי לערעור). ראשית, הם טוענים, כי המבקש לא טען דבר לגבי סיכויי הערעור; שנית, הם טוענים, כי המבקש אינו מציג תמונה מלאה באשר לנכסי העיזבון. כך לדוגמא, אין הוא מציין כי הדירה בתל-אביב מושכרת בשכירות חופשית תמורת כ- 550 דולר לחודש.

4. המבקש הגיש, בלא רשות, "מודעה דחופה לבית המשפט". ב"מודעה" זו הם מצביעים על החלטת כבוד השופט ריבלין כראיה לכך שסיכויי הערעור טובים. שנית הם טוענים, כי מנהל העזבון נפל למשכב ומטעם זה ראוי להמתין עד להחלמתו - על מנת שיידרש לטענות המשיבים 1-2. חלפו כחודשיים מאז הגשת "מודעה דחופה" זו ותגובה נוספת לא התקבלה.

5. לא מצאתי כי יש בטענות שבפני די לשם הפטרת המבקש מהפקדת ערבון או לשם הפחתת הערבון שהושת. אכן, בבקשה לעיכוב ביצוע נטען, כי אין באפשרות המבקש לשלם את החיוב העיקרי שנפסק אלא על ידי מימוש הדירה בתל-אביב. אולם סכום הערבון הוא פחות מאחד חלקי עשרים של סכום החיוב העיקרי. זאת ועוד: כעולה מתגובת המשיבים 1-2 עומד לרשות המבקש, לכל הפחות, סכום חודשי של כ - 550 דולר לחודש. הואיל והמשיבים 1-2 אינם שותפים לחששו של המבקש, כי שימוש בדירה כבטוחה לשם גיוס כספי הערובה יקפח את זכויותיהם, איני רואה גם בטענתו זו של המבקש עילה להפטרתו מהפקדת ערובה או להפחתת הסכום.

הבקשה לפטור מערבון או להפחתתו נדחית איפוא. המבקש יפקיד את הערבון שהושת עליו תוך שלושים יום ממועד המצאתה של החלטה זו ויישא בשכר טרחת עורך דינם של המשיבים 1-2 בסך 1,500 ש"ח.

ניתנה היום, י"ד באב תש"ס (15.8.2000).

אמיר זולטי, רשם

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
00001990.O04


מעורבים
תובע: עיזבון המנוחה שרה גרבנאו ז"ל
נתבע: ארנון ויינברג
שופט :
עורכי דין: