ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רוני זילכה נגד עיריית קריית אונו :

בפני: כבוד השופט מ' חשין
כבוד השופט י' זמיר
כבוד השופטת ד' ביניש

העותרים: 1. רוני זילכה - יו"ר ועד הפעולה
2. גדעון זינגר
3. דפני דניאל

נגד

המשיבים: 1. עיריית קריית אונו
2. מועצת גבעת שמואל
3. משרד הפנים

עתירה למתן צו על-תנאי

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

פסק-דין

על פי החלטת בית המשפט מיום 2.5.00 הודיעה פרקליטות המדינה לבית המשפט כי בעקבות ישיבה שהתקיימה אצל ראש מינהל המים במשרד הפנים, ביום 22.5.00, גובש הסדר לפתרון המחלוקת נשוא העתירה, וכי הסדר זה מקובל על המשיבה 1 (עיריית קרית אונו) ומשיבה 2 (המועצה המקומית גבעת שמואל). לפי ההסדר (כפי שבא לידי ביטוי במכתביו של עו"ד חמי אבנרי ממשרד הפנים מיום 6.6.00 ומיום 7.6.00), האחריות לאספקת המים לעותרים תחול, מכאן ולהבא, על המשיבה 2, כנגד חיוב העותרים בתשלום המבוסס על התעריף של מים למגורים. העותרים לא יחוייבו בהיטל כלשהו בגין העברת האחריות לאספקת המים מהמשיבה 1 אל המשיבה 2.

בתגובה מיום 16.6.00 הודיעו העותרים לבית המשפט כי, מבחינה עקרונית, הם מסכימים להסדר זה, המסיר את הפגיעה האישית בהם. יחד עם זאת, הם מבקשים שבית המשפט, ראשית, ישקול הסדר זה מן ההיבט הציבורי של יעילות תקציבית ומינהל תקין, שנית, יבטל את החלטתה של המשיבה 1 לחייב אותם בתשלום עבור צריכת מים בעבר, ושלישית, ייתן דעתו לשאלת הוצאות המשפט.

בהחלטה מיום 14.7.00, בית המשפט הציג את עמדתו לגבי שלוש הבקשות של העותרים. לגבי הבקשה הראשונה, בית המשפט אמר כי השאלה אם ההסדר ראוי מן ההיבט הציבורי אינה שאלה משפטית שבית המשפט צריך לנקוט עמדה לגביה. לגבי הבקשה השניה, בית המשפט הבהיר כי הסכסוך בנוגע לחוב המים בעבר הוא סכסוך כספי הראוי להתברר בפני בית משפט אזרחי. לגבי הבקשה השלישית, בית המשפט ציין כי בנסיבות המקרה נראה לו ראוי שכל צד יישא בהוצאותיו. לאור זאת, בית המשפט ביקש מן העותרים להודיע אם מקובל עליהם שבית המשפט ייתן פסק דין על יסוד ההסדר המוצע.

בתגובה שהעותרים הגישו ביום 14.8.00 הם מודיעים כי הם מוכנים שבית המשפט ייתן פסק דין על יסוד ההסדר המוצע. עם זאת, הם מבקשים שבית המשפט, אף שאינו הפורום הנכון לבירור הסכסוך בעניין חוב העבר, ייתן הצהרה עקרונית שתבהיר כי אין מקום לחיוב העותרים למפרע בגין חוב זה, וכן יאפשר לעותרים להגיש תביעה בנזיקין נגד המשיבות.

איננו רואים צורך או מקום למתן ההצהרה המבוקשת על ידי העותרים. מאחר שההסדר, המקובל על כל בעלי הדין, אינו כורך את אספקת המים לעותרים בסילוק חובות למשיבה 1, יש בהסדר זה כדי להעניק לעותרים את מבוקשם בעתירה גם בלי הצהרה משלימה מצד בית המשפט. מכל מקום, אם המשיבה 1 תגיש לבית המשפט האזרחי תביעה נגד העותרים בגין חוב העבר, יהיו העותרים רשאים להעלות נגד תביעה כזאת כל טענה העומדת להם בעניין זה. כמו כן, העותרים אינם זקוקים לרשות של בית משפט זה כדי להגיש נגד המשיבים כל תביעה הנראית להם.

לאור האמור, בית המשפט רושם לפניו את הסכמת כל בעלי הדין להסדר המוצע. בכפוף לכך העתירה נמחקת ללא צו להוצאות.

ניתן היום, ט"ו באב התש"ס (16.8.00).

ת

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
00023530.I07


מעורבים
תובע: רוני זילכה
נתבע: עיריית קריית אונו
שופט :
עורכי דין: