ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מוסך השלושה בע"מ נגד נזימה נתן :

בפני: כבוד המשנה לנשיא ש' לוין

המבקשים: 1. מוסך השלושה בע"מ
2. פנחס ריבאיזן

נגד

המשיבים: 1. נזימה נתן
2. יורשי המנוח ניסים כהן
3. שאול ניסים כהן
4. נעימה כהן
5. מרסל כהן
6. פלורה תופיק
7. מדלין מורד
8. חיים דראל
9. עזרא דראל
10. ז'נט פוקס
11. משה דראל
12. משה פתל
13. דפנה פיק
14. אורי פת
15. דינה שגיא
16. דרור לבנפלד השקעות תשנ"ה ישראל בע"מ

משיבה פורמלית: טרימקו תעשיות טקסטיל א"י בע"מ

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של
בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו
מיום 6.8.00 בע"א 2383/00 שניתן
על ידי כבוד השופטת ה' שטיין
ובקשה לעיכוב ביצוע

בשם המבקשים: עו"ד דורון טישמן

בשם המשיבים: עו"ד דן גנור

"א"
הצדדים ובאי כוחם מתכבדים להודיע לכבוד בית המשפט, כי הגיעו להסכם פשרה בברע"א 5657/00 כדלקמן:

1. לפנים משורת הדין, ומבלי להודות בכל טענה או עובדה הכלולה בבקשת המבקשים, יידחה בהסכמה מועד הפינוי של הנכס, כהגדרתו בבקשה, עד לא יאוחר מיום 31.08.00.

2. לא תוחזר החזקה בנכס לידי המשיבים עד ליום 31.08.00 כאמור בפסק דינו של בית משפט השלום בבת ים, ישלמו המבקשים והמשיבה הפורמאלית, ביחד ולחוד, למשיבה מס' 16 פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בסך 2,000.- ש"ח לכל יום של איחור במסירת החזקה וזאת בלי לפגוע בזכותם של המשיבים לקבל דמי שכירות ראליים בנוסף לפיצוי המוסכם, בלי לפגוע בזכותה של המשיבה מס' 16 לדרוש את מלוא הנזקים העלולים להגרם לה כתוצאה מהאיחור במסירת החזקה בנכס ובלי לפגוע בכל סעד אחר העומד לזכות המשיבים על פי הדין.

3. אין באמור בהסכם פשרה זה לפגוע בפסק דינו של כבוד בית משפט השלום, או בכל החלטה אחרת שלו שניתנו בתיק אזרחי 667/98.

4. כל צד ישא בהוצאותיו.

5. הצדדים מבקשים מכבוד בית המשפט, לאשר את הסכם הפשרה וליתן לו תוקף של פסק דין.

(-) (-)
דן גנור, עו"ד דורון טישמן, עו"ד
בא כוח המשיבים בא כוח המבקשים

(-) (-)
מוסך השלושה בע"מ פנחס ריבאיזן
המבקשת מס' 1 המבקש מס' 2

(-)
טרימקו תעשית טקסטיל בע"מ
המשיבה הפורמאלית

בבית המשפט העליון

פסק-דין

רואה אני בקשה זו כאילו ניתנה עליה רשות לערער והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה.

בגדר הערעור אני מאשר את הסכם הפשרה "א" ונותן לו תוקף של פסק דין.

הבקשה הזמנית לעיכוב הביצוע מתבטלת.

ניתן היום, ט"ו אב תש"ס (16.8.2000).

המשנה לנשיא

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
00056570.B02


מעורבים
תובע: מוסך השלושה בע"מ
נתבע: נזימה נתן
שופט :
עורכי דין: