ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סריגי ציביאק בע"מ נגד בנק לאומי לישראל :

ע"א 7085/98 - ח'
ע"א 7117/98

בפני: כבוד הרשם אמיר זולטי

המערערת בע"א 7085/99: סריגי ציביאק בע"מ

נגד

המשיבים בע"א 7085/99: 1. בנק לאומי לישראל
2. בנק דיסקונט לישראל
3. בנק הפועלים לישראל בע"מ

בקשה למחיקת ערעור כנגד

בשם המערערת בע"א 7085/99: עו"ד עדי זרנקין

בשם המשיבה 1 בע"א 7085/99: עו"ד שאול ברגרזון

בבית המשפט העליון

החלטה

בפני בקשה למחיקת הערעור שכנגד שהוגש בתיק זה.

1. בין המבקשת-המערערת לבין המשיב-המערער שכנגד (והמשיבים הפורמליים) התקיימה מסכת הליכים בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו. עניינם של הליכים אלה בניהול חשבונותיה של המבקשת אצל המשיב והמשיבים הפורמליים. ביום 17.9.98 נתן בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (כבוד השופטת ד' פלפל) את פסק דינו בהליכים אלה. על פסק דין זה הוגשו שלושה ערעורים: ערעורה של המבקשת - ע"א 7085/98; ערעורו של המשיב הפורמלי 1 (המשיב 2 לע"א 7085/98) וערעורו של המשיב הפורמלי 2 (המשיב 3 לע"א 7058/98). המשיב, מצדו, הגיש ערעור שכנגד במסגרת ע"א 7085/98.

2. מטיעוני הצדדים בבקשה שבפני עולה, כי אין מחלוקת כי ערעורה של המבקשת מתייחס, בכללותו, לארבעת הנושאים הבאים:

א. דחיית טענות המבקשת נגד המשיב לעניין התניית שירות בשירות;
ב. דחיית טענות המבקשת כנגד המשיב בעניין העלאת שיעורי הריבית. לטענת המבקשת - בניגוד להסכמים ולדין.
ג. חיוב המבקשת בסכום התביעה בת.א. 2315/98 (בניכוי סכום הזיכוי בת.א. 2931/89) - במקום שהערבים יחוייבו בסכום זה.
ד. זיכוי המבקשת בשכר טרחת עו"ד בשיעור 8% במקום 15%.

3. הערעור שכנגד מתייחס (וגם על כך אין חולק) לארבעת הנושאים הבאים:
א. קבלת טענות המבקשת בעניין חישוב הריבית היומית לפי 360 יום בשנה או 30 יום בחודש ("עילת ה - 360/365").
ב. התעלמות מטענת ההתיישנות החלה על חלק מהתקופה אליה מתייחסת עילת ה - 360/365.
ג. הטלת שכר טרחת עו"ד על המשיב.
ד. חלוקת הוצאות המשפט בחלקים שווים בין המשיב למשיבים הפורמליים.

4. לטענת המבקשת רשאי המשיב להגיש ערעור שכנגד רק לעניין שכר הטרחה - שכן זהו הנושא היחיד (מקרב הנושאים שנמנו בערעור שכנגד) שהועלה במסגרת הערעור הראשי. לכל יתר הנושאים אין זיקה לערעור הראשי. אילו ביקש המשיב לעוררם היה עליו להגיש ערעור עצמאי במועד הקצוב לכך ומשלא עשה כן הוא מנוע לעוררם בערעור שכנגד.

5. המשיב טוען, כי נוכח פסיקתו של בית משפט זה בבש"א 7182/94 זילברמן ואח' נ' שנפלד ואח', פ"ד מט (2) 1 הרי משעוררה המבקשת את שאלת שכר הטרחה שנפסק לעורך דינה נפתח בכך הפתח להעלאת כל טענה שיש בה כדי להשפיע על גובהו של שכר טרחה זה. עוד הוא טוען, כי משעוררה המבקשת סוגיות מסויימות הנוגעות לניהול חשבון הבנק שלה רשאי המשיב גם הוא לעורר סוגיות הנוגעות לעניין זה. המשיב מוסיף וטוען, כי שלוש העילות הנוספות הועלו גם על ידי המשיב הפורמלי 1 בערעורו (וסיכומי המשיב והמשיב הפורמלי 1 לעניין עילות א ו- ב אף הוגשו במאוחד). כך שהנושא יידון ממילא וההכרעה בו תחול על שלושת הבנקים.

6. הדרישה לפיה יהיו הערעור והערעור שכנגד "באותו ענין" פורשה באופן רחב בפסיקה (ראו: בש"א 7182/94 יעל זילברמן ואח' נ' שמואל שנפלד, פ"ד מט(2)1; ע"א 1054/98 חוף הכרמל נופש ותיירות נ' עמותת אדם טבע ודין, פ"ד נב (3) 577). לעניין זה נאמר, בין היתר:
"הערעור שכנגד הוא מקבילו של הערעור שכבר הוגש, והוא יכול, על כן, להיות מופנה רק הגד העילות המונחות ביסודו של הדיון במסגרת הערעור הראשי. אין פירושו של דבר, שהודעת הערעור יכולה לתקוף רק את הנושאים שהועלו בערעור העיקרי, אלא יכול שהערעור שכנגד יתייחס לכל המונח ביסודו של הערעור ושזור וקשור באותו עניין." (בש"א 4691/91 מדינת ישראל ואח' נ' אוזן, פ"ד מה (5) 695, 700)

עניינו של הערעור, כמו גם עניינו של הערעור שכנגד, הוא במערכת יחסי בנק-לקוח שבין המבקש למשיב. נושאים א' ו - ב' בערעור שכנגד נובעים במישרין ממערכת יחסים זו וניתן לראותם כ"שזורים וקשורים באותו עניין" (וראו גם ההתייחסות לבש"א 5641/91 בבש"א 7182/94 שנזכר לעיל). על מעמדו של נושא ג' בערעור שכנגד אין המבקש חולק ואילו נושא ד' אינו נוגע כלל למבקש (וראו לעניין זה הערתו של כבוד הנשיא שמגר בבש"א 4691/91 (שם, שם, מול האות ה)). זאת ועוד: כאמור בתשובת המשיב הפורמלי הועלו טיעוני המשיב בנושאים א ו - ב' גם על ידי המשיב הפורמלי 1 (במסגרת הערעור שהוגש על ידו - ע"א 7117/98). כך שהם עתידים להתברר ממילא. מחיקת חלקים מן הערעור שכנגד לא תחסוך מן הדיון וככל הנראה גם לא תשנה מתוצאתם המעשית של פסקי הדין שיינתנו בשלושת הערעורים ובערעור שכנגד (והשוו: י. זוסמן, סדרי הדין האזרחי, (מהדורה שביעית, בעריכת ד"ר ש. לוין, 1995), עמוד 892; ע"א 6796/96 לאוז זוהיר נ' סורין סימונה, לא פורסם)

סוף דבר - הבקשה למחיקת הערעור שכנגד , כולו או חלקו, נדחית.

ניתנה היום, ט"ז באב תש"ס (17.8.00).
אמיר זולטי, רשם
העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98070850.O04


מעורבים
תובע: סריגי ציביאק בע"מ
נתבע: בנק לאומי לישראל
שופט :
עורכי דין: