ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אשר דודוביץ נגד קצין תגמולים :

בפני: כבוד הרשם אמיר זולטי

המבקש: אשר דודוביץ

נגד

המשיב: קצין תגמולים

בקשה לפטור מאגרה וערבון

בשם המבקש: בעצמו

בבית המשפט העליון

החלטה

המבקש אכן זכאי לפטור מאגרה לפי תקנות 20(9) ו20-(13) לתקנות בית משפט אגרות, התשמ"ח1987-. אי לכך יש להשיב לו האגרה ששולמה.

הבקשה לפטור מערבון אינה מציינת את הפרטים הדרושים לגבי מצבו הכלכלי של המבקש, הכנסותיו, נכסיו, יכולתו להסתייע בקרובים ובידידים וכיוצא באלה מסמכים שיש בהם כדי ללמד על אי-יכולתו של המבקש לשאת בהפקדת ערבון.

סכום הערבון שנקבע אינו גבוה כלל ועיקר - הוא נמוך במידה משמעותית מן המקובל לא מצאתי מקום להוסיף ולהפחיתו.

המבקש יפקיד את הערבון שהושת עליו תוך עשרים יום ממועד המצאתה של החלטה זו, נוכח נסיבות בקשת רשות הערעור ונוכח היותו של המבקש בלתי מיוצג אני מאפשר לו להגיש, בתוך התקופה האמורה, בקשה מפורטת הנתמכת במסמכים ובתצהיר לפטור מערבון. אם תוגש בקשה כאמור יוארך המועד להפקדת ערבון עד להכרעה בבקשה.

ניתנה היום, ט"ז באב תש"ס (17.8.00).

אמיר זולטי, רשם

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
00053520.O01


מעורבים
תובע: אשר דודוביץ
נתבע: קצין תגמולים
שופט :
עורכי דין: