ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עופר נמרודי נגד מדינת ישראל :

בפני: כבוד השופט י' זמיר

העורר: עופר נמרודי

נגד

המשיבה: מדינת ישראל

ערר לפי סעיף 74ה' לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב1982- על החלטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב ב.ש.פ. 90895/00 מיום 29.5.00 שניתנה על ידי כבוד השופטת ע' צ'רניאק

בשם העורר: עו"ד דן אבי-יצחק

בשם המשיבה: עו"ד נאוה בן-אור

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

1. ביום 9.8.00 נתתי החלטה בה קבעתי כי העורר זכאי לעיין בתיק החקירה שנוהלה על ידי המשטרה נגד עובדים בפרקליטות המדינה ובפרקליטות מחוז תל-אביב בחשד להדלפת מידע אל העורר (תיק ל"א 11/2000; להלן - התיק הנדון). בעקבות החלטה זאת הודיעה פרקליטות המדינה לבית המשפט, ביום 24.8.00, כי היא מוכנה למסור הצהרה שתייתר את הצורך בהעמדת התיק הנדון לעיון העורר. אולם נוסח ההצהרה שפרקליטות המדינה הסכימה למסור לא סיפק את העורר ואת בית המשפט. לפיכך ביקש בית המשפט מפרקליטות המדינה לשקול נוסח שונה כדלקמן: "פרקליטות המדינה אינה מתכוונת לטעון ולהוכיח בבית המשפט, כרקע או כחיזוק לאישומים נגד העורר בת.פ. 40450/99, כי העורר קיבל או פעל על מנת לקבל מידע מו הפרקליטות בקשר לחקירה שהתנהלה נגדו, נשוא האישומים האמורים". בתגובה הודיעה הפרקליטות, ביום 5.9.00, כי היא מוכנה למסור הצהרה בנוסח שהוצע על ידי בית המשפט, כפוף להבהרה הבאה:

"הכוונה לכך שהפרקליטות לא תטען, ולא תבקש להוכיח, כי העורר קיבל או פעל על מנת לקבל במישרין מידע מן הפרקליטות, שהרי כתב האישום מייחס לעורר, בין היתר, עבירות של שיבוש מהלכי משפט שעיקרן במעשים שעשה כדי לקבל מידע מן המשטרה, אשר יכול היה לכלול גם מידע שהיה בידי המשטרה בדבר עמדות של אנשי פרקליטות שונים ביחס למהלכי החקירה הסמויה שהתנהלה אותה עת נגדו".

העורר, בתגובה שהגיש ביום 6.9.00, מתנגד להוספת ההבהרה. הוא טוען כי ההבהרה מרוקנת מתוכן את ההצהרה, ומותירה את החומר שבתיק הנדון במעמד של חומר חקירה במשפטו. ראשית, ההבהרה מנוסחת באופן שאינו מונע מהתביעה במשפטו לטעון כי הוא קיבל או פעל על מנת לקבל מידע מן הפרקליטות בכל דרך עקיפה, גם שלא באמצעות המשטרה. שנית, בכל מקרה, החומר שבתיק הנדון עשוי לסייע לעורר גם כדי להזים את הטענה שהוא קיבל או פעל על מנת לקבל מידע מן הפרקליטות באמצעות המשטרה.

2. מהתגובה של פרקליטות המדינה מיום 5.9.00 עולה כי ההבהרה נועדה לאפשר לתביעה במשפטו של העורר לטעון ולהוכיח, במסגרת האישומים החמישי והשישי בכתב האישום, כי העורר קיבל או פעל על מנת לקבל באמצעות המשטרה מידע על החקירה, לרבות מידע מן הפרקליטות. לעומת זאת, ההבהרה אינה מצמצמת את ההצהרה, לפיה הפרקליטות לא תבקש לטעון ולהוכיח כי העורר קיבל או פעל על מנת לקבל מידע מן הפרקליטות שלא באמצעות המשטרה.

כיוון שכך, השאלה היחידה שנותרה שנוייה במחלוקת בין העורר לבין פרקליטות המדינה היא, האם החומר שבתיק הנדון עשוי לסייע לעורר כדי להתגונן נגד הטענה שהוא קיבל או פעל על מנת לקבל, באמצעות המשטרה, מידע על המתרחש בפרקליטות בנוגע לחקירה נגדו. כדי להשיב על שאלה זאת עיינתי פעם נוספת בתיק הנדון. התברר לי כי אין בתיק זה דבר שעשוי לסייע לעורר להתגונן נגד הטענה שהוא קיבל או פעל על מנת לקבל מן המשטרה מידע על המתרחש בפרקליטות בנוגע לחקירה נגדו. לכן, החומר בתיק הנדון אינו עשוי לשמש חומר חקירה במשפטו של העורר, שחובה לגלות אותו לעורר, גם אם התביעה במשפט תבקש לטעון ולהוכיח שהעורר קיבל או פעל על מנת לקבל חומר מן הפרקליטות באמצעות המשטרה.

3. התוצאה הנובעת מכך היא, כי ההבהרה שהוספה על ידי פרקליטות המדינה אינה גורעת מן ההצהרה, כפי שהוצעה על ידי בית המשפט ונתקבלה על ידי פרקליטות המדינה. לפיכך, מתן ההצהרה על ידי פרקליטות המדינה, כאמור, פוטר את הפרקליטות מן הצורך להעמיד את התיק הנדון לעיון העורר.

התיק הנדון מוחזר לפרקליטות המדינה.

4. בשעתו הסכימה פרקליטות המדינה לאפשר לעורר לעיין בחלק מן החומר שבתיק הנדון, כפי שציינתי בפיסקה 7 להחלטתי מיום 9.8.00. חזקה על הפרקליטות שהסכמה זאת עומדת בעינה.

ניתנה היום, כ"ט באלול תש"ס (29.9.00).

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
00041570.I07


מעורבים
תובע: עופר נמרודי
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: