ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין המועצה האזורית משגב נגד שר הבטחון :

בפני: כבוד השופט מ' חשין
כבוד השופט י' טירקל
כבוד השופטת ד' ביניש

העותרת: המועצה האזורית משגב

נגד

המשיבים: 1. שר הבטחון
2. שר הפנים
3. עיריית סח'נין

עתירה למתן צו-על-תנאי וצו-ביניים

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

פסק-דין

הרקע לעתירה זו הוא במשא ומתן המתנהל בין המשיבים 1 ו2- לבין המשיבה 3, עיריית סח'נין; משא ומתן זה מתקיים בעקבות עתירה שהגישה עיריית סח'נין (בג"ץ 6080/99) שבה העלתה טענות בנוגע לתוכנית להקים מחנה צבאי באזור לשם, במקום הסמוך לתחום שיפוטה של סח'נין ומצוי בתחום השיפוט של המועצה האזורית משגב, היא העותרת לפנינו.

לטענת העותרת, במסגרת המשא ומתן בין המשיבים בנוגע להקמת המחנה הצבאי, הוצע למשיבה 3 כי יועברו אליה שטחי קרקע שהם בתחום שיפוטה של העותרת, וזאת בלא שקויימו ההליכים הנדרשים לפי חוק לשם העברה של שטח מרשות מוניציפלית אחת לאחרת.

העותרת מבקשת כי נורה למשיבים לנמק מדוע לא יימנעו מחתימת הסכם בין המשיבה 3, לבין המשיבים 1 ו2-, אשר לפיו ייגרעו שטחים מתחום שיפוטה של העותרת ויועברו לתחום שיפוטה של עיריית סח'נין. בנוסף, מבקשת היא כי נורה למשיב 1 לנמק מדוע לא ימציא לעותרת העתק מתוכנית המחנה הצבאי המתוכנן להיבנות באזור לשם המצוי בתחומה של העותרת, וכן ימציא לה העתק מתסקיר השפעה על הסביבה שהוכן מטעמו לצורך ביצוע תוכנית בניית המחנה הצבאי. עוד ביקשה העותרת כי יינתן צו ביניים למשיבים, המורה להם להימנע מחתימה על כל הסכם שיש בו משום גריעה משטח שיפוטה של העותרת, עד למתן החלטה בעתירה לצו-על-תנאי.

העותרת סומכת טענותיה בדבר הכוונה לגרוע שטחים מתחום שיפוטה בעיקר על טיוטת הסכם שהוכנה על-ידי עיריית ס'חנין (ע3/) והגיעה לידיה. מתגובת המשיבים עולה כי טיוטת הסכם זו טרם קיבלה את הסכמת רשויות המדינה הנוגעות בדבר, וכי המגעים בין עיריית סח'נין לבין המדינה בעניין זה טרם הגיעו לידי גיבוש. מתשובת המדינה עולה כי אין כל יסוד לחשש שאם וכאשר ייחתם הסכם בין המשיבים, ייעשה הדבר בניגוד לדרישות החוק, או כי זכויותיה של העותרת ייפגעו מבלי שיקויים הנוהל הקבוע על פי דין בנוגע לשינוי תחומי שיפוט.

העתירה היא על-פניה מוקדמת. מתגובות המדינה עולה כי אם יתגבש הסכם כאמור, תינקוט המדינה בכל ההליכים הנדרשים על-פי החוק לרבות ועדת חקירה לשינוי שטח השיפוט ותקיים את מכלול הבדיקות הנדרשות על פי דין לצורך קבלת החלטה לשינוי שטחי שיפוט ומרחבי תכנון..

נציין עוד כי מתגובת המדינה עולה גם שהתקיימו חילופי מכתבים וכן פגישות לא מעטות בשנה האחרונה בין נציגי העותרת לבין נציגי המשיבים 1 ו2- שבהן שותפו נציגי העותרת בפרטי התוכניות המתגבשות, ונדונו בקשות שונות של העותרת ביחס אליהן. בנסיבות אלה, נראה לכאורה כי הטענה שתוכניות נרקמות מאחורי גבה של העותרת, אינה מציגה את תמונת המצב במלואה.

ביחס לדרישת העותרת לקבל העתק מתכנית הבינוי של המחנה הצבאי וכן העתק תסקיר השפעה על הסביבה, הרי שמתגובת המשיבים 1 ו2- עולה כי התקיימו פגישות בין נציגי העותרת לבין נציגי משרד הביטחון, ובמהלכן הוצגו בפני נציגי העותרת המסמכים המבוקשים.

אשר על כן, דין העתירה להידחות על הסף.

ניתן היום, י"ג בתשרי תשס"א (12.10.2000).

ת

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99091870.N06/אז


מעורבים
תובע: המועצה האזורית משגב
נתבע: שר הבטחון
שופט :
עורכי דין: