ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל נגד חביב יצחקי :

02 יולי 2016
לפני: כבוד השופטת דפנה חסון זכריה

התובע:
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל

-
הנתבע:
חביב יצחקי

החלטה

1. המזכירות תקבע את התיק להוכחות בפני מותב לפי הסבב.

2. הצדדים יגישו את העדויות הראשיות של כל העדים מטעמם, לרבות בעלי הדין, בתצהירים.

3. כל צד יצרף לתצהירים מטעמו תיק מוצגים שיכלול העתקי כל המסמכים שהוא מתכוון להציג בפני בית הדין.
מסמך שלא יוצג במסגרת הגשת תיק המוצגים, לא תותר הגשתו.
תיק המוצגים יומצא לבית הדין ולבעל הדין שכנגד.
המסמכים יסומנו במספר סידורי רץ וקידומת "ת" לתובעת ו- "נ" לנתבעת.

4. העתקי התצהירים ותיק המוצגים יועברו ישירות לצד שכנגד.

5. סדר הגשת התצהירים ותיק המוצגים יהא כדלקמן:
א. התובעת תגיש את תצהירי העדויות הראשיות ואת תיק המוצגים מטעמה עד ליום 10.9.16.
עותק יועבר במישרין לצד שכנגד.
ב. הנתבע יגיש את תצהירי העדויות הראשיות ואת תיק המוצגים מטעמיום 10.12.16.
עותק יועבר במישרין לצד שכנגד.
ג. לא יוגשו תצהירי התובעת במועד, יהא בית הדין רשאי למחוק את התובענה על הסף לפי תקנה 44(3) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, לא יוגשו תצהירי הנתבע במועד, יראה הדבר כאילו אין בדעתו להביא ראיות.

6. סירב עד לאמת דברי בתצהיר, או שלא עלה בידי אחד הצדדים לבוא עימו בדברים, בעל הדין המעוניין בהזמנת העד יגיש בקשה להזמנת אותו עד ובאותה בקשה יביא את תמצית העדות של העד בכתב וזאת במועד הגשת תצהירי העדויות הראשיות.

7. על הצדדים והמצהירים להתייצב בבית הדין במועד שנקבע להוכחות לשם חקירה שכנגד על תצהיריהם.
חקירה נגדית של עדי התביעה לא תעלה על 30 דקות לעד.
חקירה נגדית של עדי ההגנה לא תעלה על 30 דקות לעד.

8. ככל שיוותר זמן ובכפוף לשיקול דעת מותב בית הדין, ישמעו סיכומים בעל פה בתיק זה.

9. מטעמי יעילות ההליך, יגיש כל צד למזכירות בית הדין עותק של תצהיריו, לרבות הנספחים (ממוספרים ומדוגלנים) 14 יום לפני מועד ההוכחות.

10. לא תותרנה הגשת בקשות מקדמיות.

ניתנה היום, כ"ו סיוון תשע"ו, (02 יולי 2016), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
נתבע: חביב יצחקי
שופט :
עורכי דין: