ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קש חתמים בינלאומיים סוכנות... נגד עושרי יקותיאל שירותי ביוב ואחזקה... :

בפני כבוד ה שופטת אפרת בוסני

תובעת (תא"מ 28328-01-15)

קש חתמים בינלאומיים סוכנות לביטוח כללי (2010) בע"מ

נגד

נתבעים

1.עושרי יקותיאל שירותי ביוב ואחזקה בע"מ
2.סקוריטס סוכנות בטוח בע"מ

תובעת (תא"מ 62021-11-14) עושרי יקותיאל שירותי ביוב ואחזקה בע"מ

נ גד

נתבעים 1. רשת ש. דגן תעשיות בע"מ
2 . גוליאני זיאד
3. קש חתמים בינלאומיים סוכנות לביטוח (2010) בע"מ

פסק דין

  1. לפניי שתי תביעות שנדונו במאוחד ועניינן אחד, נזקי כלי הרכב של הצדדים בתאונה מיום 10.02.2014. התביעה בתיק 62021-11-14 הוגשה על ידי הבעלים של משאית (ביובית) במסגרתה נתבעים הנזקים הישירים של רכב התובעת בתאונה, שכר טרחת שמאי וכן פיצוי בגין ימי עמידת הרכב שניזוק בתאונה לצורך תיקונו. התביעה בתיק 28328-01-15, היא תביעת שיבוב של תגמולי הביטוח ששולמו על ידי התובעת בגין נזקי רכב מבוטחת התובעת ( מערבל בטון) בתאונה.
  2. לכל צד גרסה משלו באשר לנסיבות התרחשות התאונה וכל צד מגלגל את האחריות על משנהו.

לגרסת התובעת בתיק 28328-01-15 (היא הנתבעת בתיק 62021-11-14) (להלן: "התובעת") רכב התובעת החל בביצוע פניית פרסה כדין, לאחר שווידא שדה ראייה פנוי וכי תנאי הדרך מאפשרים זאת ובעודו בשלהי ביצוע הפנייה, הגיח לפתע רכב הנתבעת 1 (התובעת בתיק 62021-11-14) (להלן: "הנתבעת") במהירות ובחוסר תשומת לב ופגע ברכב התובעת.
לגרסת הנתבעת בתיק 62021-11-14 ( היא התובעת בתיק 28328-01-15) ( להלן: "הנתבעת") בעת שרכב הנתבעת הוסע ישר וחצה בזהירות הנדרשת צומת מכיוון מזרח למערב, עקף רכב התובעת משאית שעמדה בנתיב הנגדי והמתינה בנתיב השמאלי במטרה לפנות שמאלה, התפרץ לצומת לא פנוי, תוך עקיפה מסוכנת, במטרה לבצע פניית פרסה ואגב כך פגע ברכב הנתבעת בחלקו השמאלי אחורי.
3. בישיבת בית המשפט שנקבעה לפניי התייצבו נהג רכב הנתבעת ועדיה, בוחן תאונות וחוקר פרטי. נהג רכב התובעת לא התייצב לדיון. נהג רכב התובעת לא התייצב גם לדיון קודם שנקבע, אליו על פי הצהרת ב"כ התובעת זומן כדין. בדיון הראשון שנדחה בשל אי התייצבות נהג רכב התובעת לא התבקש צו הבאה כנגד נהג רכב התובעת, שהינו גם אחד הנתבעים בתביעה בתא"מ 62021-11-14. בקשת התובעת לדחיית הדיון שהתקיים בפני נדחתה, וכך גם בקשת התובעת, לאחר שמיעת עדותו של נהג רכב הנתבעת, לצו הבאה כנגד נהג רכב התובעת ולעיכוב החלטתי שלא התירה זאת, כמפורט בפרוטוקול הדיון.
בהקשר זה ייאמר עוד כי מדובר בתאונה מיום 10.02.2014, דיון קודם שנקבע לא התקיים , לבקשת התובעת במועד הדיון, בשל אי התייצבות נהג רכב התובעת, שהינו גם אחד הנתבעים בתביעת הנתבעת. בנוסף, באישור המסירה לנהג רכב התובעת ( מסומן ת/4) מצוין " נקבע לדיון" ליום 17.11.2015, ולא למועד הדיון שהתקיים בפניי (23.06.2016)ואשר אליו היה על התובעת לזמן את עדיה. כך שלא ניתן לקבוע על יסוד אישור המסירה שהוצג (ת/4) שנהג רכב התובעת זומן כדין לדיון שנקבע והתקיים בפניי ביום 23.06.2016, בו נשמעו עדי הנתבעת.
4. לאחר שמיעת עדויות העדים שהתייצבו וחקירתם ויתרו ב"כ הצדדים על סיכום טענותיהם, ואני נדרשת להכרעה.
דיון והכרעה
5. מטעם הנתבעת העידו ונחקרו נהג רכב הנתבעת, בוחן תאונות וחוקר מטעם הנתבעת. כן הוגשו טופס ההודעה של נהג רכב הנתבעת למבטחיו ( ת/1), חוות דעת בוחן תאונות מטעם הנתבעת ( ת/2) ודו"ח ותצהיר חוקר מטעם הנתבעת ( ת/3). נהג רכב התובעת, כאמור, לא התייצב לדיון ולא נשמעו עדויות מטעם התובעת. עם זאת, עמדה בפני גרסת נהג רכב התובעת לתאונה, כפי שנמסרה על ידו לחוקר מטעם הנתבעת, והוצגה בתמליל השיחה שצורף לדו"ח החוקר שהוגש ( ת/3).
6. בחנתי את העדויות ואת הראיות שהוגשו, והגעתי לכלל דעה לקבל את גרסת נהג רכב הנתבעת לתאונה, להטיל את מלוא האחריות להתרחשות התאונה על נהג רכב התובעת, וכפועל יוצא לדחות את התביעה בתיק 28328-01-15 ולקבל את התביעה בתיק 62021-11-14, אם כי בחלקה. אבהיר טעמי;
7. גרסת התובעת נותרה על בלימה, עת שנהג רכב התובעת לא התייצב לדיון ולא תמך בעדותו את גרסת התובעת. בשל אי התייצבות נהג רכב התובעת, לא ניתן לקבל את טופס ההודעה שצורף לכתב התביעה כראייה ולהסתמך עליו. מנגד נהג רכב הנתבעת העיד עדות קוהרנטית וסדורה אודות נסיבות התרחשות התאונה, ועדותו, שלא נסתרה ונתמכה במוקדי הנזק בכלי הרכב של הצדדים , היא הגרסה היחידה שבפניי ואותה אני מקבלת.
8. נהג רכב הנתבעת העיד כי עת שרכב הנתבעת הוסע בכיוון נסיעה ישר בצומת באזור התעשייה מודיעין , משאית שהייתה בנתיב הנגדי המתינה עד שרכב הנתבעת יחלוף את הצומת ואותתה שמאלה כדי להשתלב בנתיב נסיעת רכב הנתבעת. כשרכב הנתבעת חצה את הצומת והגיע לאמצע הצומת, הגיח רכב התובעת ופגע עם חלקו הקדמי ימני במרכז רכב הנתבעת בצד שמאל. נהג רכב הנתבעת חזר על גרסתה זו בהדגמת אופן התרחשות התאונה באמצעות מכוניות צעצוע בבית המשפט וכן בחקירתו הנגדית. התרשמתי מעדות נהג רכב הנתבעת ומכנותה ונתתי בעדותו ובגרסתו לאופן התרחשות התאונה אמון.
9. עדות נהג רכב הנתבעת לפיה רכב הנתבעת כבר חצה את הצומת, עת שנהג רכב התובעת הגיח מהנתיב הנגדי ופנה שמאלה לצומת לצורך ביצוע פניית פרסה , הייתה אחידה בטופס ההודעה ( ת/1), בחקירתו בפני חוקר התאונות מטעם הנתבעת ובחקירתו בפני חוקר הנתבעת. נהג רכב הנתבעת הבהיר בחקירתו הנגדית כי היה באמצע הצומת בעת שרכב התובעת פגע ברכב הנתבעת (עמ' 7 שו' 1) והצביע על מקום התאונה במרכז הצומת, היכן שנראה החץ בתמונה שצורפה לדוח החוקר (עמ' 7 שו' 11).
10. בנוסף, גרסת נהג רכב הנתבעת לתאונה מסתברת ממיקום הנזקים בכלי הרכב, יותר מאשר טענת התובעת לתאונה בכתבי הטענות. מוקד הנזק ברכב התובעת, על פי חוות הדעת שצורפה לכתב התביעה, הוא בחזית וצד קדמי ימני. מוקד הנזק ברכב הנתבעת, על פי חוות דעת השמאי שצורפה לכתב התביעה שכנגד, הוא בחלק האחורי שמאלי. מיקום זה של הנזק בכלי הרכב המעורבים, עולה בקנה אחד היות רכב הנתבעת בתוך הצומת תוך שהוא מקדים את רכב התובעת, עת שרכב התובעת סטה מהנתיב הנגדי לנתיב נסיעת רכב הנתבעת לצורך ביצוע פניית פרסה, והוא אינו מסתבר עם טענת התובעת בכתב התביעה להיות רכב התובעת בשלהי פניית הפרסה כשרכב הנתבעת הגיח לפתע. אילו רכב הנתבעת נכנס לצומת לאחר שרכב התובעת היה בשלהי ביצוע פניית הפרסה, כטענת התובעת, צריך היה להיות נזק בחלק הקדמי של רכב הנתבעת וברכב התובעת מאחור. המיקום ההפוך של הנזק בכלי הרכב, תומך בקבלת גרסת נהג רכב הנתבעת לתאונה.
בהקשר למיקום הנזק ברכב הנתבעת, נהג רכב הנתבעת העיד שרכב הנתבעת ניזוק בדופן שמאל באמצע הרכב לכיוון האחורי (עמ' 3 שו' 14 ו-15), אין בכך לגרוע ממסקנתי לעיל וממוקד הנזק כפי שקבע השמאי מטעם הנתבעת.
11. ייאמר עוד כי חוקר מטעם הנתבעת, חקר את הנהגים המעורבים, שחזר עם נהג רכב הנתבעת את התאונה ובהתאם לדו"ח החקירה שהוגש (ת/3) אימץ את גרסת נהג רכב התובעת לתאונה. כך גם קבע בוחן התאונות מטעם הנתבעת בחוות דעתו (ת/2) , לאחר בדיקת טפסי ההודעה של הנהגים המעורבים, נזקי כלי הרכב ודו"ח החקירה מטעם הנתבעת ולאחר ביקור במקום.
12. אף שנהג רכב התובעת העיד ש לא ראה את רכב התובעת עד שפגע ברכבו, ורק לאחר התאונה הבין כי רכב התובעת עקף מימין את המשאית שהמתינה בעצירה בנתיב הנגדי ונכנס לצומת, לא ראיתי בכך לגרוע מקבלת גרסת נהג רכב הנתבעת לתאונה, לפיה - רכב התובעת שהיה בראשיתו של תהליך פרסה מהנתיב הנגדי אל נתיב נסיעתו של רכב הנתבעת, פגע ברכב הנתבעת שכבר חצה את הצומת והיה במרכזה .
נהג רכב הנתבעת חזר והבהיר בעדותו ובחקירה הנגדית הממושכת בה נחקר, כי הרגיש את הפגיעה של רכב התובעת ברכבו ולאחריה ראה את רכב התובעת גורר את רכבו, נעצר וחוזר לאחור. כדברי נהג רכב הנתבעת: "לא ראיתי אותו. אחרי שירדתי בדיעבד הבנתי שהוא עקף את המשאית שעמדה בנתיב הנגדי ונכנס לצומת ופגע בי. לא ראיתי אותו הרגשתי את המכה" (עמ' 4 שו' 1-3) וכן: "אני מדגים - אני בנתיב השמאלי כשהוא פגע בי. הוא גרר אותי לצד ונעצר. נעמדתי כשאני בזווית חצי חצי בין הנתיב הימני לשמאלי והוא היה בזווית בנתיב השמאלי, ואז הוא חזר רוורס לצאת ממני" (עמ' 5 שו' 14-16). (כן ראה עדות נהג רכב הנתבעת בעמ' 5 שו' 3-4, שו' 6-7 ושו' 11 ו-19). עדות נהג רכב התובעת לא נסתרה, וכך גם גרסתו שנהג רכב התובעת שהגיח מהנתיב הנגדי, הוא שפגע ברכב הנתבעת שהיה במרכז הצומת.
13. נהג רכב התובעת הבהיר בעדותו ובחקירתו שידע על עקיפת רכב התובעת את המשאית שהייתה בעצירה בנתיב הנגדי, מחלופי דברים בין נהג רכב התובעת לבין נהג המשאית לאחר התאונה ( עמ' 6 שו' 4-6). לדברי נהג רכב הנתבעת, בעקבות התאונה היה בהלם ועד שהחליף פרטים עם נהג רכב התובעת, נהג המשאית עזב את המקום ולא היה בידו סיפק לקחת את פרטיו (עמ' 6 שו' 4-6 וכן בשו' 11, 14). על פי תמליל השיחה בין נהג רכב התובעת לבין חוקר הנתבעת (צורף לדו"ח החוקר ת/3) נהג המשאית עובד עם התובעת (עמ' 6 שו' 7 לתמליל), כך שאת מחדל אי הבאת נהג המשאית לעדות יש לזקוף לחובת התובעת.
14. תמיכה נוספת בגרסת נהג רכב הנתבעת לפיה רכב התובעת עקף משאית שהייתה בעמידה בנתיב הנגדי וסטה לנתיב נסיעת רכב הנתבעת לביצוע פניית פרסה, יש בתמליל עדות נהג רכב התובעת בפני חוקר הנתבעת. לדברי נהג רכב התובעת, על פי התמליל, משאית עמדה לפני רכב התובעת בנתיב השמאלי ורכב התובעת היה בנתיב הימני (עמ' 1 שו' 14-16), וכן: " עשיתי סיבוב והסתכלתי ימינה, אין אף אחד, שאני עשיתי סיבוב אני סיימתי הסיבוב, צריך להיכנס על המשאבה, סיימתי הסיבוב, אני לא ראיתי שבא משאית של הביוב" (עמ' 1 שו' 22-24). אמירות אלה של נהג רכב התובעת, יחד עם קביעתי על פי החומר שלפניי, כי רכב הנתבעת שהיה בכיוון נסיעתו חצה הצומת והיה במרכזה עת שרכב התובעת היה בתחילת תהליך פניית הפרסה בעת שחצה את הצומת, תומכים אף הם בגרסת נהג רכב הנתבעת לתאונה ובהטלת מלוא האחריות להתרחשותה על נהג רכב התובעת.
15. לא ניתן לקבל את גרסת נהג רכב התובעת בשיחה עם חוקר הנתבעת, לפיה עצר את רכב התובעת בטרם כניסה לצומת. בהקשר זה גרסת נהג רכב התובעת לא הייתה אחידה. תחילה טוען נהג רכב התובעת כשחוקר הנתבעת אומר לו שהיה עליו לעצור לפני שנכנס לנתיב נסיעת רכב הנתבעת: "אתה, אתה אומר, בסדר אני צריך, אני עצרתי ( עמ' 3 שו' 18). בהמשך כשהחוקר מטעים ואומר לו שלא עצר, שכן לו היה עוצר כלי הרכב לא היו מתנגשים, משיב נהג רכב התובעת, על פי התמליל: "אני עשיתי סיבוב לאט לאט" (עמ' 3 שו' 20). לאחר מכן שב נהג רכב התובעת וטוען שעצר ( עמ' 4 שו' 2) ו כשנשאל אם כך למה התנגש בו, משיב נהג רכב התובעת: "וואלה לא יודע" (עמ' 3 שו' 22).
טענה לעצירת רכב התובעת לפני חציית הצומת אף אינה מסתברת עם נסיבות התאונה כפי שקבעתי ומיקום הנזק בכלי הרכב. רכב הנתבעת הוא משאית ביובית שבשל מידותיו הגדולות נראה למרחוק. בהתאם לתמונות זירת התאונה בדו"ח החוקר ובחוות דעת בוחן התאונות מטעם הנתבעת, קיים שדה ראייה בצומת בכיוון נסיעת שני הנהגים המעורבים. אילו נהג רכב התובעת, כגרסתו בתמליל השיחה עם חוקר הנתבעת, היה עוצר את רכב התובעת בטרם כניסה לצומת, סביר שהיה מבחין בנהג רכב הנתבעת שכבר חצה את הצומת. התרחשות התאונה בין כלי הרכב, לאחר שנהג רכב הנתבעת כבר היה בתוך הצומת בכיוון נסיעתו ולאור מיקום הנזקים בכלי הרכב, תומך במסקנה כי רכב התובעת לא עצר טרם חציית הצומת.
16. תקנה 21 (ב) לתקנות התעבורה, תשכ"א -1961 קובעת: "כל עובר דרך חייב להתנהג באופן שלא –(1) יקפח זכותו של אדם להשתמש שימוש מלא באותה דרך; (2) יגרום נזק לאדם או לרכוש ולא יתן מקום לגרום נזק כאמור;

בהתאם לתקנה 21 (ג) לתקנות התעבורה: "לא ינהג אדם רכב בקלות ראש או בלא זהירות, או ללא תשומת לב מספקת בהתחשב בכל הנסיבות ובין השאר בסוג הרכב, במטענו, בשיטת בלמיו ומצבם, באפשרות של עצירה נוחה ובטוחה והבחנה בתמרורים, באותות שוטרים, בתנועת עוברי דרך ובכל עצם הנמצא על פני הדרך או סמוך לה ובמצב הדרך".
תקנה 41 לתקנות התעבורה קובעת : "נוהג רכב לא יפנה ימינה או שמאלה תוך כדי נסיעה או כשהוא מתחיל לנסוע ולא יסטה מקו נסיעתו, אלא במהירות סבירה ובמידה שהוא יכול לעשות זאת בבטחה בלי להפריע את התנועה ובלי לסכן אדם או רכוש" ועל פי תקנה 43(א) לתקנות התעבורה: "לא יפנה נוהג את רכבו כדי להסתובב ולנסוע בכיוון הנגדי (להלן - פניית פרסה), אלא בנסיבות שאין בהן הפרעה לתנועה או סיכון לעוברי דרך, ולא יפנה כאמור כשהוא מתקרב לעקומה או לפסגה תלולה או במקום שרכבו אינו נראה לעיני נוהג רכב אחר המתקרב מכל צד שהוא".
כניסת נהג רכב התובעת מהנתיב הנגדי לצומת אותה חצה רכב הנתבעת כשהוא מוסע בנתיב נסיעתו, לצורך ביצוע פניית פרסה - עומדת בניגוד לתקנות אלה ומכאן אחריותו של נהג רכב התובעת לתאונה. אשר לנהג רכב הנתבעת, לא ראיתי בנסיבות העניין להטיל עליו אחריות כלשהי לתאונה ובכלל זה לאור התרחשות התאונה לאחר שרכב הנתבעת חצה את הצומת ומשרכב התובעת פגע בחלקו האחורי של רכב הנתבעת.
17. בהקשר לשיחה בין של חוקר הנתבעת עם נהג רכב התובעת ייאמר, כונחה בפניי תשתית ראייתית לקבוע כי קיומה של התחזות (כאמור בתקנה 3(3) לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה ( אתיקה מקצועית), התשל"ג-1972) או להתנהלות שיש בה לפגום בתמליל השיחה של החוקר עם נהג רכב התובע שצורף לדו"ח החוקר.
החוקר, על פי תמליל השיחה, מזדהה בתחילת התמליל כנציג חברת הביטוח (עמ' 1 שו' 9). במהלך הדיון הושמעה הקלטת השיחה של החוקר מטעם הנתבעת עם נהג רכב התובעת, בה נשמע החוקר מזדהה כנציג חברת הביטוח של רכב הנתבעת ( עמ' 19 שו' 18). החוקר הבהיר בחקירתו כי הסביר את זהותו לנהג רכב התובעת וכן למעסיקו של נהג רכב התובעת שאיתר עבורו את נהג רכב התובעת ומסר לו זאת ( עמ' 19 שו' 20-23ׂׂ). כן לא ראיתי פגם בכך שחוקר הנתבעת שב והטיח בפני נהג רכב התובעת כי הוא ביצע עקיפה. על פי תמליל השיחה עם החוקר, נהג רכב התובעת טען ש"עשה סיבוב" מסביב למשאית שהייתה בעצירה בנתיב הנגדי ( עמ' 1), אולם השיב בשלילה כשנשאל האם עקף את המשאית שלפניו ( עמ' 2 שו' 2 לתמליל), אף שחזר והדגיש כי הסתובב סביב המשאית שהייתה בעצירה לפניו ( עמ' 2 שו' 3 ושו' 14,16,22,24,26). החוקר מטעם הנתבעת הבהיר בחקירתו הנגדית: "אני אומר לגבי המילה " עקפת", בעיניי כאשר רכב עובר רכב אחר זה נקרא עקפת. אני מסביר לו בעברית הגרסה שלו נקראת עקפת, תראה שורה 16" (עמ' 20 שו' 23-24), וכן כשהוא מופנה לשו' 21: " אני לא מטיח בפניו, הוא מסביר לי שהוא עובר אותו מימין ואני מסביר לו שזה נקרא בעברית עקפת, אני לא אומר לו בכוחניות " עקפת" ( 20 שו' 29-30). הסבר זה, לאור דברי נהג רכב התובעת בתמליל מניח את דעתי. הוא הדין בנוגע לדברי החוקר בתמליל : "טוב, אבל, אתה אשם בתאונה, אמרת לי, אתה אשם בתאונה מה אפשר לעשות" (עמ' 5 שו' 6-7). דברים אלה של החוקר מטעם הנתבעת אין בהם לגרוע מלגיטימיות החקירה לאור תשובת נהג רכב התובעת כי הוא אינו אשם ( עמ' 4 שו' 9 ו- 5 שו' 8), ודברי החוקר במענה: "טוב אתה לא אשם, אתה אומר, אתה לא..." (עמ' 5 שו' 9).
18. אציין כי עדות נהג רכב הנתבעת שרכב הנתבעת היה באמצע הצומת בעת התאונה הייתה אחידה, ולא מצאתי סתירה בינה לבין תמונות זירת התאונה בדו"ח החוקר ובתרשים התאונה שבחוות דעת בוחן התאונות מטעם הנתבעת. נהג רכב הנתבעת הבהיר בחקירתו הנגדית בהתייחס לתמונת הצומת בדו"ח החוקר ( ת/3): "מקום התאונה בערך אחרי החץ בתוך הצומת, באמצע הצומת, נהדפתי לצד ונעצרתי" (עמ' 8 שו' 11). כשמוצג לנהג רכב הנתבעת בחקירה נגדית תרשים מתוך חוות דעת בוחן התאונות (ת/2) מבהיר נהג רכב הנתבעת כי תרשים זה משקף את מיקום רכב הנתבעת בזמן התאונה" (עמ' 9 שו' 15-16).
19. לא מצאתי חוסר אחידות בעדות נהג רכב הנתבעת בנוגע לנתיב נסיעת רכב הנתבעת עובר לתאונה. נהג רכב הנתבעת העיד כי רכב הנתבעת הוסע בנתיב השמאלי עת שחצה את הצומת (עמ' 3 שו' 15 ו עמ' 5 שו' 14-16). בשחזור שערך חוקר הנתבעת עם נהג רכב הנתבעת בזירת התאונה, מסומן נתיב נסיעת רכב הנתבעת בצד שמאל של הדרך.
אמנם בחוות דעת בוחן התאונות מטעם הנתבעת צוינה גרסת נהג רכב הנתבעת לנסיעה בנתיב הימני (עמ' 4), אולם בתרשים ממקום התאונה שנערך על ידי חוקר התאונות בחוות דעתו, נראה רכב הנתבעת חוצה את הצומת בחלקו אמצעי השמאלי של הנתיב (עמ' 5). בנוסף, בוחן התאונות מטעם הנתבעת והחוקר מטעם הנתבעת הבהירו בעדותם כי נאמר על ידי נהג רכב הנתבעת שרכב הנתבעת נסע במרכז הכביש (עמ' 11 שו' ועמ' 12 שו' 29 ועמ' 13 שו' 1 לעדות בוחן התאונות ועמ' 23 שו' 4 לעדות החוקר) והחוקר מטעם הנתבעת העיד כי אין סימון של נתיבי נסיעה בכיוון נסיעת רכב הנתבעת (עמ' 23 שו' 18-23, 26-28), כפי שגם עולה מתמונות זירת התאונה בדו"ח החוקר.
כך או כך, גם אם חוקר התאונות לא היה אחיד בתשובותיו באשר לנסיעת רכב הנתבעת בטרם חצה את הצומת, אין מדובר בעדות נהג רכב הנתבעת שהייתה אחידה בעניין, ואין בכך לגרוע מקביעתי כי רכב הנתבעת כבר חצה את הצומת והיה במרכזה בעת התאונה.
20. נתתי דעתי לכך שבגרסת התאונה בטופס ההודעה (ת/1) צוין כי רכב הנתבעת הוסט ימינה לאחר שנהג רכב הנתבעת, שהיה במרכז הצומת הבחין ברכב התובעת, בעוד שבעדותו טען נהג רכב הנתבעת כי רכב התו בעת הוסט ימינה על ידי רכב התובעת לאחר התאונה (עמ' 5 שו' 14-16), אולם לא ראיתי בכך לגרוע מגרסת נהג רכב הנתבעת לפיה רכב התובעת היה בתחילת תהליך פנייה פרסה בנתיב נסיעת רכב הנתבעת, וכי רכב התובעת פגע ברכב הנתבעת לאחר שרכב הנתבעת חצה את הצומת.
למעלה מן הצורך, גם אם נהג רכב הנתבעת בהיותו בנסיעה בנתיב נסיעתו בתוך הצומת, היה מבחין ברכב התובעת סוטה לעבר רכבו ומסיט את רכבו לימין, אין בכך כדי לגרוע מאחריות הבלעדית של נהג רכב התובעת לתאונה. לכך יש להוסיף את דברי החוקר מטעם הנתבעת כשהשיב בשלילה בחקירתו הנגדית לשאלה האם נהג רכב הנתבעת אמר לו שניסה "לברוח" ימינה לפני התאונה : "לא. זה לא נכון. ברגע שהוא רואה את המשאית מגיעה אליו הוא בורח ימינה. ברגע שהמשאית מתנגשת בו הוא בורח ימינה, לא לפני כן" (עמ' 24 שו' 8-7) והבהיר הסטייה ימינה, לדברי נהג הנתבעת, הייתה ברגע שרכב התובעת נכנס לנתיב נסיעת רכב הנתבעת נתיב שלו ולא כשהחל בעקיפת המשאית בנתיב הנגדי (עמ' 24 שו' 10-12).
21. לאור כל האמור אני מטילה את מלוא האחריות על נהג רכב התובעת ודוחה את התביעה בתא"מ 28328-01-15 .
22. אשר לתביעה בתא"מ 62021-11-14, לאור קביעתי כי לנהג רכב התובעת מלוא האחריות לתאונה, אני מקבלת את התביעה שכנגד בכל הנוגע לנזק הישיר של רכב הנתבעת על פי חוות דעת השמאי שצורפה לכתב התביעה שכנגד ובנוגע לשכ"ט השמאי. חוות דעת השמאי לא נסתרה, התובעת לא דרשה לחקור את השמאי ולא הגישה חוות דעת נגדית.
אינני מקבלת את התביעה בגין ימי עמידה. אף כי השמאי מטעם הנתבעת קבע בחוות דעתו ארבעה ימי עמידה לצורך תיקון רכב הנתבעת, הנתבעת לא הציגה אסמכתא על משך ביצוע התיקונים ברכב הנתבעת שתוקן בפועל. בנוסף, מסמך רו"ח של הנתבעת מיום 17.11.2014 מתייחס להכנסות הנתבעת ללא הוצאות ולא ניתן ללמוד על יסודו כי אלו הכנסות רכב הנתבעת במועד התאונה.
סוף דבר
23. הנתבעים בתא"מ 62021-11-14, יחד ולחוד, ישלמו לתובעת בתיק זה סך של 18,604 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום התאונה (10.02.2014), שכר העדים כפי שנפסקו בדיון מיום 23.06.2016 ואגרות בית המשפט ששולמו (מחצית ראשונה ושנייה). כן ישלמו נתבעים אלה, יחד ולחוד, לתובעת בגין התביעה בתא"מ 62021-11-14 שהתקבלה בחלקה ובגין התביעה בת"א 28328-01-15 שנדחתה, שכ"ט עו"ד בסך של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק. סכומים אלה ישולמו תוך 30 יום.
המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים.
ניתן היום, כ"ו סיוון תשע"ו, 02 יולי 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: קש חתמים בינלאומיים סוכנות לביטוח כללי בע"מ
נתבע: עושרי יקותיאל שירותי ביוב ואחזקה בע"מ
שופט :
עורכי דין: