ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלמוג יצחק נגד מדינת ישראל :

החלטה בתיק בש"פ 5106/16
בבית המשפט העליון

לפני: כבוד השופט צ' זילברטל

העורר:
אלמוג יצחק

נ ג ד

המשיבה:
מדינת ישראל

ערר על החלטתו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בתיק מ"ת 31179-11-15 שניתנה ביום 19.6.2016 על ידי כבוד השופטת דנה מרשק מרום

תאריך הישיבה:
כ"ז בסיון התשע"ו (3.7.2016)

בשם העורר:
בשם המשיבה:
עו"ד שירלי אוחיון
עו"ד נוגה בן-סידי

החלטה

ערר לפי סעיף 53(א) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996, על החלטתו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד מיום 19.6.2016 במ"ת 31179-11-15 (כבוד השופטת ד' מרשק מרום), בגדרה נדחתה בקשת העורר לעיון חוזר בהחלטה על מעצרו בפיקוח אלקטרוני כמו גם בקשה לצאת לעבודה.

רקע והליכים קודמים

1. ביום 15.11.2015 הוגש נגד העורר כתב אישום המייחס לו ביצוע עבירה של החזקת סם שלא לצריכה עצמית, לפי סעיף 7(א) בצירוף סעיף 7(ג) רישא לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 (להלן: הפקודה); ועבירה של שיבוש מהלכי משפט, לפי סעיף 244 לחוק העונשין, התשל"ז-1977. על-פי עובדות כתב האישום, ביום 2.11.2015 שהה העורר בבית בו החזיק 199.33 גרם של סם מסוג M.D.M.A. בשווי של כ-270,000 ש"ח, כאשר עם כניסת כוחות המשטרה לבית בו היה מצוי באותה העת, לצורך ביצוע מעצר וחיפוש על-פי צווי בית משפט, השליך העורר קופסה שהכילה את הסם האמור לעבר חצר הבית.

2. בד בבד עם הגשת כתב האישום, הגישה המשיבה בקשה למעצר העורר עד תום ההליכים המשפטיים המתנהלים נגדו. ביום 19.11.2015 הסכים בא-כוח העורר לקיומן של ראיות לכאורה, ועתר להפנייתו לשירות המבחן לצורך בחינת חלופת מעצר. בתסקיר שהתקבל בעניינו של העורר, המליץ שירות המבחן על שחרורו למעצר בית מלא בבית אמו, בפיקוחה ובפיקוח מפקחים נוספים. בהחלטה מיום 18.1.2016, לאחר שבחן את המפקחים המוצעים בעניינו של העורר, הורה בית המשפט המחוזי כי העורר יועבר למעצר בפיקוח אלקטרוני בבית המשפחה, כשהוא נתון בכל עת בפיקוח אחד מארבעת מפקחיו.

3. ביום 19.6.2016 דן בית המשפט המחוזי בבקשה לעיון חוזר שהגיש העורר, במסגרתה ביקש כי יותר לו לצאת לעבודה, וכי יוסר האיזוק האלקטרוני. בית המשפט ציין בהחלטתו מאותו היום, כי קיימת עילת מסוכנות סטטוטורית בעניינו של העורר, ובנוסף עומדות לחובתו שתי הרשעות בעבירות רכוש כאשר אחת מהן משנת 2015. דווח, כי במסגרת תסקיר שירות המבחן שהוזמן בעקבות הגשת הבקשה לעיון חוזר, צוין שהעורר משתף פעולה בקבוצה טיפולית, ולמעצרו היה אפקט הרתעתי, אך עם זאת הוא עדיין מצוי בסיכון להידרדרות. נוכח זאת, התרשם שירות המבחן כי ניתן לאפשר הקלה הדרגתית בתנאיו המגבילים של העורר. בהקשר זה הומלץ לאפשר לעורר יציאה לעבודה במשך שעות היום, וזאת על-יסוד ההתרשמות החיובית מהמעסיק המוצע, אשר אשתו היא אחת מהמפקחים, והערכה כי המעסיק ראוי לשמש מפקח על העורר במהלך שהותו במקום העבודה.

לאחר שקלול הנתונים, דחה בית המשפט את בקשת העורר, בקבעו כי קבלת הבקשה משמעותה הסרת האיזוק האלקטרוני למשך שעות ארוכות כל יום, דבר שלמעשה חותר תחת מטרת המעצר בפיקוח אלקטרוני. עוד נקבע, כי קשה ליתן בעורר אמון נוכח התנהלותו באירוע נשוא כתב האישום והרשעותיו הקודמות, וכן נוכח שלוש הפרות של תנאי האיזוק האלקטרוני (האחרונה מיום 8.6.2016).

הערר

4. כלפי החלטתו של בית המשפט המחוזי הוגש הערר דנא. בערר נטען כי שגה בית משפט קמא משלא העניק משקל משמעותי לשהותו של העורר במעצר בין התאריכים 25.1.2016-2.11.2015, תקופה שיש בה כדי להרתיע את העורר מחזרה על המעשים העבריינים המיוחסים לו; להיותו עצור באיזוק אלקטרוני מזה כחמישה חודשים; לעובדה שהעורר נעדר הרשעות קודמות במסגרת הפקודה; ולכך שעברו הפלילי אינו מכביד באופן שיש בו כדי להשליך על הערכת מסוכנותו. עוד טוען העורר, כי היה על בית משפט קמא לייחס משקל משמעותי יותר לממצאי שירות המבחן, ובכללם התייצבותו הקבועה של העורר בקבוצה הטיפולית ויכולתו לערוך אינטרוספקציה ולבקר את בחירותיו ומעשיו. לרקע האמור, טוען העורר כי הוכיח באופן מעשי שהמסוכנות בעניינו פחתה. עוד עומד העורר, כשיקול לקבלת הבקשה, על כך שההליכים המשפטיים בעניינו לא צפויים להסתיים בזמן הקרוב.

5. ביחס להפרות הפיקוח באיזוק האלקטרוני שנרשמו לעורר, נטען כי אלה נבעו מאילוצים של אחת המפקחות ומכשל טכני שאירע בתשתית האיזוק האלקטרוני, כאשר העורר נמצא כל העת בכתובת מעצרו, וכי אין בהפרות אלו כדי להצביע על מסוכנות כלשהי מצדו. העורר מדגיש כי בדיקות השתן שמסר נמצאו נקיות מסם, וכי הוא נמנע מחבירה לגורמים שוליים. עוד נטען, כי שירות המבחן התרשם לטובה מהמפקח המוצע במקום העבודה, בית עסק לריפוד רהיטים, אשר בתקופה האחרונה אף אימץ את העורר לביתו במטרה לשקמו, וכי יציאת העורר לעבודה תשמש אמצעי להנחלת נורמות התנהגות תקינות, ולהפחתת רמת הלחץ הרגשי בו הוא נתון. העורר מציין כי בתקופת מעצרו בפיקוח אלקטרוני יצא למספר רב של "חלונות" לצרכים שונים, כאשר תמיד עמד בתנאי היציאה, מה שמלמד שיש מקום לתת בו אמון. עוד טוען העורר כי ניתן לשקול לאפשר לו יציאה לעבודה אף מבלי להסיר את האיזוק האלקטרוני באופן מלא, וכי ראוי לשקול להיעתר לבקשתו לפחות באופן חלקי.

6. בדיון שנערך בפני עמדה באת-כוח המשיבה על חומרת העבירות המיוחסות לעורר ועל עברו הפלילי, בהדגישה כי מעמדו של עצור בפיקוח אלקטרוני הוא של עצור עד תום ההליכים, והוא אינו בגדר מי ששוחרר לחלופת מעצר בתנאים מגבילים. עוד צוין, כי התייחסותו של שירות המבחן בתסקיר המשלים להתקדמותו של ההליך הטיפולי מסויגות למדי. לפיכך נטען, כי אין ללמוד מהתסקיר המשלים על הפחתה במסוכנות המצדיקה שינוי במעמדו של העורר לעת הזו, וכי יש להורות על דחיית הערר.

דיון והכרעה

7. לאחר העיון בערר ושמיעת טענות הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי דין הערר להתקבל באופן חלקי, כפי שיפורט להלן.

8. העורר היה מצוי במעצר בבית המעצר במשך כשלושה חודשים, ועתה הוא שוהה במעצר בפיקוח אלקטרוני מזה כחמישה חודשים. מאז העברתו למעצר בפיקוח אלקטרוני השתלב העורר בקבוצה טיפולית במסגרת שירות המבחן, אליה הוא מתייצב בקביעות, כאשר שירות המבחן דיווח, גם אם באופן מסויג, על התקדמותו של העורר במסגרת הטיפולית ועל יכולתו להתבונן בצורה ביקורתית על התנהלותו. בתוך כך העורר אף מסר מעת לעת בדיקות שתן שהעידו כי הוא אינו משתמש בסמים אסורים. בצד זאת, דומה כי העורר מקפיד על תנאי מעצרו, וכי גם במקרים אליהם הפנתה המשיבה בגדרם טענה להפרת תנאי מעצרו בפיקוח אלקטרוני, לא נטען כי העורר יצא מן הבית בו הוא מצוי, כאשר נסיבותיהם של חלק מהמקרים לא הובררו עד תום, וזאת מבלי להקל ראש בהפרות האמורות. דומני כי בנסיבות המתוארות, יש מקום ללכת כברת דרך מסוימת לקראת העורר ולהטות את הכף לטובת שחרורו לחלופת מעצר בתנאים מגבילים, בדמות מעצר בית במקום בו הוא שוהה עתה ובפיקוח מפקחיו, תוך הסרת הפיקוח האלקטרוני. כל זאת גם בהתחשב בכך שדומה כי חלוף הזמן מאז הורה בית המשפט על מעצרו של העורר בפיקוח אלקטרוני, הקהה במידת מה את המסוכנות הנשקפת ממנו, ובתשומת לב לעובדה כי שירות המבחן המליץ על מתן הוראה מעין זו עוד בתסקיר הראשון שהוגש בעניינו של העורר וטרם התקדמותו בתהליך הטיפולי.

9. יתרה מכך, האמור בתסקיר המשלים מוביל למסקנה לפיה יש אף מקום לאפשר לעורר לצאת לעבוד. דומה כי מקום העבודה שהוצע על-ידי העורר, מהותה של העבודה וטיב המפקח שהוצע הם הולמים, ובסך הכל מדובר בעבודה המאפשרת קיום פיקוח אפקטיבי – כפי שעולה מהתסקיר המשלים שהוגש לבית המשפט המחוזי. בהתחשב במכלול הנתונים שפורטו, איני רואה טעם טוב מדוע שלא לאמץ את המלצת שירות המבחן בהקשר זה. שירות המבחן מצא לנכון לציין כי יש בעצם היציאה לעבודה כדי להביא להפחתה נוספת של הסיכון הנשקף מן העורר, וכדי לסייע להליך הטיפולי. נראה, אפוא, כי הסיכון שבהיעתרות לבקשת העורר, ולו באופן חלקי, נמוך מהסיכוי שיציאתו לעבודה תתרום לשיקומו של אדם צעיר שעד כה ניהל אורח חיים בעייתי, ושייתכן שעתה הוא בשל לנסות לנהל חיים נורמטיביים בצורה זו או אחרת. ויוזכר, כי בית משפט זה עמד לא אחת על החשיבות הרבה שיש בשילובו של נאשם משוחרר בתנאים במעגל העבודה והתעסוקה, תוך הדגשה כי הבטלה לא אך פוגעת ביכולתו הכלכלית של הנאשם כי אם גם בכבודו ובאפשרות שיקומו, וזאת, כמובן, ככל שהדבר מתאפשר לאורם של אינטרסים ציבוריים נוגדים המתקיימים בעניינו של כל נאשם (בש"פ 427/11 אבו עמאר נ' מדינת ישראל (24.1.2011), והאסמכתאות הנזכרות שם). בצד זאת, סבורני כי היעתרות למלוא בקשתו של העורר, במסגרתה ביקש לצאת לעבודה בימים א'-ה' בין השעות 19:00-07:00 וביום ו' עד לשעה 14:00, תהווה "קפיצת מדרגה" שעדיין אין לה מקום בשלב זה, ונראה כי לעת הזו יש לאפשר לעורר לצאת לעבודה למספר שעות קטן יותר מידי יום.

10. נוכח האמור, הערר מתקבל במובן זה שהעורר משוחרר לחלופת מעצר (כלומר יוסר האיזוק האלקטרוני). הוא ישהה במעצר בית במקום בו הוא נמצא עתה ובפיקוח המפקחים שאושרו. בנוסף, העורר יוכל לצאת לעבוד במקום העבודה המוצע בימים א'-ו' מהשעה 07:00 ועד לשעה 14:00, ובלבד שכל העת, לרבות בדרכו ממקום מגוריו לעבודה ובחזרה, יהיה מלווה על-ידי אחד המפקחים או על-ידי מעסיקו, מר ירון הרוש. המעסיק גם ידאג כי בימי ד' בשעה 13:30 יגיע העורר לקבוצה הטיפולית מטעם שירות המבחן. המעסיק, מר ירון הרוש, יחתום במזכירות בית המשפט המחוזי מרכז-לוד על התחייבות עצמית על סך 10,000 ש"ח, וחתימתו זו היא תנאי לכניסתה לתוקף של החלטה זו.

11. סוף דבר; דין הערר להתקבל באופן חלקי, כמפורט בסעיף 10 לעיל.

ניתנה היום, ‏כ"ט בסיון התשע"ו (‏5.7.2016).


מעורבים
תובע: אלמוג יצחק
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: