ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הפניקס חברה לביטוח בע"מ נגד ג.ב.מ :


בפני כבוד ה שופטת אורנה סנדלר-איתן

מבקשת
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נגד

משיב
ג.ב.מ

החלטה

1. לפניי בקשת המבקשת (הנתבעת) להתיר לה להביא ראיות לסתור את קביעת הועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי לפי סעיף 6ב לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 (להלן – 'חוק הפלת"ד') ולמנות מומחה בתחום האורתופדיה.

כן מבוקש כי בית המשפט יורה על מינוי מומחים רפואיים לפי סעיף 6א לחוק הפלת"ד לצורך קביעת נכויות שלא כתוצאה מהתאונה הנדונה בתחום האורתופדיה, הרפואה הפנימית, הא.א.ג והפסיכיאטריה.

2. כנטען, המשיב ( התובע), נפגע בתאונת דרכים שארעה ביום 24.3.14 עת נהג במסגרת עבודתו באוטובוס זעיר ציבורי והתנגש בסוס. בגין התאונה, הגיש התובע תביעה למוסד לביטוח לאומי (להלן – 'המל"ל') , אשר קבע את נכותו הצמיתה של התובע כדלקמן:
נכות בשיעור 5% לפי סעיף 29 (6) I-II במחצית בגין כאבי ראש ;
נכות בשיעור 5% לפי סעיף 37(5) א במחצית בגין הגבלה קלה בתנועות עמוד שדרה צווארי ;
נכות בשיעור 5% לפי סעיף 37(7 ) א במחצית בגין הגבלה קלה בתנועות עמוד שדרה מותני;
נכות בשיעור 0% לפי סעיף 68 א בגין מצב לאחר טיפול מוצלח בהיפרדות הרשתית בעין .

סה"כ נקבעה לתובע נכות צמיתה משוקללת בשיעור 14.26%.

3. באשר לבקשה להביא ראיות לסתור, טוענת הנתבעת כי התובע הציג בפני המל"ל מצג לפיו כל בעיותיו הרפואיות נגרמו לו כתוצאה מהתאונה הנדונה. כך למשל, במסגרת כתב התביעה שהגיש התובע למל"ל לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה, השיב התובע בשלילה לשאלה "האם סבלת בעבר ממחלה או מכאבים הקשורים או דומים למצבך היום?" .

באופן דומה, בתביעה שהגיש התובע למל"ל לקביעת דרגת נכות מעבודה השיב התובע בשלילה לשאלה "האם סבלת בעבר ממגבלות או כאבים דומים".

הנתבעת טוענת כי הגם שבידי המל"ל היה טופס ויתור על סודיות, הלכה למעשה עולה כי תיעוד רפואי רב הרלוונטי לנכויות הרפואיות שנקבעו במל"ל לא הובא בפני הועדה. הנתבעת טוענת כי לו הייתה הוועדה הרפואית של המל"ל מודעת לעברו הרפואי של התובע, אזי היה בכך באופן ודאי כדי להשפיע על מסקנותיה.

הנתבעת טוענת לאור דברים אלו כי נפל פגם מהותי בהליך שהתנהל בוועדה, לאור המצג השגוי שהציג לפניה התובע, וכי מתקיימות דרישות הדין וההלכה הפסוקה לצורך קבלת הבקשה ו הוראה על מינוי מומחה בתחום האורתופדיה לצורך קביעת נכותו של התובע כתוצאה מהתאונה .

באשר לבקשה למינוי מומחים בתחומים נוספים לצורך בחינת נכותו של התובע שלא כתוצאה מהתאונה, טוענת הנתבעת כי קיימת לה זכות המקבילה לזו של התובע לפי חוק הפלת"ד, לבקש מינוי מומחים רפואיים לצורך הוכחת טענות שברפואה, אשר אינן נוגעות דווקא לקביעת הנכות עקב התאונה אלא להוכחת נכות שאינה כתוצאה מהתאונה; זאת, כדי להוכיח 'פרופיל רפואי' שעשוי להשפיע על קביעת המצב התפקודי של התובע, ללא קשר לתאונה.

4. מנגד, טוען התובע כי בתי המשפט נוקטים גישה מצמצמת ואינם נעתר ים לבקשה להבאת ראיות לסתור, גם במקרים בהם מלוא תיקו הרפואי של הנפגע לא עמד לנגד עיני הועדה הרפואית בעת קביעת הנכות, וכי על הנתבעת להוסיף ולהראות כי לו היו העובדות שנעדרו מעיני הועדה מובאות לפניה לבטח הייתה קביעתה משתנה.

לעניין הבקשה למינוי מומחים רפואיים בתחומים נוספים טוען התובע כי במקרה זה הרף שעל הנתבעת לצלוח הינו גבוה מזה הנדרש מתובע העותר למינוי מומחה רפואי לפי חוק הפלת"ד. התובע ט וען כי נכותו התפקודית נובעת באופן ישיר מנכותו הרפואית בגין התאונה, שכן טרם התאונה היה התובע אדם פעיל ונמרץ ואילו לאחריה ובעקבות מגבלות התנועה שנגרמו לו בעקבותיה מתקשה התובע להמשיך בעבודתו. לטענת התובע, מצבו הרפואי הכללי של התובע והתחלואים מהם סבל טרם התאונה אינם בעלי השפעה תפקודית שכן התובע תפקד כאדם בריא בעבודתו.

5. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובחומר הרפואי שצורף לבקשה ולתגובות, לרבות בפרוטוקולים ובהחלטת המל"ל, אני סבורה כי בשלב זה יש לקבל את הבקשה בחלקה, כמפורט להלן .

כידוע, בית המשפט ייתן היתר להביא ראיות לסתור את קביעת דרגת הנכות שעל פי דין, אך במקרים חריגים ובנסיבות יוצאות דופן כגון בהתקיים טעמים משפטיים הנוגעים לפגם בהליך במסגרתו נקבעה דרגת הנכות היציבה או טעמים עובדתיים חדשים וכבדי משקל שלא נשקלו על ידי הוועדה הרפואית .

אחד המקרים שהוכרו בפסיקה כמצדיקים מתן היתר כאמור הוא מקרה שבו לפני הועדה לא היו עובדות רלוונטיות חשובות הנוגעות למצבו הרפואי של הנפגע קודם לתאונה אשר לו היו לפניה בוודאי היו מביאות לתוצאה שונה (ראו: ע"א 5779/90 "הפניקס הישראלי" חברה לביטוח בע"מ נ' טיארה עבדול אחמד, פ"ד מה(4) 77).

6. עיון בחומר הרפואי הקיים בתיק מהתקופה עובר לתאונה, מעלה רצף של תלונות ואבחנות רפואיות הנוגעות לתחום האורתופדי, בו נקבעה נכותו הצמיתה של התובע. ואלו מקצ תן:

ביקור מיום 12.11.2013 אצל ד"ר רוזנטל, אורתופד, במסגרתו אובחן בקע דיסק;

ביקור מיום 24.9.2013 אצל ד"ר רוזנטל, אורתופד, במסגרתו התלונן התובע על כאבי גב תחתון מפציע לימין שנמשכו כשבועיים, כאב קבוע כולל לילי. אובחנו סימני גירוי שורשי. כן אובחנה דיסקופטיה. התובע הופנה לביצוע MRI;

ביקור מיום 9.9.2013 אצל ד"ר מיכאלי, רופא כללי, במסגרתו התלונן על כאבי גב תחתון מזה כחודש, המקרינים לעכוז ולרגל ימין שהלכו והחמירו בהדרגה. הגבלה קלה בתנועות המותניות, שינויים ניווניים והיצרות בחוליות עמוד השדרה;

ביקור מיום 8.9.13 אצל ד"ר מיכאלי, רופא כללי, במסגרתו הפונה לצילום עמוד שדרה עקב כאבי גב תחתון;

ביקור מיום 12.10.2010 אצל ד"ר מיכאלי, רופא כללי, במסגרתו אובחן כסובל מכאבי גב;

ביקור מיום 13.12.2006 אצל ד"ר רוזנטל, אורתופד, במסגרתו צוין כי התובע אינו עובד כבעבר וכי הוא סובל מכאבי גב תחתון מזה כשבועיים וכן מרגישות לכל אורך עמוד השדרה המותני;

ביקורים מהימים 22.5.2001, 17.7.2002, 26.8.2002 אצל ד"ר רוזנטל, אורתופד, במסגרתם אובחן כסובל מ- contusion of back;

ביקורים מהימים 13.10.1999, 13.6.1999, 1.6.1999 אצל ד"ר רוזנטל, אורתופד, במסגרתם אובחן כסובל מ- sciatica.

מתמצית הביקורים הרפואיים עולה כי אין מדובר בתלונות ואבחנות ספורדיות הפזורות לאורך השנים אלא ברצף עקבי של תלונות וממצאים, חלקם אובייקטיבים וחלקם ממועדים סמוכים יחסית לתאונה , באשר למצבו הרפואי של התובע, הקשורים בטבורם לתחום האורתופדי שבו נקבעה נכותו הצמיתה של התובע במל"ל.

7. ודוק. הגם שהוועדה הרפואית ציינה כי לפניה עמד "כרטיס קופת חולים" של התובע, הרי שנוכח שלל המסמכים הרפואיים המלמדים על מצבו הרפואי הקודם של התובע בקשר עם עמוד השדרה, מצופה היה כי הו ועדה הרפואית תדון במצבו הרפואי הקודם של התובע בקשר עם עמוד השדרה, ולמצער תזכיר קיומו של מצב רפואי זה ותשלול השפעתו על הנכות שנקבעה על ידה , אולם מפרוטוקול הוועדה נשמט כל זכר לאמור.

לכל אלה יש לצרף את הצהרותיו של התובע במסגרת התביעות אותן הגיש למל"ל, במסגרתן לא חשף את מצבו הרפואי הקודם לתאונה בקשר עם אותן תלונות ממש בגין התאונה. כל זאת מביאני למסקנה כי יש להיעתר לבקשת המבקשת להביא ראיות לסתור את קביעת הועדה הרפואית ככל הנוגעת לתחום האורתופדי.

עם זאת, לא מצאתי מקום ליתן רשות לסתור את קביעת הועדה הרפואית בתחומים האחרים בהם נקבעה נכותו של התובע , היינו בתחום הנוירולוגי ובתחום רפואת העיניים (וממ ילא, בית המשפט לא התבקש מפורשות לפסול קביעות אלה).

8. באשר לבקשה למינוי מומחים רפואיים בתחומים נוספים לצורך קביעת נכויות שלא כתוצאה מהתאונה הנדונה, משניתנה רשות לסתור את קביעת המל"ל כאמור לעיל, אני סבורה כי אין מקום בשלב זה לדון בבקשה זו שכן יתכן ויהיה בחוות הדעת בתחום האורתופדי כדי להשליך על נחיצותה של בקשה זו.

9. סוף דבר:

הבקשה מתקבלת כמפורט לעיל.

החלטה נוספת בדבר מינוי מומחה בתחום האורתופדיה תינתן בנפרד.

אין צו להוצאות.

המזכירות תודיע לצדדים.

ניתנה היום, כ"ד סיוון תשע"ו, 30 יוני 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
נתבע: ג.ב.מ
שופט :
עורכי דין: