ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מי חדרה בע"מ נגד כנסת יצחק חדרה :

נתבעת-מבקשת
כנסת יצחק חדרה
ע"י עו"ד יורם כהן

נגד

תובעת-משיבה

מי חדרה בע"מ
ע"י עו"ד עמי אילני

החלטה

הנתבעת מבקשת להתיר לה לשגר הודעה לצד שלישי לעיריית חדרה ; התובעת מתנגדת לכך.

א. ההליך והצדדים לו

1. התובעת – תאגיד מים, ניקוז וביוב – הגישה נגד הנתבעת תביעה כספית לתשלום 200,733 ₪. נטען כי הנתבעת חבה בסכום זה בשל אגרות מים וביוב וצריכת מים באחד-עשר נכסים בשליטתה במהלך התקופה שמשנת 2011 עד שנת 2015 (להלן הנכסים).

2. התובענה הוגשה בסדר דין מקוצר; הנתבעת ביקשה כי תינתן לה רשות להתגונן מפניה. נימוק מרכזי בהגנת הנתבעת נסמך על טענה כי במהלך שני עשורים נשאה עיריית חדרה (להלן העירייה) בתשלום אגרות מים והיטלי ביוב בגין הנכסים ואף נרשמה כמחזיקה בהם, באופן שמצדיק את גביית החוב הנטען מהעירייה ולא מהנתבעת.

3. בהחלטת כבוד הרשם ש' רומי מיום 16.3.2016 ניתנה לנתבעת רשות להתגונן, והתצהיר שניתן לתמיכת הבקשה היה לכתב-הגנה. הבקשה שלפני הוגשה ביום 16.5.2016.

ב. דיון והכרעה

דין הבקשה להתקבל. להלן יובאו הטעמים לכך.

1. מהחלטת כבוד הרשם בבקשה ליתן לנתבעת רשות להתגונן עולה שלעיריית חדרה ולהתנהלותה ביחס לנכסים במהלך השנים יש זיקה לכאורית לשאלות השנויות בין בעלי-הדין במחלוקת . צוין בה: "עולה מצרופות בקשת הרשות להתגונן, כי במשך השנים הגורם המשלם היתה עיריית חדרה וגם עובדה זו טעונה בירור בראיות ובעדים, בטרם יקבע גורלה של התביעה" (שם, עמ' 4 ש' 7-6).

נובע מכך שלהכרעה בטענות ההגנה שהעלתה הנתבעת עשויה להיות השלכה על זכויות וחובות של העירייה, צד שלישי; יש בכך כדי לצדד בצירוף העירייה להליך בדרך של מתן הודעה לצד שלישי, כבקשת הנתבעת, ואין מקום להורות כי את טענות הנתבעת נגד העירייה ראוי לברר בהליך נפרד. נוכח החלטת הרשם, טענות אלה עתידות להיות נושא לדיון בהליך זה, ומשכך הם פני הדברים מן הדין שעיריית חדרה תיטול בו חלק כבעלת-דין.

2. הבקשה להתיר מתן הודעה לצד שלישי מקיימת את תנאיה של תקנה 217 לתקנות סדר הדין האזרחי. בהיענות לבקשה יהא כדי להכריע בשלמות וביעילות בשאלות הממשיות שעומדות לדיון, ואף למנוע הכרעות סותרות בשל פיצול הדיון בין הליך זה לבין הליך נפרד בו תנקוט הנתבעת נגד עיריית חדרה.

3. המטרה העיקרית הטמונה בנקיטת הליך של מתן הודעה לצד שלישי היא "[...] כי התדיינויות על כל הסתעפויותיהן בשל אותה עילה או בשל עילות הצומחות ממערכת עובדות אחת, יתקיימו, ככל האפשר, בצוותא חדא. כך ייחסך זמנם של בעלי הדין, של העדים ושל בתי המשפט, כי אלו הראשונים יצטרכו להתייצב למשפט או לעדות רק פעם אחת, ובית המשפט יוכל לקבוע ממצאים שיחבקו את כל הפרשה ויחייבו את כל בעלי הדין ולהכריע בדיון אחד בכל השלכותיה המשפטיות של פרשה נתונה. ההכרעה במחלוקת בין התובע לנתבע העיקרים תיפול אז בדיון בו נטל חלק גם הצד השלישי שצורף למשפט. לכך חשיבות לא רק מבחינת העילות אלא גם מבחינת עשיית הצדק, כי אך מובן, שכל מה שנקבע בדיון, בו יכול היה הצד השלישי לטעון ולחקור, ישמש ממילא גם כיסוד להכרעה בינו לבין בעל הדין, שבעטיו צורף. כפועל יוצא מכך גם ימנעו החלטות סותרות של ערכאות שונות בקשר לאותה מערכת נסיבתית" [ר"ע 457/83 Ohio Medical Product Division of Air Reduction Company Inc נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל , פ"ד לז(4) 309 (1983); ר' גם בש"א (מח' ת"א) 8680/06 לוקי בניה ופיתוח בע"מ נ' נציגות הבית המשותף מגדל דוד 23, 25 מודיעין (2008)]. אמת-מידה זו מתקיימת בבקשתה של הנתבעת.

4. לא מצאתי שהנתבעת השתהתה בהגשת הבקשה, ודאי לא שיהוי כזה שיהא בו להצדיק את דחייתה. הבירור עודנו מצוי בשלב קדם-המשפט, טרם התקיים דיון ראשון לפני, וגם מבחינה זו נוטה הכף לטובת הנתבעת.

ג. סיכומם של דברים

הבקשה מתקבלת.

הנתבעת תגיש את ההודעה לצד שלישי, תוך תשלום האגרה החלה בגינה, עד יום 15.7.2016 ותמציאנה לבעלי-הדין בתכוף לאחר מכן. אישורי מסירה המעידים על כך יוצגו בקדם-המשפט.

יחד עם ההודעה לצד שלישי תמציא הנתבעת לצד השלישי גם את החלטת המנ"ת מיום 23.3.2016 אשר קבעה מועד דיון לתאריך 24.11.2016.

על בעלי-הדין לקיים ולהשלים ביניהם הדדית את מלוא ההליכים המקדמיים, קודם לדיון הקבוע. בשלב זה לא תוגשנה ראיות הצדדים בתצהירים, ומועד חדש יקבע לכך בהמשך.

אין צו להוצאות.

המצאה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ד סיוון תשע"ו, 30 יוני 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מי חדרה בע"מ
נתבע: כנסת יצחק חדרה
שופט :
עורכי דין: