ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין המועצה הדתית ראשון לציון נגד השר לענייני דתות :

בפני: כבוד השופט מ' חשין

העותרת: המועצה הדתית ראשון לציון

נגד

המשיב: השר לענייני דתות

בקשת העותרת להגיב לתגובת
היועץ המשפטי לממשלה

בבית המשפט העליון

החלטה

עד שהחלטתי מיום 24 באוקטובר באה לידיעת העותרת, הגישה זו לבית-המשפט תגובה למסמך שהגיש בא-כוח היועץ המשפטי לממשלה לבית-המשפט ביום 12 באוקטובר.

בא-כוח העותרת מתבקש להגיב גם על האמור בקטע השני להחלטה שמיום 24 באוקטובר, לעניין מחיקת הבקשה לנקיטה בהליכי ביזיון בית-משפט תוך שמירת זכויות.

אומר אני דברים אלה, בייחוד, נוכח המידע שהקריטריונים נקבעו על-דעתו של היועץ המשפטי לממשלה, וכי לדעתו של היועץ המשפטי לממשלה לא ניתן לעת-הזו לגבש קריטריונים טובים מאלה שנקבעו לפני שהוועדה המקצועית אשר מונתה בידי השר לענייני דתות תסיים את עבודתה.

בה-בעת, כמובן, הנחת היסוד היא כי אותה ועדה מקצועית יושבת על המדוכה, וכי בעגלא ובזמן קריב אף תסיים את עבודתה ותמליץ את המלצותיה. מכאן הצורך כי נדע אימתיי תסיים הוועדה המקצועית את דיוניה, או, לחלופין, מהי תחזית רציונאלית למועד סיום העבודה.

אשר-על-כן אני מחליט כלהלן: המשיב יגיש הודעה משלימה לבית-המשפט תוך 15 יום, ובה ישיב על נושא הוועדה המקצועית כאמור לעיל. העותרת תהא רשאית להגיב על הודעה זו תוך 15 יום נוספים, ובהודעה זו תגיב גם על נושא מחיקת הבקשה תוך שמירת זכויות, כאמור בהחלטה מיום 24 באוקטובר.

היום, ל' בתשרי התשס"א (29.10.2000).

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
97016480.G24


מעורבים
תובע: המועצה הדתית ראשון לציון
נתבע: השר לענייני דתות
שופט :
עורכי דין: