ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דניאל מעוז נגד שירות בתי הסוהר :

לפני כבוד השופטת ורדה מרוז – סג"נ

העותר
דניאל מעוז

נגד

המשיב
שירות בתי הסוהר

נוכחים:
העותר
ב"כ המשיב עו"ד אוהד בוזי

פרוטוקול

העותר: חוזר על העתירה.
העתירה הזאת הוגשה לפני 7 חודשים. ביום 8.3.16 התקיים דיון ארוך בפני כבוד השופטת רג'יניאנו שהחלה להכתיב החלטה נגד המשיב וחזרה בה לאור תחנוניו של ב"כ המשיב שלא יינתן פסק דין וביקש שתינתן ארכה עד סוף חודש מאי כדי שהוועדה תתכנס שוב. היה ברור לכל מי שנכח בדיון שכוונת המשיב היא להסיר את הגדרת הסג"ב מבלי שיינתן פסק דין בנושא. ההחלטה שניתנה בסוף היא שהמשיב יתחייב שכל החומרים שהוגשו בדיון, לרבות הטענות שהועלו בפרוטוקול, יעלו בפני הוועדה.
אני כבר לא נמצא באגף השמור. העתירה חולקה לשני נושאים בדיון ביום 8.3.16. השופטת רג'יניאנו קבעה שני דיונים, אחד בנושא האגף השמור והשני בנושא הסג"ב. בעמ' 3 ב"כ המשיב התחייב שכל החומרים ופרוטוקול הדיון יוצגו לוועדה. טענות המשיב היו כדי להימנע מהחלטה שהחלה להיות מוקדלת, המשיב הביע התנגדות ואז ניתנה החלטה אחרת.
נקבע מועד דיון ליום 24.5.16. יש החלטה מיום 7.6.16ף, על אף שניתנה החלטה שעד יום 24.5.16 המשיב ידון, הם דנו רק ביום 7.6.16. ביום זה פניתי להנהלה ושאלתי מה קורה, אמרתי שיש פסק דין, שיש איחור של שבועיים ובתוך דקות ספורות הוקלדה החלטת ועדה מחוזית יש מאין. זו התנהלות קלוקלת ולעג לרש. איך יכול להיות שאני פונה ל הנהלת בית הסוהר שאמרו לי שטרם התכנסה ועדה, ואני הצגתי להם פרוטוקול וכעבור דקות ספורות מוקלדת החלטת הוועדה, שאומרים לי רק את תוצאותיה. לא יכול להיות שתוך דקות התכנסה אותה ועדה מחוזית ודנה בחומרים שהוגשו, והוגשו מסמכים רבים בדיון הקודם. זה לא סביר מבחינת הזמן. קצין האסירים חזר אלי לאחר מספר דקות ואמרה לי שהוועדה התכנסה.
בסעיף 6 לתשובה החדשה של המשיב, המשיב מפנה למענה גורמי המודיעין לעניין החזקה באגף שמור. מדובר במענה לעניין החזקה באגף שמור, שממנה המשיב חזר.
בתשובה לדיון היום צירף המשיב חוות דעת מודיעינית שהכותרת שלה היא בנושא החזרה לאגף שמור ולא בנושא סג"ב. בינתיים הוצאתי מהאגף השמור כתוצאה מדיון אצל השופטת רג'יניאנו. המידע נבדק. הם ביקשו 30 יום כדי לבדוק את המידע והם חזרו בהם. בעקבות הדיון הוצאתי מהאגף השמור.
המשיב טוען שאני ממשיך לצבור מידע שלילי ושאני אסיר שלילי.
אני נמצא בכלא איילון במשך חודש. הם טוענים שאני צובר מידעים שליליים במשך השנים ושאני אסיר לא צפוי. יש חוות דעת מיולי 2015 שבה נאמר שהתנהגותי לא חריגה. הדבר הוצג גם לשופטת רג'יניאנו שחשבה שהדבר חשוב להיות בפני הוועדה.
הטענות בדבר כוונות בריחה הן משנים קודמות. המשיב טען בדיון הקודם שאין מידע רלוונטי בעניין הסג"ב מהשנים 2014-216. הם מביאים ידיעות לא רלוונטיות בעניין מעורבות שלילית.
ההחלטה להשאיר אותי סג"ב אינה סבירה. חלפו 7 חודשים מאז החלטת הוועדה הקודמת. בזמן הזה לא נאסף מידע מודיעיני על כוונות בריחה. הם משתמשים בסג"ב ככלי ענישתי.

ב"כ המשיב: מציג מידעים.
השינוי בין ועדת הסג"ב הקודמת לנוכחית היא הוצאתו של העותר מאגף שמור, שיש לה משמעויות רבות. למעשה בעת הגשת העתירה היה העותר באגף שמור, שאחרת לא היה מגיש את העתירה בנושא זה. כנראה שהוא לא סתם נכנס לאגף השמור. הוא יודע את הסיבה.
העותר הוצא מהאגף השמור, עבר לבית סוהר אחר, השתלב באגף, מועסק במפעל לציציות. גם להגדרת הסג"ב בעת הזאת אין משמעות מבחינתו.
מדובר במי שהורשע ברצח כפול. יש לו שני מאסרי עולם לא קצובים.
העותר סג"ב, יש לו את מעטפת האבטחה של אסיר סג"ב, אלא שבאגף שלו יש מפעל ציציות בתוך האגף ולכן הוא יכול להיות מועסק בתוך האגף ואז למעשה ההגדרה שלו כסג"ב לא מונעת ממנו להיות מועסק.
מדובר במי שנידון לשני מאסרי עולם ויש ידיעות, גם אם לא מהעת האחרונה, בדבר כוונות בריחה. אני סבור שחשוב בעת הזו, לאחר שהוא יצא מהאגף השמור ועבר בית סוהר, לבחון את התהליך. העותר היה 3 חודשים בכלא אשל ולאחר מכן 3 חודשים בכלא השרון. כרגע העותר עבר לכלא אחר.
הוועדה לא התכנסה ביום שבו שאל העותר מה קורה. כשאני קיבלתי את העתירה לטיפולי, הסתכלתי במערכת ולא ראיתי את ההחלטה מוקלדת, פניתי לגורמים הרלוונטיים ושאלתי אם הייתה ועדה, אמרו לי שהייתה ועדה שבגלל טעות לא הוקלדה עדיין. יכול להיות שפנינו באותו יום, אבל ברגע שפניתי לגורמים הרלוונטיים הם הקלידו את ההחלטה. זה לא שהתכנסה ועדה באותו יום. אני לא יודע אם קצין האסירים ידע על הוועדה או לא. הוועדה מתכנסת בראשות סגנית מפקדת המחוז עם קצינים אחרים.

העותר: שב"ס התחייב שהוועדה תיתן התייחסות לחומרים ולפרוטוקול של הדיון האחרון.

ב"כ המשיב: כל הדברים שהורה בית המשפט שיהיו בפני הוועדה, אכן היו בפני הוועדה. אנו סבורים שהחלטת הוועדה סבירה בנסיבות העניין.

העותר: הערעור שלי בבית המשפט העליון כבר נדון. הודיתי בעבירות, בתחילה הגענו להסדר עם התביעה. היום אני מודה, הבעתי חרטה. שלחתי מכתב למשפחתי לפני כשנה וחצי שהוצג לשופטת רג'יניאנו. אני לוקח אחריות על מעשיי. אני אסיר חיובי. אין לי דו"חות משמעת. אם הייתי אסיר שלילי, הייתי נשפט ועומד לדין משמעתי. אני אסיר עובד, מתפקד, משתתף בכל קבוצה.
חוות הדעת שהגישו גורמי שב"ס היא חוות דעת שהכותרת שלה היא מענה לגבי הוצאתי מאגף שמור. אני הגשתי עתירה והשופטת קראה את ידיעה 063, אמרה שזה לא מספיק כדי להחזיק אסיר באגף שמור ומיד הוצאתי מהאגף השמור.
ב"כ המשיב: יש הבדל בין הסרת סג"ב שיש לה הרבה משמעויות בנסיבות האלה לבין הוצאה מהאגף השמור. יכול להיות שידיעות מסוימות לא יספיקו לעניין החזקתו של העותר באגף השמור אבל הן בהחלט מצדיקות את המשך סיווגו כסג"ב. מדובר בהליך הדרגתי.

העותר: רוח הדברים שעולה מגורמי שב"ס היא שאני, מעבר לעבירה החמורה שבצעתי ושאני מודה בה, שאני גורם שלילי. אני שוהה באגף עם 70 אסירים, מתוכם 40 אסירי עולם.


החלטה

העותר מרצה מאסר עולם בלתי קצוב בגין רצח הוריו והשמדת ראיות.
למן תחילת מאסרו, ביום 11.9.11, הוגדר העותר כסג"ב ואלמ"ב.
בעתירתו מבקש העותר להסיר את סיווג סג"ג. יצוין כי תחילה עתר גם להוציאו מהאגף השמור אולם נכון לעת הזו העותר הוצא מהאגף השמור.
באשר להגדרת סג"ב, טוען העותר כי בהעדר מידע ספציפי על כוונות בריחה, ולנוכח המידע המודיעיני שהונח בפני בית המשפט, מידע ישן ובלתי רלוונטי, אין מקום להמשיך ולהחזיקו כסג"ב כחלק מהליך עונשי ולא בשל חשש שמא ימלט מבין כתלי בית הכלא.
טענת העותר אינה משוללת יסוד בהינתן תגובת שב"ס, ממנה עולה כי די במידע מודיעיני בדבר כוונות שליליות והתנהגות בעייתית בין כתלי בית הכלא כדי להצדיק נקיטת צעדים זהירים ביחס לתנועות האסיר ובאופן המחייב המשך הגדרתו כסג"ב.
העיון במידע המודיעיני אינו תומך במלואו בטענת שב"ס. מבלי להקל ראש במידע, הרי שאין בו כדי לתמוך בהגדרת אסיר כסג"ב וברי כי לא די בחומרת העבירות שביצע כדי להצדיק המשך הגדרה זו.
למעלה מן הדרוש יצוין כי היה ויתגבש מידע מודיעיני ו/או מידע אחר באשר לכוונות בריחה של העותר, כי אז ניתן יהיה להשיב את מעמדו כסג"ב מיד.
לכל אלו יש לצרף את העובדה שהחלטת הוועדה שדנה בהמשך מעמד העותר כסג"ב הינה לקונית ולא די בה כדי לבסס את המשך ההגדרה.
לפיכך אני מקבלת את העתירה ומורה על הסרת הגדרת העותר כסג"ב.

ניתנה והודעה היום, ח' סיוון תשע"ו, 14 יוני 2016, במעמד הנוכחים.

ורדה מרוז, שופטת
סג"נ


מעורבים
תובע: דניאל מעוז
נתבע: שירות בתי הסוהר
שופט :
עורכי דין: