ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נעמי קאהן-לינדר נגד מכון לנדר :

לפני: כבוד השופטת שרה שדיאור

התובעת:
נעמי קאהן-לינדר

-

הנתבעים:
1. מכון לנדר

2. חיים דוד שון

3. יעקב אפשטיין

4. מיכאל שון

החלטה

בפני בית הדין בקשת הנתבעים לדחיית ישיבת ההוכחות, למחיקת סעיפים מתצהיר הגב' שירלי בן גיאת (להלן: "הגב' בן גיאת") ולהוצאת מסמכים שצורפו לתצהירה מתיק בית הדין.
הנתבעים טענו כי תצהירי התובעת הוגשו באיחור ניכר, על ה נתבעים להגיש תצהירים מטעמם בתוך 45 ימים ממועד הגשת תצהירי התובעת, קרי: עד ליום 8.7.16 (יום ו'), ומשכך המועד האחרון להגשת התצהירים הנו 10.7.16, בעוד שמועד הדיון נקבע ליום 7.7.16. בנוסף ביקשו הנתבעים להורות על הוצאת מסמכים שצורפו לתצהיר הגב' בן גיאת ולמחיקת סעיפים מתצהירה המתייחסים למסמכים אלו, זאת מכיוון שהמסמכים לא נכללו בתצהיר גילוי המסמכים מטעם התובעת.
התובעת התנגדה לבקשה, טענה כי התצהירים הוגשו ביום איחור, זאת חרף היות ב"כ התובעת בחופשת לידה, וכי לא יגרם כל נזק לנתבעים באם לרשותם יעמדו 44 ימים לשם הגשת התצהירים, ולא 45 ימים. ביחס להוצאת המסמכים ומחיקת הסעיפים טענה התובעת כי הבקשה לא עוגנה כדין, המסמכים לא היו בידי התובעת בעת עריכת תצהיר גילוי המסמכים, אולם מדובר במסמכים שהיו בידי הנתבעים כל העת.
לאחר עיון בבקשה ובתגובה מצאתי כי דין הבקשות להידחות.

הבקשה לדחיית מועד הדיון
בניגוד לטענת הנתבעים בבקשה, בהתאם להחלטת בית הדין מיום 22.2.16, היה על הצדדים להגיש תצהירי גילוי מסמכים בתוך 14 ימים, תצהירי עדות ראשית מטעם התובעת בתוך 45 ימים לאחר מכן ותצהירי עדות ראשית מטעם הנתבעים, 45 ימים לאחר קבלת תצהירי עדות ראשית מטעם התובעת.
תצהירי גילוי מסמכים לא הוגשו לתיק בית הדין במועדם.
חרף היות ב"כ התובעת בחופשת לידה, תצהירי עדות ראשית מטעם התובעת הוגשה ביום 24.5.16.
לפיכך, באם יוגשו תצהירי הנתבעים עד ליומיים קודם למועד ההוכחות, קרי: עד ליום 5.7.16, הרי שלרשות הנתבעים פרק זמן של 42 ימים ודי בכך .
טעם זה בלבד אינו מצדיק דחייה של ישיבת ההוכחות, אשר נקבעה כבר ביום 17.12.15, במעמד ב"כ הצדדים, התובעת והנתבע 3. מהבקשה עולה כי חלק מן המצהירים מתגוררים בחו"ל ומשכך יש להעדיף השארת המועד על כנו.
זאת ועוד, קבלת הבקשה תגרום לדחייה ממושכת, נוכח יומנו העמוס של בית הדיןזאת בלא הצדקה של ממש.
בנסיבות אלה, הבקשה לדחיית מועד ישיבת ההוכחות נדחית. הדיון יוותר על כנו. תצהירי עדות ראשית ערוכים כדין מטעם הנתבעים יוגשו עד ליום 5.7.16.

הבקשה למחיקת סעיפים מתצהיר הגב' בן גיאת והוצאת מסמכים שצורפו לו לבקשת הנתבעים צורפו תצהיר גילוי מסמכים מטעם הנתבע 3, מר יעקב אפשטיין, מיום 11.1.16 וכן תצהירי גילוי מסמכים מטעם התובעת (ללא תאריך).
בסעיף 2 ג. לתצהיר גילוי המסמכים מטעם התובעת נכתב: "תכתובות שונות".
מעיון בתצהיר הגב' בן גיאת והמסמכים המצורפים לו עולה כי המסמכים כולם הנם תכתובות מייל שהוחלפו בין הגב' בן גיאת לבין הנתבעים, ומשכך היו כל העת בידיעתם ובחזקתם של הנתבעים. בנוסף, כאמור לעיל, "תכתובות שונות" נרשמו באופן מפורש בתצהיר גילוי המסמכים מטעם התובעת.
הגב' בן גיאת עבדה בתקופה הרלוונטית כמנכ"ל הנתבעת 1, ויש באמור בתצהירה ובנספחים המצורפים לו, כדי לשפוך אור על הסוגיות שבליבת המחלוקת בין הצדדים. לא מצאנו בנימוקי הבקשה נימוק המצדיק מחיקת הסעיפים או הוצאת המסמכים.
בנסיבות אלה, הבקשה נדחית. הדיון יתקיים במועדו והצתהירים יוגשו במועדים לעיל.
בית הדין ממליץ לצדדים להשאיר את טענותיהם בדבר התנהלות ב"כ הצדדים ביניהם ולא לשתף את בית הדין בהודעות לא ראויות, העלולות לגרור הטלת הוצאות משמעותיות לאוצר המדינה.
ניתנה היום, י' סיוון תשע"ו, (16 יוני 2016), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: נעמי קאהן-לינדר
נתבע: מכון לנדר
שופט :
עורכי דין: