ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עזבון המנוחה רחל ברזלי נגד רפאל כהן :

לפני כבוד ה שופטת אורלי מור-אל

תובעים:

  1. עזבון המנוחה רחל ברזלי
  2. איזי אליעזר ברזילי
  3. שי ברזילי

נגד

נתבעים:

  1. רפאל כהן
  2. איילון חברה לביטוח בע"מ

החלטה

לאחר שעיינתי בתחשיבי הנזק בעניינה של המנוחה, במסמכים הרפואיים שצורפו לכתב התביעה, בחוות הדעת הרפואית אודות מצבה הבריאותי, ובחוות הדעת בעניין הקשר הסיבתי בין התאונה נשוא תובענה זו לבין מותה של המנוחה , הצעתי לצדדים היא להתפשר כך שהנתבעים ישלמו לתובעים באמצעות הנתבעת 2, סך של 25,000 ₪.

לסכומים אלה יתווספו החזר אגרה ושכר טרחת עורך דין.

ההצעה היא הערכה על פי הנתונים המצויים כעת (בשים לב שהתובעים ואין בה כדי לחייב. יוער כי הצדדים לא טרחו לצרף לתחשיבים מסמכים ונתונים שיאפשר ו להעריך את הפיצוי בצורה מושכלת.

הצדדים יבואו בדברים ביניהם ויודיעו עמדתם, התובעת בתוך 14 ימים והנתבעת בתוך 30 ימים לאחר מכן.

לא יושג הסכם - יגישו הצדדים תצהירי עדות ראשית כדלקמן:
עדויות התביעה, תוגשנה עד ליום 13.10.16.
עדויות ההגנה, תוגשנה עד ליום 13.11.16.

עד שלא ניתן לקבל ממנו תצהיר - יגיש הצד הרלוונטי בקשה מנומקת, במועדים הנקובים לעיל, ובה יבקש להעידו בלא הגשת תצהיר עדות ראשית.

תצהירי חוקרים, ככל שישנם ומבוקש לדחות את מועד הצגתם, יוכנו במועדים הנקובים, ויוגשו במעטפה סגורה לעיון בית המשפט בלבד, עד 14 יום לפני ישיבת קדם המשפט הבאה, אז תינתן החלטה על מועד הגשתם.

יחד עם התצהירים יגישו הצדדים תיקי מוצגים בהם כל המסמכים שבכוונתם להגיש כראיה ולהסתמך עליהם במשפט. אי-הגשת תצהירים איננה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם יבחר צד שלא להגיש תצהירים, אך יש בדעתו להגיש מסמכים.
המסמכים בתיק המוצגים ימוספרו ברצף ( כל עמוד ועמוד בכתב יד), וזאת בנוסף על כל סימון אחר של המוצגים.

צד שמתנגד להגשת מסמך כלשהו ממוצגי הצד האחר, שלא באמצעות עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד בתוך 21 יום מקבלת המוצגים.

הצדדים יגישו שני עותקים של תיק המוצגים: עותק אחד לתיק האלקטרוני, ועותק אחד לתיק הנייר.

מועד קדם המשפט יוותר על כנו.

ניתנה היום, ד' סיוון תשע"ו, 10 יוני 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עזבון המנוחה רחל ברזלי
נתבע: רפאל כהן
שופט :
עורכי דין: