ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משה גליק נגד נתן פרנקל :

בפני כבוד ה שופט נצר סמארה

תובע

משה גליק
ע"י ב"כ עוה"ד אבי מיכאלי

נגד

נתבעים

  1. נתן פרנקל
  2. מאירה פרנקל קפלן

ע"י ב"כ עוה"ד איתן שניר

3. ניני ניסים נוף
4. הילית טובה נוף
ע"י ב"כ עוה"ד אבידן אבודרם

5. נציגות הבית המשותף
ע"י ב"כ עוה"ד אילנה ולדמן

פסק דין

1. לפניי תביעה כספית, בסדר דין מהיר, שעילתה נזקי רכוש שנגרמו לדירה שבבעלות התובע ברחוב הרב אשי 3 בתל אביב המצויה בקומה הראשונה בבית המשותף (להלן: "דירת התובע" ) כתוצאה מנזילת מים שמקורה כנטען מדירה בקומה השנייה שמעל לדירת התובע, שהייתה בבעלות הנתבעים 1 ו-2 עד לשנת 2009 ומאז בבעלותם של הנתבעים 3 ו-4 (להלן: "דירת נוף") ו/או מנזילה בפיר הבית המשותף שבאחריות נציגות הבית המשותף (להלן: "האירוע" ).

2. בתיק זה נערכו מספר לא מבוטל של ישיבות שבעיקרם עסקו בדבר איתור מקור הנזילה מינויי מומחים וכד'.

3. בחוות דעתו של המומחה שמונה בידי בית המשפט ובהסכמת הצדדים, מר ארז אריה, נקבע כי מקור הנזילה הינו מחיבור צנרת הדירה שמעל לדירת נוף לצנרת המשותפת של הבית המשותף, כאשר המים זלגו בפיר צנרת הבית המשותף לאורך הקיר ורצפת חדר המקלחת בדירת נוף, ועקב כשלים באיטום חדרי הרחצה של דירת נוף, חדרו המים לתקרת דירת התובע ולקירותיה.
4. בעקבות איתור מקור הנזילה על ידי מומחה מטעם בית המשפט, תוקנו הליקויים שגרמו לנזילה.

5. עתה נותרה המחלוקת בשאלת הפיצוי המגיע לתובע בגין עלות תיקון הנזקים שנגרמו לדירתו ופיצויים בגין עוגמת הנפש והסבל שנגרמו לו וכן פיצוי בגין הוצאות שהוציא התובע לצרכי הוכחת תביעתו.

6. בקדם המשפט שהתקיים ביום 25.05.2016 העלו הצדדים ובאי כוחם את כל טענותיהם בפני בית המשפט.

7. בתום קדם המשפט מיום 25.05.2016 השכילו הצדדים להגיע להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ולאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבלה חלקית.

8. לאחר שבחנתי את מכלול חומר הראיות בתיק, לרבות חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט, לרבות המסמכים שהוצגו לי במעמד קדם המשפט האחרון (בימ"ש/1, בימ"ש/2 ובימ"ש/3), תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל במלואה, כך שהנתבעים 3 ו-4 מצד אחד והנתבעת 5 מצד שני יישאו באחריות לקרות האירוע בשיעור שווה, ודין התביעה נגד הנתבעים 1 ו-2 להידחות, ללא צו להוצאות.

הגם שהצדדים הסכימו למתן פסק דין על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית לביסוס מסקנתי.

8.1. אין חולק לגבי מקור הנזילה כפי שנקבע בחוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט, כפי המצוין בסעיף 3 לעיל.

מכאן, שאין לי כל ספק כי האחריות לקרות האירוע הם הבעלים של דירת נוף בזמניים הרלוונטיים לנזילה ונציגות הבית המשותף.
8.2. מאחר שמקור הנזילה הראשי הוא בחיבור צנרת הדירה שמעל לדירת נוף (הדירה בקומה השלישית) לצנרת המשותפת של הבית המשותף ורק בעקבות כך זלגו המים לדירת נוף הרי שלנציגות הבית המשותף ישנה אחריות משמעותית לקרות האירוע.

זאת ועוד, יש לציין כי ב"כ נציגות הבית המשותף ציינה כי לנציגות ישנו קשר חלקי לנזילה, וכי הנציגות מוכנה לקחת חלק מן האחריות לאירוע. אציין כי לא בכדי הנציגות לקחה על עצמה לתקן את מקור הנזילה כאור במוצג בימ"ש/2.

8.3. באשר לאחריות בגין הנזילה מדירת נוף, אני קובע כי האחריות מוטלת על הנתבעים 3 ו-4 בלבד.

הפעם הראשונה שהתובע הלין בפני הנתבעים 1 ו-2 על הנזילה הייתה בשנת 2009, כאשר דירת נוף הייתה עוד בבעלותם. אין חולק כי בסמוך לאחר מכן, הנזילה תוקנה על ידי הנתבעים 1 ו-2. הפעם ההבאה שהתובע הלין בפני הנתבעים 1 ו-2 על הנזילה הייתה בחודש אוגוסט, כפי העולה מסעיף 9 לכתב התביעה המתוקן וכפי העולה ממוצג בימ"ש/3. זאת, לאחר שהבעלות בדירת נוף עברה לנתבעים 3 ו-4.

עצם הפרש הזמנים בין התלונה הראשונה של התובע בפני הנתבעים 1 ו-2 לתלונה השנייה בפניהם, במיוחד כאשר מדובר בפרק זמן של כשלוש שנים, יש בו כדי לנתק את הקשר הסיבתי בין הנזילה מושא התלונה הראשונה לנזילה מושא התלונה השנייה.

יתירה מזאת, מעיון בחוזה המכר (מוצג בימ"ש/1) בגין דירת נוף שנכרת בין הנתבעים 1 ו-2 מצד אחד כמוכרים ובין הנתבעים 3 ו-4 מצד שני כרוכשים, עולה כי הנתבעים 3 ו-4 ויתרו באמצעות החתימה על חוזה המכר על כל טענות, דרישות ותביעות מכל מין וסוג שהוא כלפי הנתבעים 1 ו-2 בגין פגם או אי התאמה בדירה (סעיף 1.3.2 לחוזה המכר). כמו כן, נקבע בחוזה המכר כי האחריות למצבה של דירת נוף תהא על הנתבעים 3 ו-4 בשל העובדה שהם מתגוררים בדירת נוף והם יקבלו את הזכות להעביר את הבעלות בדירה מבלי שתהא להם כל טענה או דרישה ביחס למצב הדירה במועד תשלום מלוא התמורה (סעיף 5.2 לחוזה המכר).

ללמדך, כי הנתבעים 3 ו-4 ויתרו על כל טענה בעניין מצבה של דירת נוף בעצם חתימה על חוזה המכר ולמעשה נטלו לעצמם את כל החובות והזכויות מכוח בעלותם בדירה זו, לרבות לעניין גרימת נזק לדירת שכן עקב נזילה או חוסר אטימות בדירת נוף.

מכאן, שהאחריות בגין הנזילה מדירת נוף מוטלת על הנתבעים 3 ו-4 בלבד.

8.4. אין מקום להטיל על התובע אשם תורם ולהפחית מגובה הפיצויים המגיע לו. לא מצאתי כי כל רבב בהתנהלותו של התובע. ההיפך, אני סבור כי פנייתו של התובע לנתבעים נעשתה בדרך המקובלת בדרישה לתיקון הנזילה, תוך ציפייה כי אלו ישתעו לדרישותיו, אך ללא הועיל. איני מקבל את טענת ב"כ הנתבעים 3 ו-4 כי התובע השתהה בהגשת התביעה. אני סבור כי התובע פעל כאדם הסביר וניסה לפתור את התקלה בדרכי שלום, מבלי להידרש לעזרתו של בית המשפט, אולם משהנתבעים 3 ו-4 התנהלו מולו בעצלתיים נאלץ הוא לפנות לבית המשפט בתביעה דנן כמוצא אחרון.

8.5. לא מצאתי להטיל על התובע הוצאות בגין הגשת התביעה נגד הנתבעים 1 ו-2. אמנם, במבחן התוצאה התברר כי האחריות לאירוע אינה מוטלת על הנתבעים 1 ו-2. עם זאת, מאחר ומדובר בפסק דין על דרך הפשרה ומאחר שהתובע לא ניפח את רכיבי תביעתו, איני מוצא לעשות צו להוצאות.

לפיכך, התביעה מתקבלת במלואה, כפי שנקבע בפתח סעיף 8 לעיל.

9. הנתבעים 3 ו-4 מצד אחד והנתבעת 5 מצד שני ישלמו לתובעת בחלקים שווים הסכומים הבאים:

9.1. סכום התביעה בסך של 19,287 ₪, בתוספת אגרת בית המשפט ששולמה ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

9.2. שכ"ט עו"ד בשיעור 17.55% מסכום המוצמד שנפסק.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

10. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים בדואר רשום ותסגור את התיק.

ניתן היום, א' סיוון תשע"ו, 07 יוני 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: משה גליק
נתבע: נתן פרנקל
שופט :
עורכי דין: