ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אבו יונס אחמד נגד הנסיכה ארועים וכנסים (2006) בע"מ :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה - חיפה

עב 002359/06

בפני:

סגנית נשיא - א. קציר

נציג מעבידים – משה טל

נציג עובדים – שמואל ויצנר

06/01/2008

בעניין:

אבו יונס אחמד

ע"י ב"כ עו"ד

אבו ריא חאלד מועצת פועלי סכנין

תובע

נ ג ד

הנסיכה ארועים וכנסים (2006) בע"מ

ע"י ב"כ

עוה"ד מושיאשוילי סימון

נתבעת

פסק דין

זו תביעה לתשלום פיצויי פיטורין, שכר עבודה, פדיון חופשה שנתית, דמי הבראה, דמי נסיעות, דמי מחלה ודמי חגים.

להלן עובדות המקרה:

1. התובע עבד אצל הנתבעת כעורך שולחנות וכמלצר החל מחודש 5.03 עד חודש 6.06.

2. לטענת התובע הוא קיבל שכר בסך של 200 ₪ ליום עבודה, ואילו הנתבעת טוענת כי התובע השתכר סך של 20 ₪ לשעת עבודה.

3. התובע טוען כי, בחודש 6/06 פוטר מעבודתו אצל הנתבעת לאחר שסירבה לקבלו חזרה לעבודה בתום חופשת מחלה.

הנתבעת מנגד טוענת כי התובע התפטר מעבודתו ללא כל הודעה מוקדמת.

4. לטענת התובע הוא זכאי לתשלום הסכומים כדלקמן:

א. פדיון חופשה שנתית בגין 36 ימי חופשה בסך של 7,200 ₪.

ב. דמי הבראה בגין 18 ימי הבראה בסך של 5,526 ₪.

ג. דמי נסיעות בסך של 8,565 ₪.

ד. דמי מחלה בגין 49 ימים בסך של 9,800 ₪.

ה. דמי חגים בגין 30 ימי חג בסך של 6,000 ₪.

ו. שכר עבודה בסך של 9,525 ₪.

ז. פיצויי פיטורין בסך של 9,500 ₪.

לאור האמור לעיל אנו קובעים כדלקמן:

5. באשר לנסיבות יחסי העבודה בין הצדדים, התובע הצהיר והעיד בביה"ד כי בתום חופשת מחלה נאמר לו ע"י מר משה חן, אחד מבעלי הנתבעת, כי הוא מפוטר -

"הוא אמר שאין לו עבודה בשבילי בגלל ששאלתי יותר מידי שאלות".

(פרוטוקול דיון מיום 26.11.07 עמ' 8 שורות 16-17).

עדותו וגרסתו של התובע אמינה עלינו.

6. על כן, אנו קובעים כי התובע פוטר מעבודתו אצל הנתבעת וזכאי לתשלום פיצויי פיטורין.

7. בהתאם לתלושי השכר של התובע, שכרו החודשי הממוצע בשנה האחרונה לעבודתו אצל הנתבעת עמד על סך של 2,786 ₪.

לפיכך, התובע זכאי לפיצויי פיטורין בסך של 2,786 ₪ * 3.16 שנים = 8,822 ₪, בצרוף הפרשי ריבית והצמדה כחוק מיום 1.7.06 ועד מועד התשלום בפועל.

8. מעיון בתלושי השכר של התובע וכרטיסי הנוכחות שהוגשו לביה"ד נראה כי אין בסיס לטענת התובע כי קיבל שכר עבודה יומי בסך של 200 ₪ ו/או שכר שעתי בסך של 25 ₪. אולם עולה כי שכרו הממוצע של התובע לשעת עבודה היה בסך של 20 ₪, וכי התובע עבד בממוצע 7 שעות ביום, בהתאם לטענת הנתבעת.

אשר על כן, זכויותיו הסוציאליות של התובע יחושבו בהתאם לאמור לעיל.

9. כמו כן, בהתאם לתלושי השכר וכרטיסי הנוכחות, נראה כי שולם לתובע מלוא שכר עבודתו בגין כל השעות בהן עבד, וזאת חרף העובדה כי בתלושי השכר צוין כי התובע עובד 6 שעות ביום בלבד, ועפ"י כרטיסי הנוכחות עבד בפועל יותר שעות עבודה.

לפיכך, דין רכיב התביעה בגין הפרשי שכר עבודה ופיצויי הלנת שכר – להידחות בזאת.

10. פדיון חופשה שנתית -

בתלושי השכר של התובע לא צוין כי שולם בגין ימי חופשה במהלך כל תקופת עבודתו אצל הנתבעת.

לפיכך, התובע זכאי לפדיון חופשה שנתית בגין 3 השנים האחרונות לעבודתו אצל הנתבעת.

בהתאם להיקף משרתו של התובע ( 7 שעות עבודה ביום, כאמור לעיל) הוא זכאי לתשלום בגין 31.5 ימי חופשה (0.875 היקף משרה * 36 ימי חופשה)

על כן, על הנתבעת לשלם לתובע פדיון חופשה שנתית בסך של 4,410 ₪ (31.5 ימי חופשה * 7 שעות עבודה ביום * 20 ₪ לשעה), בצרוף הפרשי ריבית והצמדה כחוק מיום 1.7.06 ועד מועד התשלום בפועל.

11. דמי הבראה -

בתלושי השכר של התובע אף לא צוין כל תשלום בגין דמי הבראה במהלך כל תקופת עבודתו אצל הנתבעת.

לפיכך, התובע זכאי לדמי הבראה בגין השנתיים האחרונות לעבודתו אצל הנתבעת.

בהתאם להיקף משרתו של התובע כאמור, הוא זכאי לתשלום בגין 11.5 ימי הבראה (0.875 היקף משרה * 13 ימי הבראה).

על כן, על הנתבעת לשלם לתובע דמי הבראה בסך של 3,530.5 ₪ (11.5 ימי הבראה * 307 ₪ ליום), בצרוף הפרשי ריבית והצמדה כחוק מיום 1.7.06 ועד מועד התשלום בפועל.

12. דמי נסיעות -

מר משה חן, מבעלי הנתבעת, העיד בביה"ד כי על התובע היה להגיע בכוחות עצמו לעבודה אך בסיום האירוע היו הסעות לכל העובדים החל מהשעה 23:30 ועד השעה 01:00 בלילה. (ראה פרוטוקול דיון מיום 26.11.07 עמ' 13).

מר חלומה מופאק, מנהל אירועים בנתבעת, העיד בביה"ד כי התובע עבד כעורך שולחנות, למעט תקופה קצרה בה עבד כמלצר.

בתפקידו של התובע כעורך שולחנות אזי עריכת השולחנות מתבצעת לפני האירוע במהלך שעות היום, ולכן התובע לא נאלץ להישאר בעבודה עד סוף האירוע. על כן, ההסעות שסופקו לעובדי הנתבעת בסיום האירועים אינן רלוונטיות לתובע והוא נאלץ לחזור לביתו בכוחות עצמו.

התובע עצמו העיד כי נהג להגיע לעבודה ברכבו הפרטי, וכי במהלך כל תקופת עבודתו בנתבעת לא זכה לנסוע בהסעה מאורגנת מהנתבעת. אשר על כן, התובע זכאי לתשלום בגין נסיעות לעבודה וממנה בסך של 21 ₪ ליום עבודה. נראה כי חישובי התובע בעניין הינם נכונים, ומאחר והנתבעת לא הציגה כל חישוב נגדי לדמי הנסיעות, אנו קובעים כי התובע זכאי לדמי נסיעות בסך של 8,565 ₪ בצרוף הפרשי ריבית והצמדה כחוק מיום 1.7.06 ועד מועד התשלום בפועל.

13. דמי מחלה -

מעיון בתלושי שכרו של התובע ניתן לראות, כי לא שולם לו במהלך כל תקופת עבודתו דמי מחלה, כך למשל, בהתאם לתעודות המחלה שהמציא התובע וכרטיסי הנוכחות שלו בחודשים 11/05 ו- 6/06 לא שולמו לתובע, כטענתו, דמי מחלה.

התובע קיבל שכר רק עבור הימים בהם עבד בפועל, ללא תשלום נוסף בגין ימי חופשה כאמור ו/או ימי מחלה.

אשר על כן, התובע זכאי לדמי מחלה בגין 49 ימי מחלה בסך של 6,860 ₪ (49 ימים * 7 שעות עבודה * 20 ₪ לשעה), בצרוף הפרשי ריבית והצמדה כחוק מיום 1.7.06 ועד מועד התשלום בפועל.

14. דמי חגים -

מר משה חן, בעלי הנתבעת, העיד כי ימי חג לא שילם לאף אחד מהעובדים, למעט העובדים הקבועים.

(ראה פרוטוקול דיון מיום 26.11.07 עמ' 14 שורה 18).

היות והתובע לא היה "עובד קבוע" בנתבעת. על כן, עפ"י הודאתו של מר חן, לא קיבל תשלום בגין ימי חג. יש לציין שהתובע עבד אצל הנתבעת למעלה מ- 3 שנים, ויש לראותו כעובד קבוע מבחינת זכויותיו הסוציאליות.

לאור האמור, התובע זכאי לדמי חגים בגין כל תקופת עבודתו אצל הנתבעת בסך של 4,200 ₪ (30 ימי חג * 7 שעות עבודה * 20 ₪ לשעה), בצרוף הפרשי ריבית והצמדה כחוק מיום 1.7.06 ועד מועד התשלום בפועל.

15. סיכום -

לאור כל האמור לעיל, על הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים כדלקמן:

א. פיצויי פיטורין בסך של - 8,822 ₪.

ב. פדיון חופשה שנתית בסך של - 4,410 ₪.

ג. דמי הבראה בסך של – 3,530.5 ₪.

ד. דמי נסיעות בסך של – 8,565 ₪.

ה. דמי מחלה בסך של – 6,860 ₪.

ו. דמי חגים בסך של – 4,200 ₪.

על הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים הנ"ל בצרוף הפרשי ריבית והצמדה כחוק מיום 1.7.06 ועד מועד התשלום בפועל.

16. על הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים המפורטים לעיל תוך 30 יום מיום מתן פסק הדין, אחרת ישאו הסכומים הנ"ל הפרשי ריבית והצמדה כחוק מהיום ועד מועד התשלום בפועל.

17. כמו כן, על הנתבעת לשלם לתובע הוצאות משפט בסך של 3,000 ₪, תוך 30 יום מיום מתן פסק הדין, אחרת ישא הסכום הנ"ל הפרשי ריבית והצמדה כחוק מהיום ועד מועד התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

ניתן היום, בינואר 2008, בהעדר הצדדים.

א. קציר

סגנית נשיא

משה טל

נציג מעבידים

שמואל ויצנר

נציג עובדים

002359/06עב 710 לימור לוי