ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ביטוח חקלאי נגד ארקדי אוסובצקי :

בפני כבוד ה שופטת עדי חן-ברק

מערערים

ביטוח חקלאי - אגודה שיתופית מרכזית בע"מ

נגד

משיבים

ארקדי אוסובצקי

החלטה

לאחר שעיינתי בבקשה ו בתגובה - הנני מורה על עיכוב ביצוע פסק הדין באופן חלקי כך שיועבר למשיב סכום כולל של 100,000 ש"ח .

  1. אכן כשענינו של פסק דין בתשלום כספי אין נטיית בית המשפט לעכב את ביצועו אלא כאשר יש בידי החייב לשכנע כי לא יוכל להיפרע מהזוכה אם יתקבל הערעור.
  2. במקרה דנן ובשים לב לגיל המשיב (בן 60), מצבו הרפואי והתעסוקתי, מצבו הכלכלי כפי שעולה ממכתב בא כוחו משנת 2010, כאשר מצב כלכלי זה לא נסתר ע"י המשיב אשר כל המידע בקשר למצבו הכלכלי מצוי בידיו , ובנקל יכול היה לסתור האמור במכתב בא כוחו משנת 2010, עולה חשש של היעדר יכולת להיפרע בחזרה.

לאמור לעיל אוסיף כי כאשר מדובר בסכום כספי גבוה כבמקרה דנן, הלכה פסוקה היא כי גובה הסכום שנפסק מהווה שיקול בהערכת יכולת המשיב להשיב את המצב לקדמותו במידה והערעור יתקבל (ראה האמור בבש"א 7637/06 כלל נ' פלוני ניתן ביום 13/11/06: " החשש מפני אי השבתו של סכום כה גבוה אינו קושי פרטני הנוגע לאדם זה או אחר, וניתן להניח כי כל אדם ממוצע יתקשה בהשבת סכום מעין זה".
בשים לב לאמור לעיל סביר לקבוע הן בהתחשב בגילו וב העדר הכנסתו של המשיב, והן כאמור בשים לב לסכום הגבוה שנפסק (כ - 600,000 ₪), כי ככל שישולם מלוא סכום פסק הדין וככל שהמשיב יצרוך את מלוא הסכום שנפסק, יש להניח בסבירות גבוהה כי המבקשת תתקשה לגבות בחזרה את הסכום המלא ככל שהערעור יתקבל.
3. כן יש לתת את הדעת לעובדה כי סכום לא מבוטל מתוך הסכום שנפסק הינו בגין הפסד כושר השתכרות לעתיד (383,553 ₪) , עזרת צד ג' וניידות שבחלקם נפסקו לעתיד (650,000 ₪), ובהתאם לפסיקת בית המשפט העליון כאשר רכיב פיצוי מרכזי הינו בגין נזק שיתגבש בעתיד, אזי, ניתן לעכב חלק מהסכום (ראה דברי כבוד השופט זילברטל ברע"א 323/13 שאדי נ' חמאדן ניתן ביום 3/3/13.
עוד אומר ביחס למאזן הנוחות כי המשיב מקבל מידי חודש קצבה חודשית מהמל"ל (בגין ניידות, נכות מעבודה וקצבה מיוחדת) בסכום כולל של כ-8,700 ₪ כך שיש לו הכנסה חודשית קבועה .
ראוי לציין עוד, בהקשר למאזן הנוחות, כי מבין שני התנאים הנבחנים בבקשה לעיכוב ביצוע (מאזן הנוחות וסיכויי הערעור), התנאי של מאזן הנוחות הינו התנאי המרכזי והעיקרי בין השניים, ו הלכה פסוקה היא כי ראוי לתת לו את משקל הבכורה (ע"א 4547/13 ממ"י נ' מפעלי צאן, ניתן ביום 7/7/13; ע"א 3326/13 מעון פאר הר ציון נ' שמואלי, ניתן ביום 13/6/13).

4. בשקלול האמור לעיל ותוך התייחסות ל"מקבילית הכוחות" הנבדקת בבקשה לעיכוב ביצוע, בין מאזן הנוחות וסיכויי הערעור, כאשר יש מקום לטעמי כי ערכאת הערעור תבחן טענות המבקשת ככל שהן נוגעות לגובה ה קיצוץ שנקבע בסכום תגמולי המל"ל, וכן טענותיה ביחס לקביעת שיעור הקיצור שקבע בית המשפט קמא תוך העמדתו על 5 שנים בשים לב ל אמור בחוות דעת המומחה שמונה בנושא זה. כן ראוי לבחון טענתה בנוגע לקביעתו האגבית של בית המשפט ביחס לזכאות ל-25% ככל שהפיצוי נבלע.
בשים לב לאמור לעיל ראוי להורות על עיכוב ביצוע חלקי של פסק הדין באופן שיעוכב מלוא הסכום פרט לסכום של 100,000 ש"ח .

ניתנה היום, כ"ז אייר תשע"ו, 04 יוני 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ביטוח חקלאי
נתבע: ארקדי אוסובצקי
שופט :
עורכי דין: