ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד ריאד סרסור :

לפני כבוד ה שופטת רות וקסמן

המאשימה

מדינת ישראל

נגד

הנאשם
ריאד סרסור

נוכחים
ב"כ המאשימה עו"ד צעאדה
ב"כ הנאשם עו"ד הולבינגר
אין הופעה לנאשם
פרוטוקול

ב"כ הנאשם:
אני מגיש לביהמ"ש יפוי כח.

החלטה

המזכירות תעדכן המערכת הממוחשבת בפרטי יפוי הכח.

ניתנה והודעה היום כ"ד אייר תשע"ו, 01/06/2016 במעמד הנוכחים.

רות וקסמן , שופטת

ב"כ המאשימה:
מודיע/ה על תיקון כתב האישום באופן שבמקום התקנה הרשומה 47(ב) לת"ת תרשם תקנה 47(ה)(5) לת"ת.
וכן ישונה סמל סעיף מסמל 2556 לסמל סעיף 6153 כתב אישום מתוקן - מוגש.
החלטה
מאשרת תיקון כתב אישום – כמבוקש.

המזכירות תתייק כתב האישום המתוקן בתיקיית כתבי טענות.

ניתנה והודעה היום כ"ד אייר תשע"ו, 01/06/2016 במעמד הנוכחים.

רות וקסמן , שופטת

ב"כ הצדדים:
הצדדים מודיעים לבית המשפט כי הגיעו להסדר טיעון.
בית המשפט מודיע לצדדים כי איננו כבול להסדר הטיעון, וכי קיימת אפשרות שלא יגזור על הנאשם את העונש המוסכם.

ב"כ הנאשם:
כתב האישום המתוקן הוקרא לנאשם על ידי מחוץ לכותלי בית המשפט הוא הבין אותו ומודה בעובדות שבכתב האישום המתוקן במסגרת הסדר.
הכרעת הדין
הנאשם באמצעות סנגורו הודה בכל העובדות הנטענות בכתב האישום המתוקן .
לפיכך, אני מוצאת את הנאשם אשם בעבירות שיוחסו לו בכתב האישום המתוקן ומרשיעה אותו בהתאם.

ניתנה והודעה היום כ"ד אייר תשע"ו, 01/06/2016 במעמד הנוכחים.

רות וקסמן , שופטת

טיעונים לעונש:
ב"כ המאשימה:
מדובר בעבירה של עקיפת רכב אחר בעת שהדרך לא היתה פנויה במרחק מספיק כדי לאפשר עקיפה בבטחה ובכך נגרם סיכון לנסיעתו של רכב אחר.
הנאשם נוהג משנת 84, צבר לחובתו 67 הרשעות קודמות. אחרונה מלפני 3 שנים. אין עבירה דומה.
גיליון הרשעות – מוגש ומסומן - ת/1.
לאור כשלים ראייתיים ומשמדובר באי הבנה להוראת השוטר במקום שהיתה תאונה לא הבין את השוטר ועקף, לכן תוקן כתב האישום לקולא, במסגרת הסדר עותרים לפסילה של 8 ימים מיום 24.5.16 עת נפסל מנהלית, למען הסר ספק רישיון הנהיגה יוחזר היום , פסילה על תנאי וקנס.
מתחם ענישה – על פי סעיף 40ג(א) לחוק העונשין ותיקון 113 שקובע כי רמת הענישה תהיה על פי עקרון ההלימה, הולם.

ב"כ הנאשם:
מבקש לכבד את ההסדר.
מצטרף לדברי ב"כ המאשימה.
מדובר באדם מבוגר. ככל הנראה לא הבין נכון את ידיו של השוטר או התנופפות ידיו. ההסדר הוא נוכח כשלים ראייתיים מהותיים. אשתו נכה – מציג תעודה – נ/1 .כל יום אשר אינו נוהג מבחינתו פוגע בפרנסתו. הוא המפרנס היחיד. אב ל-7 ילדים. מבקש קנס מתון.
מבקש לשלם את הקנס תוך 90 ימים.
גזר-דין

בקביעת מתחם העונש ההולם את מעשה העבירה שביצע הנאשם, העיקרון המנחה הוא ההלימה, דהינו יחס הולם בין חומרת המעשה בנסיבותיו ומידת אשמתו של הנאשם ובין סוג ומידת העונש המוטל עליו כאשר מדיניות הענישה אמורה להרתיע מפני ביצוע עבירות תנועה נוספות ולהעביר מסר באמצעות ענישה מחמירה על מי שבהתנהגותו מסכן משתמשי הדרך.

בשלב זה תמונת הראיות לא נפרסה בפני, ואולם חזקה על המאשימה באשר תמונת הראיות כולה פרוסה בפניה, כי בחנה היטב את חומר הראיות, נתנה דעתה לכל הטיעונים ושקלה את כל השיקולים הראויים בטרם הגיעה להסדר ותיקנה את כתב האישום.

מטעמי מדיניות משפטית ונוכח הלכת ביהמ"ש העליון בעניין כיבוד הסדרי טיעון, ולאחר ששקלתי הטיעונים, אתן ידי להסדר ואכבדו.
לאחר ששקלתי את השיקולים השונים ובחנתי טיעוני הנאשם אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:

קנס
אני דנה את הנאשם לתשלום קנס בסך 900₪ .
הקנס ישולם תוך 90 ימים מהיום שאם לא כן יצבור הפרשי הצמדה וריבית פיגורים.
ב"כ הנאשם הונחה לגשת למזכירות לקבל שובר תשלום.

פסילה בפועל
הנני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 8 ימים החל מיום 24.5.16.
עת נפסל מנהלית.
למען הסר ספק, רישיון הנהיגה יוחזר למבקש לאלתר (תיק משטרה 51-2-1006678-6).

פסילה על תנאי
הנני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של חודש וזאת על-תנאי למשך 2 שנים. התנאי הוא שהנאשם לא יעבור אותה/ן עבירה/ות שעליה/ן הורשע או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה לפקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ"א - 1961 ויורשע בגינן.
זכות ערעור לבית המשפט המחוזי מרכז תוך 45 ימים מהיום.

ניתנה והודעה היום כ"ד אייר תשע"ו, 01/06/2016 במעמד הנוכחים.

רות וקסמן , שופטת

הוקלד על ידי איריס יזהר


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: ריאד סרסור
שופט :
עורכי דין: