ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ר.פ נגד כלל חברה לביטוח בע"מ :

בפני: כבוד השופט אור אדם, סגן הנשיאה

תובע
ר.פ
ע"י עו"ד דותן לינדנברג

נגד

נתבעת

כלל חברה לביטוח בע"מ
ע"י עו"ד גלית ברימר חיים

החלטה

התובע הגישה תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לו לטענתו ביום 17.5.09 עת החליק, נפל ונחבל.
התובע הגיש חוות דעת מומחה בתחום הפסיכיאטרי, בה נקבעו לתובע 5 0% נכות צמיתה. הנתבעת הגישה חוות דעת מומחה מטעמה בתחום הפסיכיאטרי בה נקבע כי לתובע לא נותרה נכות צמיתה בגין התאונה.
נוכח הפער בין חוות הדעת, אני מורה על מינויה של דר' נועה קרת כמומחית מטעם בית משפט בתחום הפסיכיאטרי, אשר פרטיה ליצירת קשר הינם: המרכז לבריאות הנפש בבאר יעקב, טל' 08-XXXX277.
בידי הצדדים להודיע בתוך 7 ימים אם ברצונם להחליף את המומחית שמונתה.
המומחית תקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע בעקבות האירוע מיום 17.5.09 (להלן: "האירוע") תוך התייחסות, בין היתר, לנקודות הבאות:
האם לוקה התובע כיום בנכות , ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
ככל שהייתה נכות זמנית בסמוך לאחר האירוע, תקבע המומחית את גובהה ומשכה.
המומחית תתייחס לקשר הסיבתי שבין האירוע לבין מצב התובע נכון להיום.
האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
האם מצבו של התובע עלול להחמיר בעתיד או להשתפר.
בעלי הדין רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם, לרבות חוות דעת מומחים. המומחה יציין בחוות הדעת אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.
שכרה של המומחית לא יעלה על 6,000 ₪ בתוספת מע"מ.
בשלב זה יישא כל אחד מהצדדים במחצית שכר טרחתה של המומחית כאשר הדבר יילקח בחשבון לעניין הסכומים שייפסקו.
התובע יפקיד בקופת בית המשפט סך של 3,000 ₪ בתוספת מע"מ וזאת עד ליום 30.6.16.
לעיוני ביום 3.7.16.
הנתבעת תשלם חלקה בשכר טרחת המומחית ישירות לידי המומחית ותמציא לבית המשפט אסמכתא לביצוע התשלום.
המזכירות לא תוציא כתב מינוי למומחה טרם הפקדת כספי הפיקדון על ידי התובע.
חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר עד יום 10.9.16.
לעיוני ביום 11.9.16.
תשומת לב המומחה כי חלקו של התובע בשכר טרחת המומחה ישולם ישירות לידיו מקופת בית המשפט וזאת לאחר הגשת חוות הדעת לתיק בית המשפט ולצדדים. על המומחה לצרף לחוות דעתו דף מקדים בו הוא מבקש לשלם לו שכר הטרחה וכן יציין פרטי חשבון הבנק אליו יש להעביר שכר הטרחה.
בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
תחשיב נזק מטעם התובע יוגש עד יום 10.10.16.
תחשיב נזק מטעם הנתבעת עד יום 30.10.16.
תחשיבי הנזק יוגבלו לארבעה עמודים ויכללו, בין היתר, טיעון בכתב לגבי תקופת אי הכושר שאושרה, התייחסות למשך זמן ההיעדרות (בפועל) מהעבודה, התייחסות בכתב לסכומי הניכוי, שלדעת הצדדים יש לנכות, בציון הסכום הסופי לניכוי ושיטת החישוב לגבי כל אחת מהקצבאות (דמי פגיעה, מענק נכות, קצבת נכות וכיוצ"ב), אליהם יצורפו אישורי אי כושר לעבודה, אסמכתא מהמעביד לגבי תקופת ההיעדרות בפועל, תלושי שכר (לפחות ארבעה חודשים לפני התאונה, ברצף תלושים עד חלוף ארבעה חודשים לפחות לאחר חזרה לעבודה), נתונים אודות תקבולים ששולמו ע"י המוסד לביטוח לאומי, חוות דעת אקטואריות, קבלות וכל מסמך רלוונטי אחר לתמיכה בטענות שנטענו בתחשיב.
הדיון הקבוע ליום 26.10.16 ידחה ליום 20.11.16 בשעה 10:00.
לאחר קבלת חוות הדעת יבואו הצדדים בדברים וינסו לגבש הסכמה מלאה או חלקית, כדי לחסוך הכרעה שיפוטית שהוצאותיה בצידה.
התובע יתייצב בעצמו לקדם המשפט.

ניתנה היום, כ"ה אייר תשע"ו, 02 יוני 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ר.פ
נתבע: כלל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: