ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דור-אל דלתות מקבוצת דלויה בע"מ נגד גד אויזרט :

בפני כבוד ה נשיא יוסף אלון

המבקשים

  1. דור-אל דלתות מקבוצת דלויה בע"מ
  2. יוסי דלויה
  3. רפאל בן עזרי

כולם ע"י ב"כ עו"ד פנחס דלויה

נגד

המשיבים

  1. גד אויזרט
  2. יצחק בן דהן
  3. שלום דזהנשוילי

כולם ע"י ב"כ עו"ד אפריים פרומוביץ

4. ג.א.ש בס"ד יזמות בע"מ
5. משה גאן
ע"י ב"כ עו"ד לבנה עובדיה

החלטה

המבקשים והמשיבים תובעים זה את זה בבית משפט השלום בבאר שבע בעילות חוזיות-כספיות. ארבע התובענות שהוגשו לבית המשפט קמא באותן הסוגיות אוחדו.
הצדדים הגישו כתבי הגנה ותצהירי עדות ראשית מטעמם, התקיימו למעלה מעשר ישיבות הוכחות במסגרתן נחקרו כל עדי הצדדים ואף נקבעו מועדים להגשת סיכומים.
ביום 15/10/15 ( בטרם הסתיימה שמיעת הראיות), הגישו המבקשים לבית המשפט קמא בקשה למינוי רו"ח מומחה מטעמו, לצורך הכרעה במחלוקת חשבונאית שנתגלתה, לשיטתם, עם התקדמות ההליכים.
המשיבים התנגדו לבקשה בטענה כי היא הוגשה בשיהוי ניכר ובלא כל הצדק סביר לכך.

לאחר קבלת תשובת המבקשים ובתום שמיעת הראיות, דחה בית המשפט קמא ( כבוד השופטת ר. טיקטין-עדולם) את הבקשה למינוי מומחה ( בהחלטה מיום 16/3/16) מן הטעם שהבקשה הוגשה בשיהוי ניכר, בסמוך לסיום שמיעת הראיות ולאחר שניתנו למבקשים מספר הזדמנויות להגיש חוו"ד מומחה מטעמם.
בית המשפט דחה את טענת המבקשים לגילויים חדשים וקבע כי כבר בתצהירי העדות הראשית שהגישו המבקשים ניתנה התייחסות לעניינים כספיים. המדובר בהליך שהחל עוד בשנת 2010 ומצוי בשלבי סיום והכרעה, כך שמינוי מומחה מטעם בית המשפט בשלב מתקדם זה של ההליך עלול להחזיר את ההליך לקדמותו, והכל בניגוד להחלטתו הקודמת ( והמפורטת) של בית המשפט קמא מיום 26/4/15 – במסגרתה נדחתה בקשת המבקשים לתיקון כתב התביעה שכללה גם בקשה לצירוף חוות דעת מומחה מטעמם.

נגד החלטה זו משיגים המבקשים בבקשת הרשות לערער שבפני.

לטענתם, שגה בית המשפט קמא משהעדיף את הפרוצדורה על פני המהות. המבקשים חוזרים וטוענים כי עם התקדמות ההליכים נתגלו פערים בחישוב עלויות והועלו טענות לתשלום בחסר אל מול תשלום עודף. לפיכך, טוענים המבקשים, נדרשת חוות דעת מקצועית ואובייקטיבית שאין בה כדי להעניק יתרון דיוני למי מבין הצדדים.

מנגד, טוענים המשיבים 3-1 ( להלן – המשיבים), כי יש לדחות את הבקשה על הסף וזאת בשל השיהוי הניכר שבהגשתה ולאור התנהלות המבקשים בהליך קמא.
המשיבים פירטו את השתלשלות ההליכים בפני בית המשפט קמא, במסגרתם כבר בתחילת ההליך אפשר בית המשפט קמא לצדדים להגיש חוות דעת מומחה מטעמם ונקבע כי בעל דין שלא יגיש בקשה מתאימה לעניין זה, יראוהו כמי שוויתר על זכותו.
יתרה מזאת, מפנים המשיבים להצהרת ב"כ המבקשים עוד בשנת 2013 כי בכוונתו להגיש חוו"ד חשבונאית מטעמו – הצהרה אשר לא מומשה עד כה ויש לראות במבקשים כמי שזנחו הצהרתם.
לשיטתם, מדובר בבעלי דין מיוצגים, שקיבלו את יומם בדין, וכי רק לאחר שבקשתם לתיקון כתב התביעה – נדחתה, חוזרים הם ומבקשים בדרך עוקפת וכמקצה שיפורים להורות על מינוי מומחה מטעם בית המשפט, במסגרתו יוכלו לצרף ראיות נוספות אשר נמנעו מלצרף עד כה.

עוד טוענים המשיבים, כי מינוי מומחה מטעם בית המשפט בשלב כה מתקדם של ההליך, עלול לגרום להם לעיוות דין של ממש ולהשחתת זמן שיפוטי ומשאבים רבים שהקצו בית המשפט קמא והצדדים עצמם בניהול ההליכים המורכבים שהתארכו מעבר לצורך.
בית המשפט קמא, כך לטענת המשיבים, איפשר לצדדים להגיש בקשות רבות, לחקור את מלוא העדים הדרושים בחקירות מקיפות וממצות מבלי לחסוך בזמן שיפוטי יקר – והכל לטובת חקר האמת.

המשיבה 5, הותירה את ההכרעה בבקשת הרשות לערער לשיקול דעתו של בית המשפט. המשיבה 4 לא הגיבה לבקשת רשות הערעור.

לאחר עיון בבקשת הרשות לערער ובתגובת המשיבים – על נספחיהן – לא מצאתי מקום למתן הרשות לערער.
בבקשה למינוי מומחה שהגישו המבקשים לבית המשפט קמא ( ביום 15/10/15) כמו גם בבקשת הרשות לערער שבפני, חוזרים המבקשים ומעלים טענות בדבר הנחיצות והחשיבות שבמינוי מומחה מטעם בית המשפט – אולם מדובר בטענות כלליות בלבד הנטענות בעלמא, ולא ניתן להיעתר להן, בייחוד לא בשלב מתקדם זה של ההליך.

כפי שציין בית המשפט קמא בהחלטתו, תקנות סדר הדין האזרחי מסמיכות את בית המשפט להורות על מינוי מומחה מטעמו גם שלא על דעת הצדדים ואף מבלי שהדבר התבקש על ידי מי מהצדדים – והכל מתוך חתירה לחקר האמת וליעילות שיפוטית. אולם, משמדובר בתובענות שעיקר הסכסוך בהן הינו כספי-חוזי, לא ניתן לקבל את טענת המבקשים ל"גילויים חדשים", לכאורה, שעה שמדובר בסוגיה מהותית ועקרונית השזורה בהליך מתחילתו.

יתכן וכחלק מהכרעתו הסופית בתובענה יידרש בית המשפט קמא לערוך תחשיבים כאלה ואחרים, אולם עיון בכתבי הטענות ובתצהירי הצדדים מעלה כי אותן טענות כספיות יוכרעו, ראשית ומעל לכל, בהתאם להכרעה בטענות המהותיות שהעלו הצדדים.

המבקשים הגישו תצהירי עדות ראשית ותצהיר עדות משלים מטעמם כבר בסוף שנת 2013, לאחר שתצהירי המשיבים היו בפניהם, ולא מצאו מקום לצרף חוות דעת מומחה מטעמם או לכל הפחות לעתור למינוי מומחה שכזה מטעם בית המשפט.

למעלה מן הצורך, אוסיף כי גם אם היו הצדדים מסכימים למינוי מומחה מטעם בית המשפט – לא היה זה ראוי וצודק להורות כמבוקש. בעלי הדין ובית המשפט השקיעו ממרצם ומזמנם בניהול ההליך, בהגשת בקשות ותצהירים, בחקירת עדים ואף חלקם הגישו סיכומים – כך שאין כל הצדק לבטל כל אלה בשישים ולהחזיר את ההליך לאחור.

לאור כל המפורט לעיל – לא מצאתי כי נפל פגם בהחלטת בית המשפט קמא המצדיק התערבות ערעורית, ואני דוחה את הבקשה.

המבקשים יישאו בהוצאות המשיבים 1-3 בבקשה זו בסך 5,000 ₪ אשר ישולמו מתוך העירבון שהופקד על ידם בהליך זה ,וזאת באמצעות ב"כ המשיבים 1-3 (עוה"ד א.פרומוביץ).

המזכירות תשלח עותק החלטה זו לבאי כוח הצדדים.

ניתנה היום, כ"ה אייר תשע"ו, 02 יוני 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דור-אל דלתות מקבוצת דלויה בע"מ
נתבע: גד אויזרט
שופט :
עורכי דין: