ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלמה אלעזר קאופמן נגד אור השן בע"מ :

02 יוני 2016
לפני: כבוד השופט אייל אברהמי, נשיא

התובעים:
שלמה אלעזר קאופמן ו- 3 אח'
ע"י ב"כ: עו"ד דניאל פלד, עו"ד גלעד לסר
-
הנתבעים:
1.אור השן בע"מ
2.רנטגן השקעות (1986) בע"מ
3.חיים ברכר
ע"י ב"כ: עו"ד פיני בסיס

החלטה

התובעים ביקשו איחוד ארבעת התיקים, שהוגשו ונפתחו בכתב תביעה אחד.
טרם הוגשו כתבי הגנה.
התיקים שאיחודם מבוקש הם אלו:
סע"ש 37394-04-16 שלמה קאופמן
סע"ש 37404-04-16 איריס קאופמן
סע"ש 37425-04-16 שני קאופמן
סע"ש 37414-04-16 עדי סלאב קאופמן

לטענת התובעים מדובר בארבעה בני משפחה (מדובר בבעל ואישה ושתי בנותיהם, ראו בהתאמה ברשימה לעיל לפי הסדר) שעבדו כולם אצל הנתבעת ופוטרו יחד באותו יום באותן נסיבות. לטענת התובעים הקשר המשפחתי היווה מרכיב נכבד בהחלטת הפיטורים ולמעשה פיטורי האב שלמה גררו את פיטורי יתר בני המשפחה .
הנתבעת התנגדה לבקשה לאיחוד התיקים וטענה כי תקופות העבודה שונות וכן סכומי התביעה. לטענת הנתבעת כל תביעה עומדת על רגליה שלה בנפרד ואין כל דמיון עובדתי וממילא גם משפטי ועל כן אין כל הצדקה לאיחוד. אף אין רלוונטיות בין כל התובעים לכל הנתבעים. כך למשל רק בעניינו של מר שלמה קאופמן נטען כי יש לו עי לת תביעה כנגד נתבע 3 לנוכח התחייבות אישית כלפיו, אולם יתר התובעות אינן טוענות זאת. כך גם טוענים הנתבעים כי לגבי הנתבעת 2, שפעלה שנים רבות לפני הקמת הנתבעת 1, לא הובאה כל תשתית עובדתית לכך שתי הבנות - שני ועדי קאופמן - עבדו במסגרתה. בהתאם יידרשו הנתבעים, לטענתם, להגיש כתבי הגנה שונים ונפרדים לכל תובע. הנתבעים ביקשו לדחות את הבקשה ולהורות לתובעים לתקן כתב התביעה ולהגיש כתבי תביעה נפרדים המתייחסים לכל תובע בנפרד. יחד עם זאת ציינו הנתבעים כי אין מניעה מבחינתם לבחון בהמשך, לאחר שיוגשו כתבי ההגנה והתביעות שכנגד, אם יש מקום לאחד הדיונים המוקדמים או כל מנגנון אחר שיקל על ניהול ההליך.

התובעים טענו בתשובתם כי הם סבורים שאיחוד התיקים ייעל את ההליך וימנע קבלת הכרעות סותרות. מכל מקום לנוכח התנגדותם הנחרצת של הנתבעים הם מותירים את ההכרעה בשאלה לשיקול דעת בית הדין ואינם עומדים על בקשתם. מכל מקום ככל שבעתיד יבקשו הנתבעים איחוד תיקים, כנרמז מתגובתם, יעמדו התובעים על פסיקת הוצאות בגין התנגדותם המיותרת של הנתבעים כעת.

הכרעה

סמכותו של בית הדין לאחד את הדיון בתיקים שונים נובעת מתקנה 120 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991, שזו לשונה:
"עניינים אחדים התלויים ועומדים בבית דין אחד וכרוכות בהם שאלות זהות או שאלות דומות, של משפט או של עובדה, רשאי בית הדין, לפי שיקול דעתו, להורות על איחודם, בין על פי בקשת בעל דין ובין ללא בקשה כזאת, ובתנאים שייראו לו."
הפסיקה כבר קבעה כי התקנה מעניקה לבית הדין שיקול דעת רחב בבואו לשקול איחוד דיונים, מטעמים של יעילות וחסכון בזמן שיפוטי כמו גם בזמנם של הצדדים ובהוצאות המשפט. עת עסקינן בתיקים המעלים שאלות עובדתיות או משפטיות שונות רשאי בית הדין לקבוע כי אלו יתבררו במאוחד, באופן גורף או לענין מסוים. בין השיקולים שבוחן בית הדין ישנם שיקולי יעילות, דמיון או זהות השאלות העובדתיות או המשפטיות, מועד הגשת הבקשה לאיחוד תיקים והשלב בו מצויים התיקים [ע"ע (ארצי) 449/07 ברנר נ' פרידמן (ניתן ביום 18.9.07); דב"ע נז/3-191 (ארצי) תכנון המים לישראל - אורי אייזיק (ניתן ביום 26.5.2007); בש"א (אזורי י-ם) 1743/09 משרד החינוך - בוחבוט (ניתן ביום 24.2.10); דב"ע נד/16-4 בנק איגוד לישראל - ההסתדרות הכללית פד"ע כז 255; דב"ע נז/102-3 פיקל - ריכטר פד"ע לב 460].

מן הכלל אל הפרט
מאחר שהתובעים הודיעו כי אינם עומדים על הבקשה לאיחוד תיקים, ובשים לב לשוני בתקופות העבודה וממילה בהיקף הסעדים ולכך שלא כל הנתבעים רלוונטיים לכל התיקים, התיקים לא יאוחדו. יחד עם זאת, בשים לב לטענותיהם של התובעים באשר לזיקה ההדוקה שהיתה לקשר המשפחת י על נסיבות הפיטורים ומועדם באותו יום, (ענין שהנתבעים לא הכחישו במפורש אלא רק טענו באופן כללי שאין דמיון עובדתי), התיקים יידונו בפני אותו שופט . המותב אליו יועבר התיק יבחר בהתאם לשיקול דעתו אם לקיים דיו נים משות פים או נפרדים בשלב המקדמי ובשלב ההוכחות . האיחוד הזמני שנוצר בין התיקים יבוטל.

סוף דבר
התיקים יועברו לכבוד השופט רועי קרת.

השופט שידון בתיקים יהא רשאי כמובן להחליט אם לנהל דיון משותף בתיקים אם לאו לפי שיקול דעתו וכן אם להורות על תיקון כתבי התביעה כך שיוגשו בנפרד לכל תובע, ככל שתוגש בקשה מנומקת ונפרדת בעניין. לעת הזו לא שוכנענו כי יש להורות על הגשת כתבי תביעה נפרדים כאמור.

ההליכים בתיקים יימשכו כסדרם. כתבי הגנה יוגשו תוך 30 יום.

בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ה אייר תשע"ו, (02 יוני 2016), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .


מעורבים
תובע: שלמה אלעזר קאופמן
נתבע: אור השן בע"מ
שופט :
עורכי דין: