ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מראד נתשה נגד חברת עץ השדה בע"מ :

בפני כבוד השופטת תמר בזק רפפורט

המבקש

מראד נתשה
ע"י ב"כ עוה"ד נזאר טנוס

נגד

המשיבה

חברת עץ השדה בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד יעקב כהן וירון שביט

פסק דין

בפניי בקשה משותפת ומוסכמת מטעם הצדדים, להסתלקות מן הבקשה לאישור התובענה כייצוגית, לפי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן – החוק).
ביום 9.6.15 פנה המבקש בתובענה ובבקשה לאשרה כייצוגית (להלן – בקשת האישור), שעניינה הפרת הוראות תקן ישראלי 191 (שמן זית) וכן תקן ישראלי 1145 (סימון מזון ארוז מראש) (להלן – תקן שמן הזית ו- תקן סימון מזון בהתאמה; או התקנים). על פי הנטען בתובענה ובבקשת האישור, שיווקה המשיבה את הממרחים "צ' ימיצ'ורי בשמן זית כתית מעולה" ו"פסטו בזיליקום בשמן זית כתית מעולה" (להלן – המוצרים), אך מעיון בתווית המופיעה בגב האריזה עולה, כי כמות שמן הקנולה שבמוצרים עולה על כמות שמן הזית . בכך, כנטען, הטעתה המשיבה את צי בור הצרכנים והפרה את הוראות תקן שמן הזית. עוד נטען, כי המשיבה הפרה את תקן סימון מזון, כאשר לא ציינה על גבי אריזת המוצרים מהו אחוז מרכיב שמן הזית ביחס למרכיבים האחרים במוצרים.
בתשובתה לבקשת האישור טענה המשיבה, כי תקן שמן הזית כלל אינו חל על המוצרים, ש אינם "שמן זית" אלא ממרחים המכילים שמן זית, וכי סימון המוצרים אף עומד בדרישות תקן סימון מזון, כיוון שתכולת המוצרים מסומנת על גב אריזתם בסדר יורד, כנדרש בתקן. המשי בה הוסיפה, כי היקף מכירת המוצרים בכל רחבי הארץ היה מצומצם, כך שממילא הנזק הלכאורי שנגרם לצרכנים היה מוגבל בהיקפו.
לאחר הגשת התובענה ובקשת האישור, הגיש המבקש בקשה מוסכמת להסתלקות מן התובענה הייצוגית. בבקשת ההסתלקות נאמר המשיבה תפעל לתיקון סימון המוצרים, כך שירשם בחזית אריזתם כי הם "בתוספת שמן זית כתית מעולה". בהמשך, אחר שהוגש תצהיר מנכ"ל המשיבה, המפרט את תכולת שמן הזית המצוי במוצרים לעומת תכולת שמן הקנולה, הודיעה המשיבה כי היא מסכימה להסיר את המילים "בשמן זית כתית מעולה" משמות המוצרים.
לנוכח האמור, הוסכם על הסתלקות מן התובענה, מבלי שיהא בבקשת הסתלקות זו כדי ליצור מעשה בית-דין ביחס לשאר חברי הקבוצה.
כן הוסכם, כי המשיבה תשלם למבקש גמול בסך 1,000 ₪, וכן תישא בתשלום שכר טרחת עורך דינ ו בסך 14,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין. כפי שהובהר בבקשה, פרט לסכומים אלה לא קיבלו המבקש ובא כוחו , ואף לא יקבלו בעתיד, במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה או תמורה בקשר להסתלקותם מבקשת האישור, ואף תצהירים מתאימים צורפו.
עוד הוסכם בין הצדדים, שלא יהא צורך בפרסום מודעה בדבר הסתלקות מן התובענה.
דיון
לאחר שעיינתי בבקשת ההסתלקות, בבקשת האישור ובתשובת המשיבה, הגעתי לכלל מסקנה, כי יש לאשר את בקשת הסתלקות בהתאם לסעיף 16 לחוק, שכן המוסכם בה סביר והולם את נסיבות העניין. זאת כיוון שמבקשת ההסתלקות ומהתצהירים שצורפו לה, כמו גם מהודעת המשיבה מיום 20.4.16, עולה, כי המשיבה תפעל לתיקון שמם של המוצרים, באופן המסיר חשש להטעיה. נוכח תיקון זה, אשר נודעת לו תועלת לציבור הצרכנים, ההסכמה בין הצדדים בדבר תשלום גמול למבקש ושכר טרחה לבא כוחו , סבירה אף היא.
בהתחשב בשלב המוקדם של ההסתלקות, ומשאין היא יוצרת מעשה בית דין, החוסם מי מחברי הקבוצה לפנות לבית המשפט בעתיד בהליך דומה במקרה שלא יתוקן סימון המוצר ים, איני רואה מקום להורות על פרסום מודעה בדבר בקשת ההסתלקות (ראו: ת"צ (מחוזי-מרכז) 24356-04-10 הר עוז נ' כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ (פורסם במאגרים, 22.12.10)).
אשר על כן, אני מאשרת את הסתלקותם של המבקש ובא כוח ו מן הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ומן התובענה הייצוגית דנן, ומורה על מחיקת בקשת האישור, בהתאם להוראות סעיף 16(ד)(5) לחוק. כמו כן, נדחית תביעתו האישית של המבקש וניתן תוקף של פסק דין להתחייבותו ולהתחייבות בא כוחו, שלא להיות מעורבים בעתיד בתובענה נגד המשיבה בגין אותה עילה, כאמור בסעיף 17 לבקשת ההסתלקות.
כדי לוודא כי התחייבותה של המשיבה לתקן את שמם של המוצרים אכן יוצאת אל הפועל, וכי הגמול ושכר הטרחה משולמים על יסוד תועלת ממשית שצמחה לחברי הקבוצה, אני מורה כי הגמול ושכר הטרחה ישולמו בעוד 45 ימים, בכפוף לאישור בית המשפט, ולאחר שב"כ המבקש יודיע לבית המשפט בהודעה הנתמכת בתצהיר, כי התחייבות ה של המשיבה מקוימת במלואה.
ניתן היום, כ"ה אייר תשע"ו, 02 יוני 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מראד נתשה
נתבע: חברת עץ השדה בע"מ
שופט :
עורכי דין: