ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין תחסין זועבי נגד מגדל חברה לביטוח בע"מ :


בפני כבוד ה רשם ערפאת טאהא

המבקש

תחסין זועבי

נגד

המשיבה

מגדל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

לפני בקשה לפטור את המבקש מהפקדת עירבון ולחלופין להפחתתו.

המבקש הגיש לבית המשפט קמא תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לו בתאונת דרכים. לאחר שבית המשפט קמא שמע חלק מהראיות, הגיעו הצדדים להסכמה לפיה יוסמך בית המשפט קמא לתת פסק דין על דרך הפשרה בהתאם לסעיף 4(ג) לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975. לאחר שהוגשו סיכומים בכתב מטעם הצדדים, ניתן ביום 1.3.2016 פסק דין על ידי בית המשפט קמא בגדור קיבל בית המשפט את התביעה וחייב את הנתבעת לשלם לתובע סכום של 22,000 ₪, בתוספת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

המערער לא השלים עם פסק הדין והגיש עליו ערעור. עם הגשת הערעור נקבע העירבון על ידי על סך 15,000 ₪. בבקשה לפטור מהפקדת עירבון ולחלופין להפחתתו טען המבקש, כי אין לו יכולת להפקיד את הסכום; הסכום שנקבע חורג מסכומי העירבון שנוהג בית המשפט לקבוע במקרים דומים, ואינו עומד ביחס סביר לסכום פסק הדין שניתן על ידי בית המשפט קמא. עוד טען המבקש, כי סיכוייו לזכות בערעור טובים הם.

דין הבקשה להידחות.

ראשית, אין כל בסיס לטענה כי סכום העירבון חורג מהסכומים שבית משפט זה נוהג לקבוע במקרים דומים. יתרה מכך, אין כל בסיס לטענה כי סכום העירבון צריך לעמוד ביחס כזה או אחר לסכום שנפסק. סכום העירבון נקבע בהתחשב במהות המחלוקת שבין הצדדים, במהות הטענות שמעלה המערער ובמהות הסכסוך שבין הצדדים. לפי שיטתו של התובע, אילו תביעתו הייתה נדחית על ידי בית המשפט קמא ולא היה נפסק לו דבר, אין מקום לקביעת עירבון בערעור . גישה זו אינה נכונה ולא ניתן לקבלה, שכן היא מאיינת את המטרה של הפקדת העירבון, קרי הבטחת הוצאות המשיב אם וכאשר יידחה הערעור.

שנית, לא צורפו ראיות או מסמכים כלשהם שיש בהם כדי לתמוך בטענת המבקש להעדר יכולת להפקיד את העירבון. המבקש אף לא צירף תצהיר מטעמו לאימות טענתו זו, והסתפק בטענה כללית וסתמית שלפיה "אין ביכולתו להפקיד עירבון על סך 15,000 ₪...". טיעון זה, בהעדר פירוט כנדרש ובהעדר תשתית עובדתית וראייתית מ לאה, אינו יכול להוות טעם המצדיק מתן פטור מהפקדת עירבון או הפחתת העירבון שנקבע.

שלישית, גם הטענות לעניין סיכויי הערעור לא ניתן לקבל. מעיון בהודעת הערעור ובפסק דינו של בית המשפט קמא, לא שוכנעתי כי סיכויי הערעור טובים. יש לציין כי פסק הדין ניתן על דרך הפשרה בהתאם לסעיף 4(ג) לחוק הפיצויים. הלכה פסוקה היא שלא בנקל תתערב ערכאת הערעור בפסק דין שניתן על דרך הפשרה והיא תעשה כן במשורה ורק במקרים חריגים ונדירים, כאשר טעות בולטת נפלה בפסק הדין. נראה לכאורה ומבלי לקבוע מסמרות בעניין, כי מקרה זה אינו נופל באותם מקרים חריגים המצדיקים התערבות ערכאת הערעור.

אשר על כן, הבקשה נדחית.

המבקש ישלם למשיבה הוצאות בקשה זו בסך 1,500 ₪.

ניתנה היום, י"ז אייר תשע"ו, 25 מאי 2016, בהעדר הצדדים.

ערפאת טאהא ,שופט
רשם בית המשפט המחוזי-נצרת


מעורבים
תובע: תחסין זועבי
נתבע: מגדל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: