ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חגית פלח אושר נגד פרי ירוחם :


בפני כבוד הרשמת- השופטת עינת רביד

מבקשת

חגית פלח אושר

נגד

משיבה

פרי ירוחם - חברה לרכב בע"מ

החלטה

החלטה זו עניינה בבקשת המבקשת מיום 25.2.16 למתן אורכה להגשת ערעור על פסק דינו של בית המשפט השלום בתל אביב בת.א. 19669-04-14, מיום 24.12.15, שניתן על ידי כבוד הרשמת הבכירה ורדה שוורץ, בגדרו התקבלה תביעת המשיבה לחיוב המבקשת בסך של 17,272 ₪, בגין דמי שכירות של כלי רכב וכן בתשלום הוצאות בסך של 3,000 ₪.
בבקשת הארכה נטען, כי המבקשת מעוניינת להגיש ערעור אך אין לה אמצעים כלכליים לשכור את שירותיו של עו"ד וכי פנתה לסיוע המשפטי, אשר ייצג אותה בבית המשפט, לצורך הגשת ערעור, אך בקשתה סורבה.
על כן עתרה למתן אורכה של 45 יום לצורך הגשת הערעור.
המשיבה הגישה תגובתה וטענה כי יש לדחות הבקשה לטענתה פסק הדין הומצא לידי המבקשת כבר ביום 29.12.15, ואילו בקשת הארכה הוגשה ביום 25.2.16 בחלוף המועד להגשת הערעור, ולא נתמכה בתצהיר כדין.
עוד טענה המשיבה כי עצם הסירוב ליתן ייצוג למבקשת במסגרת הערעור יש בו כדי להעיד כי הסיוע המשפטי סבר כי אין המדובר בערעור בעל סיכויים גבוהים.
בנוסף טענה המשיבה כי המבקשת לא הצביעה על כל טעם מיוחד המצדיק מתן אורכה להגשת ערעור, ואף לא התייחסה לסיכוייו של ההליך, ומדובר בפסק דין מנומק אשר התייחס לכתבי הטענות והמסמכים שהונחו בפניו.
למבקשת ניתנה האפשרות להשיב על תגובת המשיבה אך עד למועד זה לא הוגשה כל תגובה. בנסיבות אלו עתרה המשיבה למתן החלטה המורה על דחיית הבקשה, וזאת אף נוכח העובדה כי עד למועד זה לא הוגש ערעור מטעם המשיבה.
דיון והכרעה
תקנה 397 לתקנות קובעת כדלקמן:
"המועד להגשת ערעור בזכות - המועד להגשת ערעור בזכות על החלטה של בית משפט הוא ארבעים וחמישה ימים מיום מתן ההחלטה, והוא כשאין הוראת חיקוק אחרת הקובעת מועד להגשת ערעור."
ככל שחלף המועד להגשת הערעור על פסק הדין, על המבקש להגיש בקשה להארכת מועד להגשת ערעור ולפרט "טעם מיוחד" כמתחייב על פי תקנה 528 לתקנות.
תקנה 528 לתקנות מאזנת בין שתי מגמות: מחד גיסא, הכלל הינו כי על בעל דין לקיים את המועדים הקבועים בדין. כלל זה מושתת על עקרון סופיות הדיון והצורך בהצבת גבול להתמשכות ההליכים; הציפייה של הצד שכנגד שלא להיות מוטרד לאורך זמן רב בנוגע לפסק-דין בו זכה; האינטרס של בעלי הדין ושל הציבור בכללותו לחיזוק היציבות, היעילות והוודאות המשפטית; וכן השאיפה להימנע מקשיים הכרוכים בניהול דיון בערעור או בבקשת רשות ערעור שהוגשו באיחור.
מאידך גיסא, קיימות נסיבות חריגות בהן מוצדק לאפשר את הגשת ההליך באיחור, באופן המונע תוצאה שרירותית ונוקשות יתרה בהפעלתם של סדרי הדין. בהתאם לכך, מאפשרת תקנה 528 הארכת מועד להגשת הליך באיחור, בהתקיים "טעמים מיוחדים שיירשמו".
בתי המשפט נוטים להיענות לבקשות להארכת מועד מקום שנדרשת הוכחתו של "טעם מיוחד", כאשר האיחור נגרם בגלל נסיבות חיצוניות שאינן בשליטת בעל הדין. אולם, כאשר טעמי האיחור נעוצים בבעל הדין עצמו או בבא-כוחו, נקבע כי אין צידוק להאריך את המועד שהוחמץ.
במסגרת בחינת קיומם של טעמים מיוחדים להארכת מועד, מייחס בית המשפט משקל גם למידת האיחור בהגשת ההליך. ככל שמתארך משך האיחור, כך תהא נטייתו של בית-המשפט לסרב לבקשה להארכת מועד. ומנגד, ככל שמשך האיחור קצר יותר, יתייחס בית-המשפט לבקשה ביתר חיוב. יחד עם זאת, אף כאשר מדובר באיחור קל בן ימים ספורים בלבד, לא תינתן הארכת המועד כדבר שבשגרה והנטל הוא על המבקש להוכיח קיומם של טעמים מיוחדים המצדיקים מתן אורכה להגשת ההליך. (ראו: דבריו של כבוד השופט ש' לוין בע"א 796/79 מועלם נ' מטא ואח' פ"ד לה(1) 376, 377).
טעמים מיוחדים כאמור ייבחנו לפי נסיבותיו של כל מקרה לגופו, ולצד מידת האיחור בהגשת הבקשה להארכת מועד, יש לתת הדעת למכלול שיקולים, ובהם: פרק הזמן של האיחור; מהות הטעם שהציג המבקש להגשתו של ההליך באיחור; מידת ההסתמכות של בעל הדין שכנגד על האיחור; סיכוייו הלכאוריים של ההליך לגביו מוגשת הבקשה להארכת מועד. ככל שסיכויי ההליך לגופו חזקים יותר, כך יטה בית המשפט להאריך את המועד, חרף האיחור בהגשתו, ולהיפך.
ומן הכלל אל הפרט
לאחר עיון בבקשת המבקשת ובתגובת המשיבה ובהעדר תשובה מטעם המבקשת, אני קובעת כי דין הבקשה להידחות.
בהתאם לטענת המשיבה, אשר לא נסתרה על ידי המבקשת, בקשת המבקשת להארכת המועד להגשת הערעור הוגשה לאחר חלוף המועד להגשתו.
בקשת המבקשת למתן אורכה להגשת ערעור הוגשה ללא תצהיר התומך בטענותיה העובדתיות, לרבות לעניין פנייתה לסיוע המשפטי. עוד אוסיף כי מלבד הטענה לעניין הפניה לסיוע המשפטי, אשר סורבה, ואשר לטענת המשיבה יש בה כדי להעיד על סיכויי הערעור, המבקשת לא התייחסה בבקשתה לנימוקים המצדיקים מתן אורכה בנסיבות העניין, לרבות התייחסות לפסק הדין ולסיכוייו של הערעור. מכאן שלא מצאתי כי הובא בפני "טעם מיוחד" כנדרש למתן ארכה.
על כן לא מצאתי כי ניתן בנסיבות אלה, להאריך המועד להגשת הערעור ואני מורה על דחיית הבקשה.
בנסיבות העניין אינני עושה צו להוצאות וכל צד יישא בהוצאותיו.

ההחלטה ניתנה על ידי בשבתי כרשמת.

ניתנה היום, כ"ה אייר תשע"ו, 02 יוני 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חגית פלח אושר
נתבע: פרי ירוחם
שופט :
עורכי דין: