ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אורנה לריאן נגד מירה חומליאנסקי :

לפני כבוד ה שופט אבי פורג

המבקשת:

אורנה לריאן

נגד

המשיבה:

מירה חומליאנסקי

החלטה

לפני בקשה לפטור מהפקדת ערבון ולחלופין להקטנת סכום הערבון.

בבקשה נטען, כי ההחלטה מושא הערעור (החלטת בית משפט קמא מיום 4.1.16 בת.א 28125-01-14), סותרת הלכות ידועות כאשר בית משפט קמא אף הכריע בסוגיה שבה לא נתבקשה הכרעתו. התביעה מגלה עילה ברורה לגבי סכום התביעה והנזקים הנטענים כאשר לערעור המבקשת סיכוי גבוה וגם לגופו של עניין, הבקשה עומדת בהוראות הדין, סדרי הדין והפסיקה לעניין פטור מערבון.
בנוסף נטען, כי הבקשה עומדת בתנאי תקנות בתי המשפט (אגרות) כאשר לבקשה צורפו אסמכתאות מתאימות. המבקשת עובדת כנהגת מונית, אלא שבשל מצבה הבריאותי סך הכנסותיה נמוך. גם ההליכים שפתח הגרוש של המבקשת כנגדה הובילו או תה להוצאות כבדות. שכרה של המבקשת נמוך עקב מצבה הפיזי הירוד ופריצות דיסק בעמוד השדרה העליון והתחתון וזאת גם כתוצאה מתקיפה פיזית של בעלה דאז. בנוסף, המבקשת גרה עם אימה ומשלמת לה סך של 1,500 ₪ כעזרה בהוצאות הבית. המבקשת פנתה לבנק וביקשה הלוואה, אולם בקשה זו סורבה. הבנק אינו מוציא מסמך המסרב להעניק הלוואה, אולם ככל שיחפוץ בכך בית המשפט, יזומן נציג הבנק על מנת לבחון את הדברים. למבקשת אין משפחה זמינה אליה היא יכולה לפנות על מנת לקבל מהם הלוואה כדי לשלם את סכום הערבון המבוקש. המבקשת פנתה לאחיה שיעזרו לה כפי שעזרו לה בעבר, אך הם תומכים בילדיהם הנשואים מידי חודש ואין ביכולתם לעזור גם למבקשת. למבקשת אין חסכונות ואין לה אמצעים נוספים או כל נכס. מדובר באישה גרושה התומכת בילדיה כלכלית ומנסה להתפרנס בעצמה. אין בידי המבקשת בשל מצבה הפיננסי היכולת לשלם את הערבון, וזאת בשים לב לסכומים אותם תבעה המבקשת מהמשיבה. בנסיבות אלו יש לאפשר שוויון בין הבאים בשערי בית המשפט ולאפשר גישה לערכאות. מצבה הכלכלי של המבקשת הוא קשה מנשוא ובכי רע וכפי שעולה מהמסמכים המצורפים, מצבה כלל אינו מאפשר לה לעמוד בנטל הכבד של תשלום הערבון שנקבע בתיק, בשים לב לסכום התביעה.
במסגרת התצהיר שצורף לבקשה , הוסיפה המבקשת, כי אין לה רכוש, גם לא כזה שקיבלה בירושה מהוריה וכי את הכל הורישו לאחיה. עוד הוסיפה, כי היא מתגוררת בחדר בדירת אימה, וכשאימה תלך לעולמה תצטרך לפנות את החדר. האם מבוגרת בת 92, חולה בסכרת וסובלת מלחץ דם גבוה ובעיות לב, אינה מסוגלת ללכת והיא מתניידת על כסא גלגלים. כל הכספים שקיבלה מהרכוש המשותף הוצאו על ההליכים המשפטיים כאשר עול נטל הילדים נותר על כתפי המבקשת שתומכת בהם מזה 11 שנים, עד שנותרה ללא רכוש וקורת גג.

בתגובה לבקשה טוענת המשיבה, כי אין לה יעתר לבקשה. המבקשת לא הוכיחה שמצבה הכלכלי מצדיק הענקת הפטור. המבקשת מיוצגת על ידי עורך דין פרטי ונמנעה במכוון מלהצהיר אודות גובה הכנסתה החודשית השוטפת אגב שהיא בוחרת להטיל ערפל אודות הכנסתה בהצהרתה, כי "סך הכנסותיה נמוך בהחלט". המבקשת היא נהגת מונית ועובדת כעצמאית ולא כשכירה בניגוד לטענתה ומשתכרת כ- 20,000 ₪ בחודש. לראייה, לא מבוצעת הפקדה של משכורתה החודשית בתדפיסי הבנק שצרפה. כמו כן, למבקשת הסכם עם בעל המונית לפיו היא זכאית ל- 50% מהכנסות המונית במזומן. תלושי השכר של המבקשת אינם משקפים היקף הכנסתה בפועל. המבקשת צרפה תלושי משכורת לפיהם שיעור שכרה החודשי עומד על סך של כ- 4,500 ₪ בחודש, אולם עיון בתדפיסי החשבון שצורפו לבקשה מעלה, כי הכנסתה גבוהה יותר וזאת בשים לב להפקדות במזומן שנעשות לעיתים תכופות בחשבונה. המבקשת אף מפקידה שיקים לחשבון בנק הפועלים. מתדפיסי חשבון הבנק נלמד, כי המבקשת מפקידה לחשבונות את שיעור החיובים בהם הינה נוהגת לחייב את החשבון. ניתן להגיע למסקנה שהמבקשת לא חיה ומתנהלת מחשבונות הבנק ולא מכרטיס האשראי ולא ברור כיצד משולמות הוצאות מחייתה. תדפיסי חשבונות הבנק שצורפו לא מראים פעולת הפקדת משכורת חודשית לחשבון הבנק ולפיכך עולה תמיהה היכן מופקדת המשכורת. בנוסף, מתלושי השכר אף לא ברור מהו מקום עבודתה של המבקשת, התלושים כולם זהים והודפסו באותו יום 6.4.16. המבקשת לא הצהירה האם היא עובדת כשכירה או עצמאית. המבקשת אף נמנעה מלצרף תלושי שכר, תדפיסי בנק וכרטיסי אשראי מששת החודשים האחרונים, כאשר לא צורפו מסמכים מאוחרים לחודש פברואר 2016. המבקשת לא צרפה תצהירים מאחיה ומאימה להוכחת טענותיה בדבר פנייתה לקבלת סיוע במימון הערבון או להעיד על תשלום של 1500 ₪ בחודש שהיא משלמת לטענתה לאימה. כאשר אין תיעוד להעברות מחשבונה לחשבון האם או משיכה חודשית בסך של 1,500 ₪. ילדי המבקשת בגירים ומשכך לא מובנת טענת המבקשת בדבר עזרה כלכלית. עיון בכרטיסי האשראי מעלה שהמבקשת כמעט ואינה מתנהלת באמצעות כרטיסי אשראי, תמיהה רבה עולה כיצד נהגת מונית שממלאת דלק מידי יום אינה מחייבת את כרטיס האשראי, ואין ספק שהתנהלותה נעשית במזומן. החיובים המעטים אותם עושה המבקשת בכרטיס האשראי מלמדים אודות רכישת מוצרי חשמל, ביקור במכוני יופי, מספרות, רכישת ביגוד, ותשלום ביטוחים בעלות גבוהה כפי הנראה בגין המונית.
בנוסף, בקשת המבקשת לפטור מהפקדת ערבון הוגשה לאחר שחלף המועד להפקדת הערבון, כאשר פניית המבקשת נעשתה בחוסר תום לב ובדרך בלתי מקובלת. המבקשת לא הציגה את מצבה הכלכלי האמיתי, המבקשת צרפה חוות דעת מומחה, בניגוד להוראות הדין כאשר הבקשה אף הוגשה כאמור לאחר שחלף המועד להפקדת הערבון. כמו כן נטען , כי סיכויי הערעור קלושים.

דיון והכרעה
על המבקשת פטור מערבון להוכיח שני תנאים מצטברים, האחד העדר יכולת כלכלית להפקיד את הערבון והשני סיכויים טובים להצלחת ההליך. שני התנאים הנ"ל הם מצטברים ודי שאחד מהם אינו מתקיים כדי לדחות את בקשת הפטור.

ראשית אציין שמדובר בבקשה לפטור מערבון, וכי המבקשת התייחסה בבקשה להלכות הנוגעות לבקשה לפטור מאגרה.

בהחלטה מיום 28.4.16 קבעתי, כי אמנם התנהלות המבקשת אינה תקינה מאחר והבקשה להארכת מועד להפקדת ערבון הוגשה לאחר חלוף המועד לביצוע ההפקדה, ועם זאת, נוכח אישור המחלה שצורף ובהתחשב במועד הדיון, בקשת האורכה של המבקשת להפקדת הערבון התקבלה והיה עליה להפקיד את הערבון עד ליום 9.5.16. ביום 9.5.16 הגישה המבקשת את הבקשה דנן לפטור מהפקדת ערבון ומשכך ניתנה לה ארכה בהחלטתי מיום 10.5.16 להפקדת הערבון עד למתן ההחלטה בבקשת הפטור.

במסגרת הבקשה לפטור מערבון טענה המבקשת כי מצבה הכלכלי קשה וצרפה אישורים ומסמכים רפואיים בנוגע למצבה הרפואי וכן תלושי שכר מהם עולה, כי שכרה נטו עומד על סך של 4,487 ₪ לחודש. כן צרפה המבקשת אישור של בנק הדואר לפיו אין לה תכניות חסכון או פקדונות בבנק הדואר וציינה כי פנתה ל אחיה בבקשה לקבלת עזרה בהפקדת הערבון אך סורבה וגם פנתה לבנק שסרב גם הוא להעניק לה הלוואה .

עם זאת, על אף טענותיה בדבר מצבה הכלכלי הקשה, צרפה המבקשת תדפיסי כרטיסי אשראי מהם עולה, כי מסגרת הכרטיס שלה עומדת על סך של 3,000 ₪ וכי חיובי האשראי החודשיים שלה עומדים בממוצע על סך של כ- 1,500 ₪ בחודש. החיובים בכרטיס האשראי מלמדים , בין היתר, אודות רכישת מוצרי חשמל, הלבשה, הנעלה ועוד. כן צרפה המבקשת "דף ריכוז פעולות" בחשבונה בבנק הדואר , ממנו עולה כי נכון ליום 29.2.16 עמד חשבונה של ה מבקשת ביתרת זכות בסך של 177.03 ₪ וכי היא אינה מפקידה את הכנסתה החודשית לחשבון הבנק. לא ברור אם תלושי השכר שהוגשו משקפים את מלוא הכנסתה החודשית של המבקשת , בהתחשב בכך שמהתדפיסים שצורפו לבקשה עולה כי נעשות הפקדות של מזומן לחשבונות המבקשת בסכומים שונים. גם מתדפיס חשבונה של המבקשת בבנק הפועלים רשומות הפקדות מזומן בסכומים שונים והחשבון עם יתרת חובה מזערית.
בנוסף, ייצוגה של המבקשת על ידי עורך דין בהליך זה אינו מלמד על העדר יכולת כלכלית.

ממכלול הדברים עולה כי מצבה הכלכלי של המבקשת אינו מן המשופרים ועם זאת לא שוכנעתי כי אין ביכולתה של המבקשת להפקיד את הערבון.

לגבי סיכויי ההליך, בזהירות הראויה, אין לקבוע בשלב זה שסיכויי ההליך קלושים.

נוכח האמור לעיל, הבקשה מתקבלת חלקית וסכום הערבון מופחת לסך של 15,000 ₪ שיופקדו על ידי המבקשת בקופת בית המשפט בצירוף הודעה מתאימה לתיק עד ליום 27.6.16. היה ולא יופקד סכום הערבון כאמור לעיל עד למועד זה, יירשם הערעור לדחייה.
משימה למתן החלטה ליום 28.6.16.

ניתנה היום, כ"ה אייר תשע"ו, 02 יוני 2016, בסמכותי כרשם, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אורנה לריאן
נתבע: מירה חומליאנסקי
שופט :
עורכי דין: