ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין וון רול שנאים בע"מ נגד כלל חברה לביטוח בע"מ :


בפני כבוד ה שופטת ריקי שמולביץ

התובעת (המשיבה)

וון רול שנאים בע"מ

נגד

הנתבעת (המבקשת)

כלל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

לפני בקשת התובעת לצמצום דרישות הנתבעת לגילוי מסמכים ומענה על שאלון במסגרת הליכים מקדמיים.
מדובר בתביעה לתשלום תגמולי ביטוח בסך של כ-40,000,000 ₪ בגין נזקים אשר התובעת טוענת כי נגרמו בהובלת שנאים לרבות נזקים עקיפים.
מלכתחילה פנתה הנתבעת לתובעת במכתב דרישה לגילוי מסמכים הכולל 196 סעיפים ושאלון הכולל 328 סעיפים.
ביום 24.3.2016 הוריתי לנתבעת להמציא לתובעת בקשה מצומצמת.
בעקבות כך שלחה הנתבעת שאלון מקוצר הכולל 201 סעיפים הכוללים סעיפי משנה נוספים. הנתבעת לא צמצמה את דרישתה לגילוי מסמכים.
לטענת התובעת, הנתבעת לא יישמה את החלטתי. דרישתה המעודכנת מכבידה שלא לצורך ובאופן בלתי מידתי. הנתבעת ביקשה מסמכים והציגה שאלות ביחס לשנאי מספר 1 שלגביו לא טענה טענות בתביעה. להשוואה ציינה התובעת כי דרישתה לגילוי מסמכים כללה פירוט 8 מסמכים ספציפיים ושאלון ובו 60 שאלות בלבד.
לטענת הנתבעת , אין לבחון את הבקשה לפי כמויות השאלות והמסמכים אלא הרלוונטיות של רכיבי הדרישה להליך. ככל שבקשותיה רלוונטיות להליך אין להורות על צמצום נוסף שלהן. כתב ההגנה מעלה שאלות רבות וסבוכות של עובדה ופרשנות הפוליסה. בנוסף, התובעת הסתירה מהנתבעת מידע בדבר הסכמי ויתור שהתקשרה בהם בקשר לאירועים נושא התביעה. יש לעשות מאמצים לברר את המידע כדי לייעל את הדיון ולחשוף את האמת. לגבי השאלות המתייחסות לשנאי מספר 1 השיבה הנתבעת כי בכתב התביעה פירטה התובעת טענות באשר לתהליך משלוח שנאי זה ולכן מובן כי השאלות הספורות שפורטו בעניינו רלוונטיות.

הכרעה

בתשובה לתגובה הרחיבה התובעת את טענותיה ביחס לרלוונטיות מסמכים ספציפיים. לנתבעת לא ניתנה הזדמנות מלאה להשיב על טענות אלו ויש לדון ברלוונטיות המסמכים בבקשה מפורטת נפרדת ככל שהתובעת תסרב לגלותם.
בהחלטה זו אדרש לטענה בדבר הכבדה בשל היקף השאלון והדרישה לגילוי מסמכים.
סעיף 120(ב) לתקנות סדר האזרחי, תשמ"ד-1984 קובע כי "בית המשפט או הרשם לא יתן צו למסירת שאלון או לגילוי מסמכים או לעיון במסמכים, אלא אם כן היה סבור שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון הוגן או כדי לחסוך הוצאות..". האם דרישות הנתבעת במסגרת ההליכים המקדמיים במתכונתן הנוכחית נדרש ות לצורך קיום דיון הוגן או כדי לחסוך בהוצאות?
הליך גילוי המסמכים והשאלון נועד לאפשר דיון בקלפים פתוחים בין התובעת לנתבעת ולייעל את הדיון בשלב ההוכחות. ההליכים המקדמיים לא נועדו להחליף את השלב העיקרי. היקף מוגזם של דרישות לקיום הליכים מקדמיים עשוי לעיתים ללמד על הכבדה החורגת מייעודו של הליך הגילוי, וחוסר הבחנה מספק בין עיקר לטפל בין נדרש ורלוונטי במסגרת ההליך המקדמי לשאלה שנכון יותר להותיר לשלב המרכזי, וראו בעניין זה לדוגמה החלטת בית המשפט העליון בעניין רע"א 6297/97 יוסף רכאח נ' אברהם נוימן (1998) שבה נפסל שאלון שהכיל 342 שאלות ונקבע כי " בית המשפט מצא כי חיובה של טבע לפרוס כמות עצומה של מידע, יסרבל את ההליכים, יהווה אמצעי מכביד במיוחד על היריב ויסכל את האפשרות הממשית לסיים את ההליכים המקדמיים ולנהל את המשפט ביעילות ובהגינות. אין מקום להתערב בקביעה זו" (יצוין כי שם נדונה תביעה ייצוגית אך הדברים יפים גם לענייננו).
הכלל הוא כי יש לגלות כל מסמך רלוונטי ולהשיב על שאלות הרלוונטיות להליך. אלא שאין בכך הצדקה מספיקה כדי להציף את הצד השני בשאלות ובדרישות למסמכים בהיקף העולה על הנדרש. ככל שההכבדה גדולה יותר בית המשפט לא יורה לגלות מסמכים שהרלוונטיות שלהם נמוכה. ככל שהרלוונטיות גבוהה בית המשפט יורה על גילוי מסמכים ומענה לשאלות אף כאשר אלו מכבידים על הצד שכנגד ( רע"א 9322/07 רעא 9322/07 Gerber Products Company נ' חברת רנדי בע"מ (2008).
בענייננו מדובר בתביעה כספית בהיקף ניכר. לנתבעת אין ידיעה אישית לגבי האירועים נשוא התביעה. כל המידע הרלוונטי מצוי בידי התובעת. נסיבות אלו מצדיקות קיום הליכים מקדמיים בהיקף משמעותי שיביא לאיזון מסוים לגבי המידע המצוי בידי הצדדים כך שהליך ההוכחות יתנהל בקלפים גלויים.
לאחר שעיינתי בדרישה לגילוי מסמכים ספציפיים ובשאלון המתוקן, במכלול נסיבות העניין, דעתי היא כי אין בסיס להורות באופן קטגורי לצמצם את הבקשה לגילוי מסמכים ספציפיים אלא יש לבחון את רלוונטיות וההכבדה, ככל שישנה, ביחס לכל סעיף וסעיף, דבר שלא נעשה במסגרת בקשה זו.
הכלל הוא, גילוי מירבי של כל המסמכים הרלוונטיים והתובעת תפעל בהתאם.
לגבי השאלון, דעתי היא כי היקפו חורג מהאיזון המתאים בין הרלוונטיות וההכרח לשלב זה של ההליך לבין ההכבדה על התובעת. לפיכך, אני מורה לצמצמו תוך 30 ימים ל-120 שאלות בלבד.

ניתנה היום, כ"ה אייר תשע"ו, 02 יוני 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: וון רול שנאים בע"מ
נתבע: כלל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: